Resursu katalogs

Rezultāti nav atrasti.

Informatīvie dokumenti

Uzņēmumi var apliecināt savu produkti ilgtspēju, iegūstot ekomarķējumu 

Pievienošanas datums

05.02.2024

Tēmas:

Tirgus attiecības, Vide

Aizvien biežāk uz dažādu uzņēmumu ražotajiem produktiem var sastapt pašpasludinātus vides marķējumus un paziņojumus, ko nozarē plašāk apzīmē ar terminu “zaļmaldināšana”, tomēr produktu ražotājiem ir iespējams pieteikties sertificētam ekomarķējumam – ...
Video

Konference “Latvija – valsts bez atkritumiem 2023”

Pievienošanas datums

20.11.2023

Tēma:

Vide

Kaut arī ilgtspējas jēdziens šobrīd zināmā mērā ir modes lieta, tas vērtējams pozitīvi un, analizējot ilgtermiņa perspektīvas, ir ienācis uz palikšanu un sniedz plašākas izaugsmes iespējas uzņēmējdarbībā. Svarīgi ir spert pirmo soli un sākt kaut vai ar maz...
Video

Atbildīgu ideju tirgus 2023: Atbalsts mobinga situācijās kā aktuāls jautājums dzīvības apdrošināšanā

Pievienošanas datums

19.07.2023

Tēma:

Vietējā kopiena

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2023

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2023
Video

Atbildīgu ideju tirgus 2023: Ar plaukstu pret pēdu. Kā nepazust CO2 mērījumos?

Pievienošanas datums

19.07.2023

Tēma:

Vide

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2023

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2023
Informatīvie dokumenti

Ilgtspējas indekss 2023: īpašo balvu laureāti

Pievienošanas datums

25.06.2023

Tēmas:

Stratēģiskā plānošana, Tirgus attiecības, Līdztiesība

Ilgtspējas indeksa pēdējo gadu rezultāti uzskatāmi parāda, ka cīņa par ilgtspējas augstākajām virsotnēm kļūst aizvien sīvāka, jo gan interese par šo novērtējumu Latvijas korporatīvajā vidē strauji palielinās, gan arī tā dalībnieku sniegums nemitīgi...
Informatīvie dokumenti

Ilgtspējas indekss 2023 iezīmē ne vien pozitīvas, bet arī negatīvas tendences

Pievienošanas datums

18.06.2023

Tēma:

Stratēģiskā plānošana

Ilgtspējīgas un atbildīgas uzņēmējdarbības prakse gadu gaitā ir kļuvusi par nozīmīgu Latvijas korporatīvās kultūra sastāvdaļu. To uzskatāmi parāda arī ilgtspējas indeksa jaunākie rezultāti – izpratne par vides, sociālajiem un pārvaldības aspektiem ...

Laiks mosties #3: Misija – noturība pret klimata pārmaiņām. Ar ko sākt?

Pievienošanas datums

11.05.2023

Tēmas:

Darba vide, Darba drošība

Lai gan objektīvu iemeslu dēļ Latviju klimata pārmaiņas skars mazāk nekā citus reģionus, tās mūs skars jebkurā gadījumā. Patiesībā process ir sācies – vidējā gaisa temperatūra mainās, siltuma periodi kļūst garāki, bet ekstremāli klimata notikumi bi...
Pētījums

PĒTĪJUMS: Latvijas darba devēju izpratne par dažādības vadības priekšrocībām joprojām nav pietiekama

Pievienošanas datums

09.05.2023

Tēma:

Dažādības vadība

Neraugoties uz to, ka atvērtību dažādībai pauž teju visi Latvijas darba devēji, būtiskākos dažādības aspektus iekļaujošu darba vidi veicinošu pasākumu īstenošanā ņem vērā vien 47%. Iemesls – sabiedrībā valdošie stereotipi, kuru pamatā ir zināšanu t...

Mūsdienīgas darba vides indikatori – kā no datiem nokļūt līdz lēmumiem?

Pievienošanas datums

05.05.2023

Datu loma pārdomātu un kvalitatīvu biznesa lēmumu pieņemšanas procesā šobrīd strauji palielinās. Tas attiecas arī uz darba aizsardzību, jo nelaimes gadījumu un arodslimību skaits vairs nav katram uzņēmumam raksturīgs indikators. Taču, kā labāk iden...

Digitālās vides piekļūstamību joprojām neuztveram nopietni 

Pievienošanas datums

21.04.2023

Tēmas:

Dažādības vadība, Stratēģiskā plānošana

Lai gan pēdējos gados daudz ir darīts, lai padarītu Latvijas sabiedrību iekļaujošu, ir viena joma, kurā situācija uzlabojas ļoti gausi, un tā ir digitālās vides piekļūstamība. Ja valsts pārvalde pēdējā gada laikā ir apzinājusies problēmu un centusi...
Informatīvie dokumenti

Vadlīnijas trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanai

Pievienošanas datums

13.04.2023

Tēma:

Darba vide

Latvijā Trauksmes celšanas likums ir spēkā kopš 2019.gada 1.maija. Tomēr trauksmes cēlēju ziņojumu vērtēšanas prakse dažādos uzņēmumos ...
Pētījums

TRI*M indekss 2023: Latvijā vērojama darbinieku piesaistības rādītāja lejupslīde

Pievienošanas datums

12.04.2023

Tēma:

Darba vide

Darbs sarežģītos un grūti prognozējamos apstākļos būtiski ietekmē darbinieku lojalitāti, ko uzskatāmi parāda jaunākā TRI*M indeksa dati – ja vēl 2021.gadā varējām lepoties, ka darbinieku piesaistības rādītājs valstī ir sasniedzis 67 punktus, kas ir...
Informatīvie dokumenti

Praktiski elektroenerģijas taupīšanas pasākumu piemēri biznesa efektivitātes un rentabilitātes veicināšanai

Pievienošanas datums

25.03.2023

Tēma:

Vide

Viena no vērienīgākajām vides akcijām pasaulē ir Zemes stunda, kas šogad norisināsies 25.martā plkst. 20.30. Tā iemanto aizvien lielāku popularitāti arī Latvijā – ar katru gadu šajā akcijā iesaistās aizvien vairāk organizāciju. Vairums uzņēmumu un ...

Laiks mosties #2: Vai sieviete ir pati savas laimes kalēja darba tirgū?

Pievienošanas datums

08.03.2023

Tēma:

Līdztiesība

Ar dzimumu līdztiesību saistītie jautājums Latvijas korporatīvajā vidē un sabiedrībā kopumā tiek vērtēti neviennozīmīgi. Daudzi uzskata, ka šajā jomā mums viss ir kārtībā. Tomēr dažādu pētījumu dati liecina par pretējo. Arī dažādu jomu ekspertu nov...

8.marts nav stāsts par tulpēm un sievišķību

Pievienošanas datums

08.03.2023

Tēma:

Līdztiesība

8.marts jeb Starptautiskā sieviešu diena tradicionāli ir laiks, kad daudzviet pasaulē pastiprināta uzmanība tiek pievērsta dzimumu līdztiesības jautājumiem. Un šajā gadījumā runa nav tikai par sievišķības vai sieviešu solidaritātes svinēšanu. Piemē...

Vai dzimums ir noteicošais faktors darbinieku piesaistē un viņu snieguma novērtējumā?

Pievienošanas datums

24.02.2023

Tēma:

Līdztiesība

Neraugoties uz to, ka darba devēju cīņa par talantiem darbaspēka deficīta apstākļos ir ļoti sīva, gan dažādu pētījumu dati, gan ekspertu novērojumi liecina, ka dzimuma aspekts Latvijā joprojām ir viens no galvenajiem kritērijiem ja...

Izglītības loma iekļaujošas darba vides un sabiedrības izveidē

Pievienošanas datums

21.02.2023

Tēma:

Dažādības vadība

Iekļaujošas darba vides izveide, nemainot darba devēju un sabiedrības kopējo domāšanu nav iespējama. Šajā ziņā vislielākās cerības tiek liktas uz paaudzi, kas darba tirgū ienāks pēc orientējoši pieciem līdz 15 gadiem. Tādējādi aktuāls ir jautājums ...

Dažādības neizmantotais potenciāls: kas, kā un kāpēc?!

Pievienošanas datums

21.02.2023

Tēma:

Dažādības vadība

Latvijas darba devēju atvērtība dažādībai palielinās, bet ne pietiekami. Iemesls – vairums jeb 78% darba devēju saskata virkni izaicinājumu iekļaujošas darba vides izveidei un attīstīšanai. Kā būtiskākos šķēršļus tie min sabiedrībā valdošos stereot...
Pētījums

Pētījums: pārmaiņu vadības prakse Latvijas uzņēmumos

Pievienošanas datums

20.02.2023

Tēma:

Stratēģiskā plānošana

Krīzes un citi pārmaiņu procesi jau sen nav nekas rets un ekskluzīvs – tā ir mūsu ikdiena. Neraugoties uz to, Latvijas korporatīvajā vidē ir novērojama rezervēta attieksme gan pret sistemātisku pārmaiņu plānošanu, gan krīžu preventīvu novēršanu. Ar...
Video

Ilgtspējīgi iepirkumi: pieredze

Pievienošanas datums

20.02.2023

Tēma:

Tirgus attiecības

Saistītais pasākums:

Ilgtspējīgi iepirkumi: JĀ vai NĒ?

Saistītais pasākums:

Ilgtspējīgi iepirkumi: JĀ vai NĒ?
Latvijā ilgtspējīgu iepirkumu prakse nav izplatīta, jo tā vēl nav obligāta – atsevišķus ar piegādātāju izvēli saistītos jautājumus regulē tikai Publiskā iepirkuma likums. Tomēr ir uzņēmumi un iestādes, kuras šādos iepirkumos saskata augstu pievieno...
Video

Ilgtspējīgi iepirkumi: principi, kas ir būtiski Valsts kontrolei

Pievienošanas datums

20.02.2023

Tēma:

Tirgus attiecības

Saistītais pasākums:

Ilgtspējīgi iepirkumi: JĀ vai NĒ?

Saistītais pasākums:

Ilgtspējīgi iepirkumi: JĀ vai NĒ?
Lai arī atbildīga piegādātāju izvēle veicina uzņēmumu konkurētspēju un ekonomisko izaugsmi, ilgtspējīgu iepirkumu prakse Latvijā nav izplatīta. Viens no šādas prakses īstenošanu bremzējošajiem iemesliem, ko min dažādas organizācijas, ir iespējamās ...
Video

Ilgtspējīgi iepirkumi: direktīva par uzticamības pārbaudēm ESG ietvarā

Pievienošanas datums

20.02.2023

Tēma:

Tirgus attiecības

Saistītais pasākums:

Ilgtspējīgi iepirkumi: JĀ vai NĒ?

Saistītais pasākums:

Ilgtspējīgi iepirkumi: JĀ vai NĒ?
Ilgtspēja ietver ļoti plašu tēmu loku, tāpēc uzņēmumu darbību ilgtspējas jomā nosaka dažādi regulējumi – ES taksonomijas regula, Nefinanšu ziņošanas direktīva, Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīva un citi. Lai arī šie tiesību akti papildina ...

Kā efektīvi iesaistīt darba tirgū jaunos talantus?

Pievienošanas datums

14.02.2023

Tēma:

Dažādības vadība

Ja vēl salīdzinoši nesenā pagātnē uzņēmumi varēja brīvi izvēlēties darbiniekus, šobrīd ir otrādi – “spēles” noteikumus darba tirgū aizvien vairāk sāk diktēt darba ņēmēji, tāpēc darba devēju cīņa par talantiem ir ļoti sīva. Kā tajā gūt p...

Apsardzes jomā turpina “uzdzīvot ēnas”

Pievienošanas datums

10.02.2023

Tēma:

Tirgus attiecības

Drošība ir prioritāte valstij un ikvienam no mums. To varam attiecināt gan uz aizsardzību, gan ekonomiku. Tā caurstrāvo labklājību, uzņēmējdarbību un valsts politiku. Diemžēl ēnu ekonomika un citi negodīgi spēles noteikumi apsardzes jomā rada reālu...

Laiks mosties #1: Komunikācijas loma ceļā uz ilgtspējīgu uzņēmuma izaugsmi

Pievienošanas datums

03.02.2023

Tēmas:

Nefinanšu ziņošana, Vide

Kāds sens latviešu tautas sakāmvārds vēsta: runāšana ir sudrabs, klusēšana – zelts. Kaut tā ir gadu simtiem un pat tūkstošiem pārbaudīta patiesība, komunikācijas loma korporatīvajā vidē klimata pārmaiņu, ekonomiskās lejupslīdes un ...

Eksperti: depozīta sistēma veicina atkritumu šķirošanas kultūru, bet nemazina patēriņu

Pievienošanas datums

01.02.2023

Tēma:

Vide

Šā gada 1.februārī aprit gads, kopš Latvijā sāka darboties depozīta sistēma. Lai arī tai ir nozīmīga loma atkritumu šķirošanas kultūras attīstībā, eksperti norāda, ka kopējā situācija vides jomā Latvijā un citviet pasaulē ir ļoti sarežģīta – atkrit...
Prezentācija

COP27 sanāksmes rezultāti

Pievienošanas datums

25.01.2023

Tēma:

Vide

Ņemot vērā aktuālo un potenciālo klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi uz dažādu pasaules reģionu attīstību, 2022.gada gada nogalē norisinājās jau 27. ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām dalībvalstu sanāksme (COP27), kurā piedalījās arī La...

Talantu trūkums darba devējiem liek atmest aizspriedumus

Pievienošanas datums

18.01.2023

Tēma:

Dažādības vadība

Latvijas darba tirgū kopā strādā piecu paaudžu darbinieki, un eksperti norāda, ka darbaspēka resursu ziņā tā ir liela bagātība – pareizi izmantota, tā uzņēmumiem sniedz spēku augt un pelnīt. Tomēr joprojām valda stereotipi un aizsp...
Pētījums

Dažādības kompass 2023: dati un fakti

Pievienošanas datums

10.01.2023

Tēma:

Dažādības vadība

Lai arī 69% Latvijas darba devēju saskata dažādības vadībā virkni priekšrocību, praksē to īsteno vien retais. Kā galvenie šķēršļi šādai rīcībai tiek minēti sabiedrībā valdošie stereotipi un līdzekļu trūkums. Imigrantus, dažādu reliģiju pārstāvjus u...

Ceļš uz ilgtspējīgu izaugsmi sākas ar prioritāšu definēšanu

Pievienošanas datums

21.12.2022

Tēmas:

Darba vide, Stratēģiskā plānošana

Pastāv uzskats – ja darbinieks pabeidz darbu laikus, darba devējs nav līdz galam atklājis viņa potenciālu un iespēju robežas. Tomēr Latvijas realitāte ir daudz skarbāka – kaut strādājam ilgas darba stundas, mūsu kopējie produktivitātes rādītāji ir ...

“Eidžisma” loma sabiedrībā dažādos laika griežos

Pievienošanas datums

12.12.2022

Tēma:

Dažādības vadība

Latvijā diskrimināciju vecuma dēļ piedzīvojuši 58% valsts iedzīvotāju, liecina Tiesībsarga biroja 2020.gadā veiktā pētījuma dati. Pie kam, pieredze rāda, ka gados vecāki cilvēki atšķirīgu attieksmi no apkārtējiem izjūt biežāk. Ko īsti nozīmē “...

Vai dzimumu diskriminācijas pamatā ir sievietes seksualizācija?

Pievienošanas datums

12.12.2022

Tēma:

Līdztiesība

Lai gan dažādu pētījumu dati liecina, ka Latvijā diskriminācijai ir pakļauti abu dzimumu pārstāvji, sievietes atšķirīgu attieksmi tieši dzimuma dēļ piedzīvo daudz biežāk. Dažādības ekspertes, Latvijas Universitātes asociētās profesores, vadošās pēt...

Produktivitātes ABC: lēnāk brauksi, tālāk tiksi

Pievienošanas datums

10.12.2022

Tēma:

Stratēģiskā plānošana

Vairākus gadus Latvija Globālajā ilgtspējīgas konkurētspējas indeksā ierindojās TOP10 valstu vidū, taču 2021.gadā tā ieguv...
Informatīvie dokumenti

Latvijas iedzīvotājiem nav izpratnes par dažādu “zaļo” marķējumu nozīmi

Pievienošanas datums

07.12.2022

Tēma:

Vide

Virkne uzņēmumu, reaģējot uz pieaugošo pieprasījumu pēc videi draudzīgas biznesa pieejas, arvien biežāk izmanto savā komunikācijā dažādus “zaļos” saukļus jeb marķējumus: “ilgtspējīgs produkts”, “CO2 neitrāls produkts v...

Eksperti: darba vide Latvijā klimata pārmaiņu ietekmē būtiski mainīsies

Pievienošanas datums

02.12.2022

Tēmas:

Stratēģiskā plānošana, Vide

Saistītais pasākums:

Ilgtspējas kodeksa parakstīšana

Saistītais pasākums:

Ilgtspējas kodeksa parakstīšana
Klimata pārmaiņas vairs nav abstrakta nākotne – tā ir mūsdienu realitāte, ko aizvien vairāk sāk izjust arī Latvijas uzņēmumi. Lai gan ekspertu vērtējumā šīs pārmaiņas jau tuvākajā nākotnē radīs augstus riskus uzņēmējdarbības attīstīšanai, Latvijas ...

Cik gatavi esam ES jaunajai direktīvai par sieviešu pārstāvības palielināšanu uzņēmumu valdēs?

Pievienošanas datums

29.11.2022

Tēmas:

Dažādības vadība, Līdztiesība

Lai vairotu sieviešu īpatsvaru vadošos posteņos lielajos uzņēmumos, Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm tuvāko četru gadu laikā jāievieš
Informatīvie dokumenti

Ilgtspējīgi risinājumi auto nozarē: kas ir kas?

Pievienošanas datums

25.11.2022

Tēmas:

Vide, Stratēģiskā plānošana

Arvien vairāk Eiropas uzņēmumu ziņo par apņemšanos sasniegt savus dekarbonizācijas mērķus līdz šā gadsimta vidum vai pat ātrāk. To pamatideja ir novērst dažādās jomās – no ražošanas līdz tirdzniecībai, no enerģētikas līdz transporta pakalpo...

Latvijas sabiedrība ir kļuvusi iekļaujošāka

Pievienošanas datums

14.11.2022

Tēmas:

Dažādības vadība, Līdztiesība

Pēdējo gadu laikā ir sperti mērķtiecīgi soļi pretī diskriminācijas mazināšanai un vienlīdzības principu iedzīvināšanai Latvijas sabiedrībā. Noslēdzot Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) informatīvās kampaņas “Atvērtība ir vērtība” piec...
Video

Katram pēc nopelniem vai visiem vienādi? Atalgojums un sociālās garantijas

Pievienošanas datums

10.11.2022

Tēmas:

Dažādības vadība, Līdztiesība

Sabiedrības izpratne par dzimumu lomām Latvijā mainās. Par to liecina dažādi faktori, tostarp tas, ka gan sieviešu kopējais nodarbinātības līmenis, gan viņu īpatsvars vadošos amatos un netipiskās profesijās palielinās. Neraugoties uz to valstī joprojām ir ...

Darba vide Latvijā pirms 20 gadiem un šodien: kas ir mainījies un kāpēc?

Pievienošanas datums

02.11.2022

Tēmas:

Darba vide, Labsajūta

Šobrīd daudz tiek runāts par to, ka pasaule dažādu ekonomisko, politisko, sociālo u.tml. notikumu ietekmē piedzīvo būtiskas pārmaiņas. Arī darba vide mainās, turklāt nepārtraukti. Lai arī šīs pārmaiņas bieži ir grūti pamanāmas, jo tās rodas evolūci...

Ilgtspēja nav pasaules glābšana, bet gan resursu un naudas taupīšana 

Pievienošanas datums

26.10.2022

Tēmas:

Stratēģiskā plānošana, Vide

Nereti šķiet, ka ar skubu jānomaina visas spuldzītes uz LED gaismekļiem, jāuzstāda saules paneļi un jāiegādājas elektroauto – tad uzņēmums būs ilgtspējīgs un pasaule kļūs par kripatiņu labāka. Kā norāda Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institū...
Video

Līdzvērtīgs vs. vienlīdzīgs atalgojums

Pievienošanas datums

12.10.2022

Tēmas:

Dažādības vadība, Līdztiesība

Ņemot vērā, ka darba samaksas atšķirību novēršana starp sievietēm un vīriešiem ir būtisks priekšnosacījums nabadzības riska mazināšanai un valsts ilgtspējīgai attīstībai ilgtermiņā, ir būtiski veicināt sabiedrības, darba devēju un darbinieku izprat...
Video

Stereotipu ietekme uz darba samaksas atšķirībām

Pievienošanas datums

05.10.2022

Tēmas:

Dažādības vadība, Līdztiesība

Lai gan par nepieciešamību ieviest vienlīdzīga atalgojuma praksi tiek runāts jau sen, 100% vienlīdzība šajā jomā vēl nav panākta ne Latvijā, ne arī citviet Eiropā un pat pasaulē. Diemžēl ekspertu nākotnes prognozes šajā jautājumā nav ļoti optimisti...
Video

Ceļā uz vienlīdzīgas darba samaksas praksi: Latvijas un starptautiskā pieredze

Pievienošanas datums

22.09.2022

Tēmas:

Dažādības vadība, Līdztiesība

Neraugoties uz to, ka dzīvojam šķietami modernā sabiedrībā, dzimumu līdztiesības jautājumi joprojām ir daudzu pasaules valstu dienas kārtībā, jo tas ir viens no faktoriem, kas veicina iedzīvotāju emocionālo veselību un labklājību, bet līdz ar ...

Kā īstenot kvalitatīvu darba devēju un darba ņēmēju sadarbību mūsdienu strauji mainīgajos apstākļos?

Pievienošanas datums

05.08.2022

Tēmas:

Stratēģiskā plānošana, Darba vide

Lai gan globālā pandēmija ir iegājusi sava veida “pasīvajā” fāzē, tās ietekme uz dažādu uzņēmumu darba organizācijas procesiem ir jūtama joprojām. Jāsaka gan, ka tas nav tikai tāpēc, ka aizvien vairāk darbinieku vismaz daļu darba laika ...

Kā organizācijas var paust savu viedokli par tiesību aktiem?

Pievienošanas datums

05.08.2022

Tēmas:

Stratēģiskā plānošana, Vietējā kopiena

Ikvienas organizācijas, tostarp uzņēmumu, darbību regulē virkne normatīvo aktu – gan vispārējie, gan speciālie – konkrētajai nozarei saistošie. Tiek izdoti arī citi tiesību akti, piemēram, politikas plānošanas dokumenti ...

Maldināšanas cena ir ļoti augsta

Pievienošanas datums

25.07.2022

Tēmas:

Tirgus attiecības, Dažādības vadība, Vide

Valsts institūciju noteiktie sodi un kompensācijas patērētājiem var būt tikai neliela daļa no naudas summas, no kuras būs jāšķiras uzņēmumam, kas īstenojis jebkāda veida maldināšanas, tostarp zaļmaldināšanas, praksi. Kādam tie būs daži tūkstoši, kā...

Kas paverdzina moderno vīrieti

Pievienošanas datums

25.07.2022

Tēmas:

Darba vide, Stratēģiskā plānošana, Labsajūta

VERGS. Šis vārds mūsdienās daudziem šķiet tāls un svešs. Visticamāk, spilgtākā asociācija ir ar Āfrikas kontinenta pamatiedzīvotājiem, kuri pret savu gribu bija spiesti strādāt Amerikas kukurūzas, kakao un cukurniedru plantācijās. Taču patiesībā ve...
Video

“Equalibrium” projekts: Cīņā par vienlīdzīgām iespējām

Pievienošanas datums

11.07.2022

Tēma:

Dažādības vadība

Saistītais pasākums:

ATBILDĪGU IDEJU TIRGUS 2022

Saistītais pasākums:

ATBILDĪGU IDEJU TIRGUS 2022
Video

“Liepājas RAS” pieredze: Līdzsvars starp vēlmēm un vajadzībām

Pievienošanas datums

11.07.2022

Tēmas:

Dažādības vadība, Darba vide

Saistītais pasākums:

ATBILDĪGU IDEJU TIRGUS 2022

Saistītais pasākums:

ATBILDĪGU IDEJU TIRGUS 2022
Video

Starptautiskās lidostas “Rīga” pieredze: Ideju banka visiem

Pievienošanas datums

11.07.2022

Tēmas:

Stratēģiskā plānošana, Darba vide

Saistītais pasākums:

ATBILDĪGU IDEJU TIRGUS 2022

Saistītais pasākums:

ATBILDĪGU IDEJU TIRGUS 2022
Video

“Cēsu alus” pieredze: Zaļā sapņu komanda vides ietekmes mazināšanai

Pievienošanas datums

11.07.2022

Tēmas:

Stratēģiskā plānošana, Vide

Saistītais pasākums:

ATBILDĪGU IDEJU TIRGUS 2022

Saistītais pasākums:

ATBILDĪGU IDEJU TIRGUS 2022
Video

“Swedbank” pieredze: Līdz mēs visi būsim vienlīdzīgi

Pievienošanas datums

11.07.2022

Tēmas:

Dažādības vadība, Līdztiesība

Saistītais pasākums:

ATBILDĪGU IDEJU TIRGUS 2022

Saistītais pasākums:

ATBILDĪGU IDEJU TIRGUS 2022
Video

“Baltic Without Plastic” projekts: Misija – tīra Baltijas jūra

Pievienošanas datums

11.07.2022

Tēmas:

Stratēģiskā plānošana, Vide

Saistītais pasākums:

ATBILDĪGU IDEJU TIRGUS 2022

Saistītais pasākums:

ATBILDĪGU IDEJU TIRGUS 2022
Video

“Trelleborg Wheel Systems Liepaja LSEZ” pieredze: Atbildība, kas sniedzas tālāk par uzņēmuma robežām

Pievienošanas datums

11.07.2022

Tēmas:

Stratēģiskā plānošana, Tirgus attiecības

Saistītais pasākums:

ATBILDĪGU IDEJU TIRGUS 2022

Saistītais pasākums:

ATBILDĪGU IDEJU TIRGUS 2022
Video

“PATA” pieredze: Gudra pārvaldība – produktivitātes atslēga

Pievienošanas datums

11.07.2022

Tēmas:

Stratēģiskā plānošana, Darba vide

Saistītais pasākums:

ATBILDĪGU IDEJU TIRGUS 2022

Saistītais pasākums:

ATBILDĪGU IDEJU TIRGUS 2022
Video

“EY Baltics” pieredze: Kā darbinieki var kļūt par ilgtspējas avotu?

Pievienošanas datums

11.07.2022

Tēma:

Darba vide

Saistītais pasākums:

ATBILDĪGU IDEJU TIRGUS 2022

Saistītais pasākums:

ATBILDĪGU IDEJU TIRGUS 2022
Video

“Clean R” pieredze: Laimīgi klienti = laimīgi darbinieki

Pievienošanas datums

11.07.2022

Tēmas:

Stratēģiskā plānošana, Tirgus attiecības

Saistītais pasākums:

ATBILDĪGU IDEJU TIRGUS 2022

Saistītais pasākums:

ATBILDĪGU IDEJU TIRGUS 2022
Video

Pielaiko nākotni – atbalsts nākotnes profesijas izvēlei

Pievienošanas datums

11.07.2022

Tēmas:

Stratēģiskā plānošana, Vietējā kopiena

Saistītais pasākums:

ATBILDĪGU IDEJU TIRGUS 2022

Saistītais pasākums:

ATBILDĪGU IDEJU TIRGUS 2022
Video

“Valsts nekustamie īpašumi” pieredze: 375 paldies motivācijai

Pievienošanas datums

11.07.2022

Tēmas:

Darba vide, Labsajūta

Saistītais pasākums:

ATBILDĪGU IDEJU TIRGUS 2022

Saistītais pasākums:

ATBILDĪGU IDEJU TIRGUS 2022
Video

“Maxima Latvija” pieredze: Meklējot Mērfiju

Pievienošanas datums

11.07.2022

Tēmas:

Darba drošība, Darba vide

Saistītais pasākums:

ATBILDĪGU IDEJU TIRGUS 2022

Saistītais pasākums:

ATBILDĪGU IDEJU TIRGUS 2022
Video

“Cobalt” pieredze: Stresa spīlēs

Pievienošanas datums

11.07.2022

Tēmas:

Darba vide, Labsajūta

Saistītais pasākums:

ATBILDĪGU IDEJU TIRGUS 2022

Saistītais pasākums:

ATBILDĪGU IDEJU TIRGUS 2022
Video

“Latvenergo” pieredze: Zināt ir stilīgi – fizikas kabinetu pilnveide skolās

Pievienošanas datums

11.07.2022

Tēmas:

Vietējā kopiena, Stratēģiskā plānošana

Saistītais pasākums:

ATBILDĪGU IDEJU TIRGUS 2022

Saistītais pasākums:

ATBILDĪGU IDEJU TIRGUS 2022

Uzņēmēju iespējas mainīt lietas uz labu ir daudz lielākas, nekā viņi paši apzinās

Pievienošanas datums

08.07.2022

Tēmas:

Vietējā kopiena, Stratēģiskā plānošana

Nekas nav tik viegli, kā pateikt – viss ir slikti. Daudz sarežģītāk ir pašam iesaistīties un aktīvi darboties, lai “slikti” kļūtu par “labi”. Gadu no gada apkopojot Ilgtspējas indeksa datus, redzam, ka uzņēmēji mēdz iesaistī...

Maldināšana darba vidē: kad solītais paliek tikai solījums

Pievienošanas datums

07.07.2022

Tēmas:

Darba vide, Stratēģiskā plānošana

Lai gan konkurence par labiem darbiniekiem Latvijas darba tirgū ir liela, daudzi uzņēmumi joprojām ir gatavi riskēt ar savu reputāciju, maldinot gan esošos, gan topošos darbiniekus un solot viņiem mannas kalnus ķīseļa upes krastos, kurus neviens ne...

Zaļmaldināšanu var izskaust tikai sabiedrības spiediens un politiskā griba

Pievienošanas datums

07.07.2022

Tēmas:

Vide, Stratēģiskā plānošana

Klimata pārmaiņas, augstais gaisa piesārņojums lielajās pasaules pilsētās un sliktā ūdens kvalitāte upēs, ezeros un jūrās ir tikai daļa no globālajām vides problēmām, ar kurām saskaramies. Tādēļ ir likumsakarīgi, ka sabiedrības spiediens uzņēmējiem...
Informatīvie dokumenti

PRAKTISKI PADOMI ORGANIZĀCIJĀM: kā īstenot atbildīgu praksi vides jomā

Pievienošanas datums

18.06.2022

Tēmas:

Vide, Stratēģiskā plānošana

Zaļmaldināšanas prakse kļūst aizvien izplatītāka visā pasaulē, tostarp Latvijā, jo virkne organizāciju, reaģējot uz sabiedrības spiedienu uzņemties rūpes par vidi, apzināti vai neapzināti cenšas izlikties “zaļākas”, nekā ir patiesībā. T...
Informatīvie dokumenti

PRAKTISKI PADOMI PATĒRĒTĀJIEM: kā neuzķerties uz zaļmaldinātāju “āķa”

Pievienošanas datums

18.06.2022

Tēma:

Vide

Zaļmaldināšanas prakse kļūst aizvien izplatītāka visā pasaulē, tostarp Latvijā. To lielā mērā veicina cilvēku aizraušanās ar pasaules glābšanas ideju. Proti, virkne organizāciju, reaģējot uz sabiedrības spiedienu uzņemties rūpes par vidi, apzināti ...

Maldināšana kā ierocis konkurences cīņā par klientiem un talantīgiem darbiniekiem

Pievienošanas datums

18.06.2022

Tēmas:

Darba vide, Vide, Stratēģiskā plānošana

Ilgtspēja korporatīvajā vidē nozīmē ne tikai tālredzīgu darbību, bet arī atbildīgu rīcību pret sevi un citiem – darbiniekiem, klientiem, sadarbības partneriem un citām ietekmes pusēm. Laikā, kad konkurence par tirgus daļu un klientiem, kā arī talan...

Kā saprotam zaļo marķējumu un kad sākas zaļmaldināšana?

Pievienošanas datums

15.06.2022

Tēma:

Vide

Mēs visi tiecamies uz zaļāku dzīvi, uz klimatneitralitāti, tāpēc preces un pakalpojumi aizvien biežāk tiek īpaši marķēti, norādot, ka tie ir cilvēkam un videi draudzīgāki nekā citi. Uzņēmumi ir spiesti kļūt zaļāki un ieviest korpor...
Pētījums

Ziņojums “Viedāka sabiedrība dabai un ekosistēmām”

Pievienošanas datums

05.06.2022

Tēma:

Vide

Pēdējo laikā ir vērojama dabas kapitāla samazināšanās. Piemēram, aprēķināts, ka cilvēku darbības rezultātā pēdējo četru desmitgažu laikā pasaulē par 60% samazinājušās savvaļas dzīvnieku populācijas, bet trīs ceturtdaļas zemes virsmas ir pārveidotas...
Pētījums

APTAUJA: Diskriminācija darba vidē ietekmē Latvijas iedzīvotāju ekonomisko labklājību

Pievienošanas datums

25.05.2022

Tēmas:

Dažādības vadība, Darba vide

Lai gan drošība ir viena no cilvēka pamatvajadzībām, virkne Latvijas iedzīvotāju ikdienā nejūtas droši, un šo sajūtu nereti veicina diskriminācija. Piemēram, katrs trešais strādājošais, kurš ir piedzīvojis atšķirīgu attieksmi darba vidē, izjūt emoc...
Video

Cilvēka loma ceļā uz ilgtspēju

Pievienošanas datums

19.05.2022

Tēmas:

Stratēģiskā plānošana, Darba vide

Kas īsti ir ilgtspēja – bizness vai biznesa iespēja? Kādi ir šā brīža lielākie izaicinājumi ilgtspējas jomā dažādās nozarēs? Kāds sakars ir ilgtspējai ar dažādību un klimatneitralitāti? Kāda loma organizāciju ceļā uz ilgtspēju ir ambīcijām, kāda – ...
Pētījums

Kā efektīvi mazināt nelaimes gadījumus darba vietā?

Pievienošanas datums

28.04.2022

Tēmas:

Darba drošība, Darba vide

Neraugoties uz to, ka ar darba aizsardzību saistītajiem jautājumiem ir jābūt ikviena darba devēja dienas kārtībā, Latvijā darba vietā reģistrēto nelaimes gadījumu skaits saglabājas augsts. Saskaņā ar Valsts darba inspekcijas datiem*, pēdējo piecu g...

Kāpēc piedalīties Ilgtspējas indeksā? Vadītāju viedoklis

Pievienošanas datums

22.04.2022

Tēma:

Stratēģiskā plānošana

Mēdz sacīt – ir jāskrien ātri, lai paliktu uz vietas, bet divtik ātri, lai tiktu tālāk. Šis princips darbojas ne tikai sportā. Tas ir tieši attiecināms arī uz jebkuras organizācijas attīstību. Tāpēc Ilgtspējas indekss ir veidots kā praktisks ...
Video

Kā pieņemt “citādo” – cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem?

Pievienošanas datums

25.03.2022

Tēma:

Dažādības vadība

Cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem ir viena no diskriminācijas riskiem visvairāk pakļautajām iedzīvotāju grupām visā pasaulē, tostarp Latvijā. Turklāt dažādi pētījumi rāda, ka pret viņiem sabiedrības attieksme ir daudz noraidošāka nekā pret ci...
Pētījums

Latvijā diskriminācijai darba vidē pakļauta katra piektā sieviete

Pievienošanas datums

08.03.2022

Tēma:

Līdztiesība

Lai gan par vienlīdzīgu attieksmi iestājās jau Aristotelis, diskriminācija joprojām ir klātesoša dažādās dzīves jomās, bet īpaši darba tirgū. Piemēram, pēdējā gada laikā vien to ir piedzīvojuši 17% strādājošo Latvijas strādājošo iedzīvotāju, galven...
Video

Mājas birojs šķērsgriezumā

Pievienošanas datums

03.03.2022

Tēmas:

Darba vide, Darba drošība, Labsajūta

Globālās pandēmijas sekas ir jūtamas teju visās dzīves jomās, tostarp darba tirgū. Piemēram, attālināts darbs, kas vēl nesen šķita tāla nākotne, šobrīd ir realitāte – pilnībā vai daļēji attālināti strādā teju katrs ceturtais jeb 24% Latvijas iedzīv...

Laimīgi darbinieki – ieguvums darba devējiem

Pievienošanas datums

01.03.2022

Tēmas:

Darba vide, Labsajūta

Pandēmijas radīto darba un arī privātās dzīves izmaiņu dēļ daudzi cilvēki jūtas kā iekāpuši vilcienā, kas, nesamazinot tempu, traucas uz priekšu pa nezināmām sliedēm. Taču uzdrošinos apgalvot, ka vislielāko spriedzi izjūt tie, kuriem jārūpējas ne t...
Video

Vide un zaļmaldināšana – kāds sakars?

Pievienošanas datums

25.02.2022

Tēmas:

Vide, Stratēģiskā plānošana

Gan sabiedrības spiediena rezultātā, gan palielinoties Eiropas Savienības prasībām, uzņēmumi ir spiesti pievērst aizvien vairāk uzmanības vides jautājumiem un ieviest korporatīvās atbildības principus. Taču šīs prasības nereti tiek izmantot...
Video

Ilgtspēja škērsgriezumā: MAINIES vai MIRSTI!

Pievienošanas datums

19.02.2022

Tēma:

Stratēģiskā plānošana

Ko īsti nozīmē #ilgtspēja un kā to panākt? Vai “ilgtspējas”, “ilgtspējības”, “ilgbūtības”, “korporatīvās atbildības”, “korporatīvās sociālās atbildības” un #ESG gadījumā mēs runājam par vienu un t...
Pētījums

Cīņā ar klimata pārmaiņām Eiropas Savienības iedzīvotāji dod priekšroku atkritumu šķirošanai

Pievienošanas datums

16.02.2022

Tēma:

Vide

Latvijā pašlaik ir spēkā vairāki politikas plānošanas dokumenti, kuros ir noteikti klimata pārmaiņu mazināšanas mērķi, kā arī rīcībpolitika to sasniegšanai. Un ne bez pamata – klimata krīzes radītās sekas aizvien izteiktāk ir jūtamas visā pas...

Vai 2022.gadu vides jomā pavadīsim ārkārtas režīmā? Vides ekspertu prognozes

Pievienošanas datums

31.01.2022

Tēma:

Vide

Pērn ANO ģenerālsekretārs Antoniu Gutērrešs vēstīja pasaulei, ka esam krustcelēs un no mūsu izvēlēm ir atkarīgs tas, vai tālāk ceļš vedīs sabrukuma vai izrāviena virzienā. ANO Vides programmas eksperti cer, ka 2022.gads vides jomā būs izrāvien...
Pētījums

Latvijas iedzīvotāji ilgtspējīgu attīstību primāri saista ar investīcijām izglītības un jauniešu nodarbinātības veicināšanā

Pievienošanas datums

28.01.2022

Tēmas:

Vietējā kopiena, Stratēģiskā plānošana

Ilgtspējīgas valsts attīstības galvenais priekšnoteikums ir ilgtspējīga sabiedrības attīstība. Latvijas iedzīvotāji to saista primāri ar investīcijām izglītības un jauniešu nodarbinātības veicināšanā, liecina pētījumu kompānijas “Kantar”...

Misija – iekļaujošas darba vides izveide. Praktiski ekspertu padomi

Pievienošanas datums

17.12.2021

Tēmas:

Darba vide, Dažādības vadība, Līdztiesība

Saglabājoties darbaspēka deficītam, aizvien svarīgāk ir veidot iekļaujošu darba vidi. Taču šo uzdevumu apgrūtina aizspriedumi un stereotipi, kas veicina diskrimināciju darba tirgū. Tāpēc dažādības eksperti ir apkopojuši praktiskus ...
Informatīvie dokumenti

Noderīga informācija darba devējiem labākai cilvēkresursu un darba vides pārvaldībai

Pievienošanas datums

15.12.2021

Tēmas:

Darba vide, Stratēģiskā plānošana, Darba drošība, Dažādības vadība

Lai darba devējiem vienkopus būtu pieejama visa aktuālā informācija par Eiropas Savienības fondu atbalstu uzņēmējiem un darba ņēmējiem, kā arī vērtīgas atgādnes par drošu darba vidi, Labklājības ministrija ir sagatavojusi brošūru “Noderīga informācij...
Informatīvie dokumenti

Hibrīdautobusi, koplietošanas auto un atjaunojamā dīzeļdegviela – kas veido ilgtspējīgu autoparku?

Pievienošanas datums

07.12.2021

Tēmas:

Stratēģiskā plānošana, Vide

Transports mūsdienās ir viens no lielākajiem vides piesārņojuma avotiem, tāpēc ļoti nozīmīga loma organizācijas ceļā uz ilgtspēju ir tās autoparka ilgtspējai. Tieši par to, kāpēc uzņēmumu autoparkiem ir svarīgi ilgtspējas risinājumi un kā tos ievie...

ILTGTSPĒJA: ekonomiskā perspektīva

Pievienošanas datums

30.11.2021

Tēmas:

Stratēģiskā plānošana, Vide, Tirgus attiecības

Uzņēmumi un iestādes nav vientuļas salas. Tieši tāpēc mūsdienās jebkuras organizācijas ilgtspēja un pastāvēšana ir atkarīga nevis no tās finansiālajiem panākumiem – apgrozījuma, peļņas rādītāju pieauguma u.tml., bet gan no tās iekšējo procesu un re...
Video

“Zelta ķivere 2021”: uzņēmumu pieredzes stāsti

Pievienošanas datums

22.11.2021

Tēma:

Darba drošība

Digitālās tehnoloģijas strauji ienāk visās dzīves jomās. Arī darba aizsardzībā. Proti, dažādos uzņēmumos un iestādēs aizvien biežāk tiek ieviesti dažādi digitālie risinājumi darba laika uzskaitei, obligāto veselības pārbaužu organizēšanai, individu...
Video

Cik atvērti dažādībai darba vidē ir Latvijas darba devēji? Fakti un dati

Pievienošanas datums

13.11.2021

Tēmas:

Dažādības vadība, Līdztiesība

Kaut arī cilvēka profesionalitāti neietekmē nedz viņa dzimums, vecums un etniskā piederība, nedz arī citi ar darbu nesaistīti aspekti, tieši darba tirgū diskriminācija ir sastopama visbiežāk. Turklāt gan pētījumu dati, gan pieredze liecina,...
Video

Vecums – viena no galvenajām diskriminācijas pazīmēm darba tirgū

Pievienošanas datums

10.11.2021

Tēma:

Līdztiesība

Publiskajā telpā aizvien biežāk izskan informācija par eidžismu – cilvēku kategorizēšanu pēc vecuma pazīmes, nevis viņu personības. Un ne bez pamata! Dažādu pētījumu dati liecina, ka vecums ir viena no izplatītākajām diskriminācijas pazīmēm visā pa...
Pētījums

62% strādājošo Latvijas iedzīvotāju ir grūtības novilkt robežas starp privāto un darba dzīvi

Pievienošanas datums

05.11.2021

Tēmas:

Darba vide, Labsajūta

Lai arī privātās un darba dzīves līdzsvars ir mūsu laikmeta un demogrāfiskās situācijas izraisīta nepieciešamība, nevis modes lieta, Latvijā pēdējā gada laikā to ir izdevies sasniegt vien 28% strādājošo. Vairāk nekā puse jeb 62% darba ņēmēju atzīst...
Informatīvie dokumenti

Darbinieku produktivitātes kritumu neizjūt

Pievienošanas datums

05.07.2021

Tēmas:

Darba vide, Labsajūta

Pētījumu kompānijas “Kantar” veiktajā pētījumā par COVID-19 situācijas ietekmi uz strādājošajiem secināts, ka globālā pandēmija ietekmējusi 39% strādājošo Latvijas iedzīvotāju produktivitāti, lielākajai daļai jeb 32% tā ir samazinājusies, bet 7% &#...

Ilgtspējas indekss 2021: tendences

Pievienošanas datums

02.07.2021

Tēmas:

Nefinanšu ziņošana, Stratēģiskā plānošana

Lai arī globālās pandēmijas ietekme parasti tiek vērtēta ar “mīnuss” zīmi, ilgtspējas jomu tā ir ietekmējusi visnotaļ pozitīvi, jo interese un izpratne par to Latvijas korporatīvajā vidē ir būtiski palielinājusies, par ko liecina arī Il...
Informatīvie dokumenti

#PasakasParDarbu – pieredze

Pievienošanas datums

28.06.2021

Tēmas:

Darba vide, Labsajūta

Par privātās un darba dzīves līdzsvaru, šķiet, ir dzirdējuši visi, taču “aci pret aci” to saticis ir tikai retais. Iemesls – šo līdzsvaru ietekmē ļoti dažādi faktori, bet īpaši – darba vide. Piemēram, mūsdienu tehnoloģijas šo šķiet...
Video

Kā privātās un darba dzīves līdzsvaru ietekmē cilvēka uzvedība?

Pievienošanas datums

22.06.2021

Tēmas:

Darba vide, Labsajūta

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2021

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2021
Ir ļoti daudz pasaku, kurās bruņinieks uzvar pūķi un izglābj princesi, trešais tēva dēls uzvar velnu un, izglābjot kādu karaļvalsti, tiek pie milzu bagātības un princeses, u.tml. Tomē šajās pasakās viss nav tik vienkārši, kā izskatās. Pasakās, līdzīgi kā d...
Video

PĒTĪJUMS: COVID-19 ietekme uz strādājošo privātās un darba dzīves līdzsvaru

Pievienošanas datums

22.06.2021

Tēmas:

Darba vide, Labsajūta

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2021

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2021
Lai arī ilgu laiku tika uzskatīts, ka iespēja strādāt attālināti ir viens no galvenajiem privātās un darba dzīves priekšnosacījumiem, globālā pandēmija parādīja, ka šī situācija nav tik viennozīmīga. Darbs no mājām daudziem ir veicinājis pārstrādāšanos un ...
Informatīvie dokumenti

#PasakasParDarbu – AUGUSTS, KURŠ SLĒPĀS NO BRĪVDIENĀM

Pievienošanas datums

20.06.2021

Tēmas:

Darba vide, Līdztiesība, Labsajūta

Vai jūs maz zināt, ka bija tāds darbinieks Augusts, kurš vismundrākais bija pirmdienās, bet piektdienās sāka uztraukties aizvien vairāk un vairāk? Jā, tāds nu viņš bija, jo viņam nepatika brīvdienas, citiem vārdiem – viņš allaž gribēja padarīt vēl kād...
Informatīvie dokumenti

#PasakasParDarbu – BĒGOŠIE PRAKTIKANTI

Pievienošanas datums

19.06.2021

Tēmas:

Darba vide, Labsajūta

Aiz trejdeviņām Rīgas ielām kāda progresīva uzņēmuma, kurš allaž gozējās iekārojamāko darba devēju topu virsotnēs, telpās praktikants Juris skaļi paziņo: “Es aizeju!” Kolēģes nopūšas: “Vēl vien...
Pētījums

Latvijā vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība ir viena no lielākajām Eiropas Savienībā

Pievienošanas datums

18.06.2021

Tēmas:

Dažādības vadība, Līdztiesība

2020.gadā sieviešu stundas vidējā bruto darba samaksa Latvijā bija par 22,3% mazāka nekā vīriešu, tādējādi plaisa starp sieviešu un vīriešu stundas vidējo atalgojumu valstī turpina konstanti palielināties – pēdējo divu gadu laikā tā i...
Informatīvie dokumenti

#PasakasParDarbu – NEREDZAMĀ LIETVEDE ŽANNA

Pievienošanas datums

17.06.2021

Tēmas:

Darba vide, Labsajūta

Reiz dzīvoja un strādāja lietvede Žanna. Viņa bija čakla, precīza, akurāta un punktuāla. Bet tad karaļvalsti pārņēma kāda slimība un visiem vajadzēja sāk strādāt no mājām. Arī Žannai. Viņa turpināja darbu tikpat čakli, tomēr kaut kas bi...
Informatīvie dokumenti

#PasakasParDarbu – E-PASTU VELNIŅŠ

Pievienošanas datums

17.06.2021

Tēmas:

Darba vide, Labsajūta

Zane vienmēr gribēja visu izdarīt līdz galam. Bet, tiklīdz bija to paveikusi, viņai uz pleca sāka runāt mazs velniņš: “Za-nīt! Za-nīt! Varbūt šodien uzraksti e-pastu arī klientam no Ogres. Neatliec uz rītdienu to, ko vari paveikt šodien!...
Video

RIMI Latvija pasaka

Pievienošanas datums

16.06.2021

Tēmas:

Darba vide, Labsajūta

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2021

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2021
#PasakasParDarbu – KĀ BRUŅINIEKI MEKLĒJA CEĻU UZ EFEKTIVITĀTES KARAĻVALSTI Valdis un Gatis prata vicināt zobenus ļoti meistarīgi – cēla zobenu augstu un cirta ar to spēji. Kā īstiem bruņiniekiem p...
Informatīvie dokumenti

#PasakasParDarbu – VIEDĀS OLGAS PADOMS

Pievienošanas datums

16.06.2021

Tēmas:

Darba vide, Labsajūta

Tāltālā zemē, kas patiesībā atrodas tepat – mūsu Latvijā, kādai māmiņai, vārdā Iluta, bērns daudz slimoja, tāpēc Ilutai bieži nācās ņemt slimības lapu. Lai gan kolēģi palīdzēja kā nu prazdami, uzņemoties Ilutas darbus, diemžēl kopējā darba produktivitāte c...
Video

LATVENERGO pasaka

Pievienošanas datums

15.06.2021

Tēmas:

Darba vide, Labsajūta

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2021

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2021
#PasakasParDarbu – LEPORTA BRĀLĪBAS RAIBĀ DZĪVE Svētā enerģijas grāla sargāšana nebija viegls darbs, taču LEporta brālība to veica ar vislielāko aizrautību un atbildību, ko veicināja droša darba v...
Video

RĪGAS SATIKSME pasaka

Pievienošanas datums

15.06.2021

Tēmas:

Darba vide, Labsajūta

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2021

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2021
#PasakasParDarbu – BURVJU GROZS Rīgas ormanim Vilim zirgi bija ne vien dzīves lielākā kaislība, bet arī galvenais iztikas avots. Lai nezaudētu kundes, viņam bija nepieciešams palīgs, tāpēc Vilis n...
Video

PAULIG Coffee Latvia pasaka

Pievienošanas datums

15.06.2021

Tēmas:

Darba vide, Labsajūta

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2021

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2021
#PasakasParDarbu – KAFIJAS PUPIŅAS DELIKĀTAIS CEĻOJUMS Kafijas pupiņa Lupiņa savā dzīvē bija pieredzējusi daudz – gan lietu, gan vēju un karstu svelmi. Taču kafijas plantācijas miglošana viņai un citām kafijas kok...
Video

SWEDBANK pasaka

Pievienošanas datums

15.06.2021

Tēmas:

Darba vide, Labsajūta

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2021

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2021
#Pasakas par darbu – KĀ MINIMUMS PAR MAKSIMUMU KĻUVA Lai arī augumā Minimums bija vien sprīdi garš, dūša viņam bija ļoti liela – Minimums sapņoja kļūt par mākslinieku. Un ne jau kuru katru, bet ga...
Video

ERGO pasaka

Pievienošanas datums

15.06.2021

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2021

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2021
#Pasakas par darbu – KĀ DIGITĀLIE RŪĶI TRADĪCIJAS GLĀBA Rūķu ciema ERGO iemītniekiem darba netrūka, jo katru dienu viņiem bija jāizgatavo vairāki simti kilogramu rūķu pasaulē tik iecienīto sirdsmi...
Informatīvie dokumenti

#PasakasParDarbu – KĀ DROSMĪGĀ IVETA PĀRMĀCĪJA BOSU

Pievienošanas datums

15.06.2021

Tēmas:

Darba vide, Labsajūta

Reiz dzīvoja uzņēmuma boss Kārlis. Viņš, būdams pūce, strādāja no vieniem dienā līdz pat dziļai naktij. Lai darbi veiktos, Kārlis arī no pārējiem prasīja strādāt vēl krietni pēc sešiem, sak, nedomā, ko uzņēmums var dot tev, domā, ko tu vari dot uzņēmumam, ...
Informatīvie dokumenti

#PasakasParDarbu – MŪŽĪGĀ DARBĀNĀCĒJA NEDIENAS

Pievienošanas datums

14.06.2021

Tēmas:

Labsajūta, Darba vide

Vai bij’ ziema vai vasara, mūžīgais darbānācējs Ritvars vienmēr bija savā darbavietā. Viņš nekad neņēma atvaļinājumus un nāca uz darbu pat ar 38 grādu temperatūru. Jo Ritvars gribēja būt tāds tautudēls, kam nekas nav par grūtu. Tā nu tas ie...
Video

Eco Baltia VIDE pasaka

Pievienošanas datums

13.06.2021

Tēmas:

Darba vide, Labsajūta

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2021

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2021
#PasakasParDarbu – KĀ SKUDRAS APGUVA LĪDZSVARA MĀKSLU Pašā mūža meža viducī ECO BALTIA VIDE saimes skudras bija uzslējušas lielu jo lielu skudru pūznis, kurā dzīvoja vairāk nekā 850 čaklas skudras...
Video

TietoEVRY in Latvia pasaka

Pievienošanas datums

13.06.2021

Tēmas:

Darba vide, Labsajūta

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2021

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2021
#PasakasParDabu – ALĶĪMIĶIS UN ENERĢIJAS AKMENS Kad valsti savā varā pārņēma Melnais Bīskaps, tās iedzīvotājiem sākās grūti laiki, jo viņa alkatīgie vasaļi sāka iekasēt tik lielus meslus, ka zemni...
Video

Coca-Cola HBC Latvia pasaka

Pievienošanas datums

13.06.2021

Tēmas:

Darba vide, Labsajūta

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2021

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2021
#PasakasParDarbu – PIENA CEĻŠ P4G Vienam tēvam bija trīs braši dēli. Viņš apsolīja atstāt savu mantu tam, kurš atradīs ceļu uz Lielajiem Greizajiem ratiem, jo tautā mēļoja, ka tā ir vieta, kur mīt Laimes lācis.
Video

RĪGAS SILTUMA pasaka

Pievienošanas datums

13.06.2021

Tēmas:

Darba vide, Labsajūta

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2021

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2021
#PasakasParDarbu – VINNIJA PŪKA LIELĀ VEIKSME Padzirdējis, ka bites visgaršīgāko medu savāc tad, kad ir laimīgas, Vinnijs Pūks tūdaļ devās pie lielā ozola, kura lapotnē atradās viņa iecienītākais ...
Video

Valsts nekustamie īpašumi pasaka – II

Pievienošanas datums

13.06.2021

Tēmas:

Darba vide, Labsajūta

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2021

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2021
#PasakasParDabu – 21 BRĪNUMZĀLĪTE ENERĢIJAI UN IEDVESMAI Zaļo mežu zemes iedzīvotāji visu ziemu viņš bija strādājuši vaiga sviedros, būvējot dzirnavniekam jaunu noliktavu graudu glabāšanai. Tā bij...
Video

CĒSU ALUS pasaka

Pievienošanas datums

13.06.2021

Tēmas:

Darba vide, Labsajūta

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2021

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2021
#PasakasParDarbu – MELNĀS VĀRNAS LĀSTS Tā bija visā valstī izdaudzināta muiža Cēsīs, turklāt ne tikai tāpēc, ka hercogs to bija uzslējis alus upes krastos un to ieskāva augsti apiņu mūri. Šī muiža...
Video

Finanšu institūcijas ALTUM pasaka

Pievienošanas datums

13.06.2021

Tēmas:

Darba vide, Labsajūta

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2021

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2021
#PasakasParDarbu – ATJAUTĪGAIS JĒKABS UN ĻAUNAIS BURVIS Reiz ļaunais burvis tik ļoti noskaitās uz visu pasauli par to, ka cilvēki neticēja viņa spēkam, ka nolādēja to. Lai nekrist...
Video

TELE2 pasaka

Pievienošanas datums

13.06.2021

Tēmas:

Darba vide, Labsajūta

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2021

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2021
#PasakasParDarbu – ZIEMASSVĒTKU BRĪNUMS UZ MOBILĀS PLANĒTAS Kādā tāltālā galaktikā atradās mobilā TELE2 planēta, kuras iedzīvotāji prata ne vien čakli strādāt, bet arī svinēt dzīvi. Uz kaimiņu pla...
Video

Valsts nekustamie īpašumi pasaka – I

Pievienošanas datums

13.06.2021

Tēmas:

Darba vide, Labsajūta

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2021

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2021
#PasakasParDarbu – ALKATĪGAIS ZOOM Tāds negaiss kā togad Latvijā vēl nebija pieredzēts. Vairākas nedēļas negantais vējš gaudoja pa garajiem VNĪ kuģa gaiteņiem, bet draudīgie viļņi triecās centās i...

Privātās un darba dzīves nošķiršana – tiesības atslēgties

Pievienošanas datums

13.06.2021

Tēmas:

Darba vide, Labsajūta

Jaunākās tendences un pētījumi nepārprotami liecina, ka darbinieki arvien vairāk uztraucas par privātās un darba dzīves nošķiršanas jautājumiem. Arī darba devēji pievērš šai problemātikai pastiprinātu uzmanību, domājot par uzņēmumu un iestāžu ilgts...
Informatīvie dokumenti

Darbinieki ir vērtība

Pievienošanas datums

14.05.2021

Tēma:

Darba vide

Nav noslēpums, ka darbinieku efektivitāti un produktivitāti būtiski ietekmē viņu labsajūta. Mūsdienās tā ir cieši saistīta ar viņu iespējām panākt privātās un darba dzīves līdzsvaru. Tieši ar mērķi veicināt šo līdzsvaru darba devēji ģimenēm draudzī...
Video

Praktiski padomi, kā palielināt uzņēmuma izredzes uzvarēt konkursā “Zelta ķivere”

Pievienošanas datums

07.05.2021

Tēma:

Darba drošība

Pērn Latvijā tika reģistrēti 1990 nelaimes gadījumi darba vietā. Lai arī tas ir par 14% mazāk nekā 2019.gadā, eksperti norāda, ka kopējais negadījumu skaits joprojām ir augsts. Turklāt reālais negadījumu skaits varētu būt lielāks nekā reģistrētais....
Video

Cīnies vai bēdz! Efektīvākās taktikas emocionālas labsajūtas veicināšanai

Pievienošanas datums

07.05.2021

Tēma:

Labsajūta

Emocionālā labsajūta ietekmē ne vien cilvēka veselību un attiecības ar līdzcilvēkiem, bet arī darba produktivitāti. Piemēram, Pasaules veselības organizācijas eksperti aprēķinājuši, ka tipiskākās sliktas emocionālās pašsajūtas pazīmes – str...

Vai darbiniekam var aizliegt saslimt?

Pievienošanas datums

30.04.2021

Tēma:

Darba vide

Lai gan pirmajā brīdī virsrakstā minētais jautājums var šķist retorisks, pandēmijas apstākļos darbinieku bažas par pārlieku viņu veselībai veltītu darba devēju uzmanību kļuvušas pavisam reālas. Šobrīd darba līgumā vai uzņēmuma politikā iekļauts dar...

Jauno paaudzi interesē vides ilgtspējības jautājumi

Pievienošanas datums

26.04.2021

Tēmas:

Vide, Stratēģiskā plānošana

Mūsdienu ilgtspējīga dzīvesveida priekšnosacījumi paredz arvien vairāk uzlabojumu dažādās sfērās. Viens no tiem – efektīva enerģijas resursu izmantošana, kas ļautu samazināt negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. Guntars...
Pētījums

Dažādības vadība – efektīvs veids ar darbaspēka trūkumu saistīto problēmu risināšanai un valsts ekonomiskās izaugsmes sekmēšanai

Pievienošanas datums

21.03.2021

Tēma:

Dažādības vadība

Nemieri Amerikas Savienotajās valstīs, sociālās distancēšanās COVID-19 ierobežošanai, arābu pasaules reakcija uz Francijas prezidenta Emanuela Makrona izteikumiem, Satversmes tiesas lēmums par viendzimuma pāru ģimeņu aizsardzību. 2020.gads ir ienes...
Pētījums

Aptauja: darba vides faktori būtiski ietekmē Latvijas iedzīvotāju laimes sajūtu

Pievienošanas datums

20.03.2021

Tēma:

Labsajūta

Turpinot pirms deviņiem gadiem aizsākto tradīciju, arī šogad 20.martā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā laimes diena. Lai arī cilvēka laimes sajūtu ietekmē ļoti dažādi faktori – ģimene, psihoemocionālā labsajūta, veselība u.c., eksperti norāda, k...

Džins ir izlaists no pudeles – darbs no mājām ir uz palikšanu

Pievienošanas datums

17.03.2021

Tēma:

Darba vide

Lai gan konferencē “Darba vides pārmaiņu evolūcija – pielāgoties, mainīties, turpināt” dažādu valsts iestāžu pārstāvji stāstīja par to, cik viņi gudri un veiksmīgi ir pielāgojušies jaunajiem apstākļiem, tam visam cauri vijās t...

Atbildība atmaksājas

Pievienošanas datums

12.03.2021

Tēma:

Stratēģiskā plānošana

Uzņēmumu atbildība šobrīd vairs neaprobežojas ar labdarības akcijām un dalību Lielajā talkā. Tā ir tieši saistīta ar organizācijas pārvaldības principiem, ko uzskatāmi parādīja arī globālā pandēmija. Jo, mainoties pasaules lietu kārtībai, kļuva ska...
Pētījums

Pētījums: globālā pandēmija būtiski ietekmējusi sieviešu emocionālo labsajūtu un veselību

Pievienošanas datums

08.03.2021

Tēmas:

Labsajūta, Darba vide, Dažādības vadība

Globālās pandēmijas ietekme ir jūtama teju visās dzīves jomās, tostarp darba tirgū. Tiesa, pieaug ne tikai bezdarbnieku skaits. Latvijā katrs trešais strādājošais atzīst, ka COVID-19 situācija ir negatīvi ietekmējusi viņa privātās un darba dzīves l...
Informatīvie dokumenti

Vientulības epidēmija – drauds gan cilvēku veselībai, gan arī sociālās aprūpes sistēmai

Pievienošanas datums

19.02.2021

Tēmas:

Darba vide, Labsajūta

Japānā nule kā iecelts “vientulības ministrs”. Arī Lielbritānijā šāds amats eksistē, turklāt jau trīs gadus. Abos gadījumos šis amats izveidots ar mērķi mazināt sociālo jeb tā dēvēto vientulības epidēmiju, kas lēnām, bet mērķtiecīgi pār...
Informatīvie dokumenti

Korporatīvās pārvaldības kodekss: ieteikumi uzņēmumiem Latvijā

Pievienošanas datums

11.02.2021

Tēma:

Stratēģiskā plānošana

Lai palīdzētu Latvijas uzņēmumiem* veicināt to ilgtspēju, Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome LR Tieslietu ministrijas uzdevumā ir izstrādājusi Korporatīvās pārvaldības kodeksu, kurā apkopoti ieteikumi labas korporatīvās pārvaldība...
Video

Produktu un pakalpojumu dzīves cikla analīzes principi

Pievienošanas datums

05.02.2021

Tēma:

Vide

Produktu un pakalpojumu dzīves cikls ir neatņemama aprites ekonomikas sastāvdaļa – tam ir nozīmīga loma ne vien pasaules, bet arī uzņēmumu ilgtspējas veicināšanā. Tāpēc korporatīvajā vidē interese par šo novērtējumu strauji palielinās. Tomēr ...
Video

Pārtikas un modes ietekme uz vidi: fakti un dati

Pievienošanas datums

22.01.2021

Tēma:

Vide

Šķiet, viens no izplatītākajiem stereotipiem vides jomā ir uzskats, ka lielāko apdraudējumu pasaulei rada CO2 izmeši. Šim aspektam, nenoliedzami, ir nozīmīga loma veselīgas, ilgtspējīgas vides veidošanā. Tomēr viens no lielākajiem draudiem dabai un...
Informatīvie dokumenti

T-krekls šķērsgriezumā. Kā apģērbu industrija ietekmē vidi?

Pievienošanas datums

22.01.2021

Tēma:

Vide

Eksperti lēš – ja tuvākajā nākotnē netiks pārskatīti tekstilizstrādājumu patēriņa principi, pasaule drīz vien noslīks kreklu, kleitu, bikšu un zeķu jūrā, jo apģērba dzīves cikls strauji samazinās. Tajā pašā laikā tā ražošanas un pārdošanas apjomi s...
Informatīvie dokumenti

Starptautiskā lidosta “Rīga”: Ilgtspējas pārskats 2019

Pievienošanas datums

06.01.2021

Tēma:

Nefinanšu ziņošana

Nefinanšu ziņošana ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā organizācijas var uzlabot risku pārvaldību un veicināt konkurētspēju, vienlaikus uzskatāmi demonstrējot savu atbildību pret darbiniekiem, apkārtējo vidi un sabiedrību kopumā. Arī Latvijā ir ...

Diena pēc rītdienas. Kā atrast sevi no jauna?

Pievienošanas datums

20.12.2020

Tēma:

Dažādības vadība

Domājams, ikviens no mums ir mēģinājis sākt dzīvi no jauna – no “baltas lapas”. Vairumā gadījumu tas ir brīvprātīgs lēmums. Taču dažkārt mums vienkārši nav izvēles, jo dzīve apmet tādu kūleni, ka atpakaļceļa vairs nav. Tieši tā notika a...

Klusuma robeža. Cik sarežģīti ir dzirdēt un tapt sadzirdētam?

Pievienošanas datums

20.12.2020

Tēma:

Dažādības vadība

Lai arī dzimusi, augusi un joprojām dzīvo Latvijā, daudzi Lieni uzskata par ārzemju latvieti. Tiesa, tas, ko citi dēvē par savdabīgu akcentu, ir valodas īpatnība. Jo viņa kopš dzimšanas ir nedzirdīga. Tomēr, kā izrādās, arī dzīve pasaulē, kurā vald...

Dzīve svešās kurpēs. Kā būt saskaņā ar savu patieso “es”?

Pievienošanas datums

20.12.2020

Tēma:

Dažādības vadība

Mēdz sacīt – lai saprastu, kā jūtas cits cilvēks, ir jāiekāpj viņa kurpēs. LGBT aktīvistam, “LGBT House Riga” pārstāvim un LGBT un viņu draugu apvienības “Mozaīka” valdes loceklim Timam dzīve svešās kurpēs ir ikdiena. Viņa patieso i...

Dzīve kā kino. Kā vienmēr nonākt īstajā laikā un īstajā vietā?

Pievienošanas datums

20.12.2020

Tēma:

Dažādības vadība

Lai gan ne visas slimības ir lipīgas un ne visi hronisku un pat nāvējošu saslimšanu gadījumi nozīmē, ka darbinieks ilgstoši izmantos darbnespējas lapas, dažāda veida veselības problēmas nereti veicina diskriminācijas riskus. Par to praksē ir pārlie...

Tumsas 50 nokrāsas. Kā varēt vairāk, kad citi ir pārliecināti, ka nevari?

Pievienošanas datums

20.12.2020

Tēma:

Dažādības vadība

Mūzikas skolotāja Vlada Hmeļevska ir cilvēks, kurš spēj izraisīt līdzcilvēkos ļoti plašu emociju gammu – sākot no līdzjūtības un beidzot ar apbrīnu. Iemesls – lai arī neredzīga kopš dzimšanas, sieviete ieguvusi trīs augstākās izglītības, tostarp pa...
Video

Vai arodslimības ir 21.gs. epidēmija?

Pievienošanas datums

19.12.2020

Tēma:

Darba drošība

Tās mēdz dēvēt dažādi, tostarp par tipiskām biroja darbinieku slimībām un pat “sliņķu slimībām”. Tomēr realitāte ir daudz skarbāka. Arodslimības izraisa darba apstākļi vai darba specifika. Turklāt no tām pasargāts nav neviens! Šie trīs stāsti tam ...
Prezentācija

Emocionālā veselība darbā un mājās

Pievienošanas datums

14.12.2020

Tēma:

Labsajūta

Emocionālajai labsajūtai ir ļoti būtiska ietekme uz cilvēka mentālo veselību. Turklāt tas nav tikai pieņēmums! Tieši emocionālo labsajūtu par nozīmīgāko laimes avotu uzskata teju katrs ceturtais jeb 23% Latvijas iedzīvotāju, liecina Laimes indeksa ...

Gan klātienes, gan tiešsaistes komunikācijā darbojas vieni likumi

Pievienošanas datums

11.12.2020

Tēma:

Labsajūta

Kā gūt par sevi pārliecību un veidot attiecības ar līdzcilvēkiem? Vai un kā digitālā vide ietekmē šīs attiecības, kā arī mūsu psihoemocionālo veselību un labsajūtu? Un kā vadīt savas dusmas gan darbā, gan arī mājās un internetā? Ārsta-psihoterapeit...

Darba vide un darbinieku veselība, strādājot attālināti

Pievienošanas datums

11.12.2020

Tēmas:

Darba drošība, Darba vide, Labsajūta

Kā globālā pandēmija ir ietekmējusi darbiniekus, kā – darba devējus? Vai un kāds atbalsts darbiniekiem ir nepieciešams attālināta darba apstākļos? Kā ierobežot darba drošības riskus attālināta darba apstākļos? RSU Darba drošības un vides vese...

Kā izprast pusaudzi? Praktiski padomi vecākiem un ne tikai

Pievienošanas datums

11.12.2020

Tēma:

Labsajūta

Kā izprast bērnu emocionālo veselību? Kā sekmēt viņu socializēšanos ikdienā, bet īpaši – attālināto mācību laikā? Klīniskās psiholoģes un psihoanalītiskās terapeites Vinetas Keseles viedoklis.

Tehnostress – kā tas rodas, kā to atpazīt un novērst?

Pievienošanas datums

11.12.2020

Tēma:

Labsajūta

Kā mūs ietekmē tehnoloģijas? Kā atpazīt to radīto stresu un kā šo stresu novērst? Pārdomās par tehnostresu, tā daudzpusīgo “dabu” dalās komunikācijas trenere un “Accenture Latvija” pakalpojumu un mārketinga vadītāja Ieva Veidemane.

Profesionālo izdegšanu veicina stress un pārliecības trūkums

Pievienošanas datums

11.12.2020

Tēma:

Labsajūta

Kur ikdienā smelties spēku, drosmi un iedvesmu? Kā vadīt stresu un kā ar sevi strādāt, lai neizdegtu? Klīniskās psiholoģes un kognitīvi biheiviorālās psihoterapeites Marijas Ābeltiņas viedoklis.
Informatīvie dokumenti

“Milžu” cīņas: Zoom vs. Microsoft Teams

Pievienošanas datums

01.12.2020

Tēmas:

Stratēģiskā plānošana, Darba vide

Kopš pasaule sāka iepazīt mistisko koronavīrusu COVID-19, videokonferences ir kļuvušas par jaunu sapulču, tostarp individuālo tikšanos, standartu. Šobrīd kādu no videokonferenču nodrošināšanas platformām ikdienā izmanto teju 80% organizāciju visā p...
Informatīvie dokumenti

Darbinieku kiberpratības pārbaude. Ir varianti!

Pievienošanas datums

01.12.2020

Tēmas:

Stratēģiskā plānošana, Darba vide

Vairums jeb 95% problēmsituāciju digitālajā vidē rodas pašu lietotāju neuzmanības, nezināšanas, vieglprātības vai slinkuma dēļ, liecina Latvijas Drošāka interneta centra dati. Tāpēc elementārai kiberhigiēnai ikvienas organizācijas ikdienā ir ļoti l...

Kiberdrošība: biroja vadītājas piezīmes

Pievienošanas datums

30.11.2020

Tēmas:

Stratēģiskā plānošana, Darba vide

Pastāv teiciens – komanda ir tik stipra, cik stiprs ir tās vājākais posms. Un tas attiecas uz jebkuru darbības jomu, ieskaitot kiberdrošību. Tāpēc, ja mācies ne vien no savām, bet arī citu kļūdām, iespējams, šis raksts tev palīdzēs ietaupīt naudu u...

Kiberdrošība: prioritāte katram uzņēmējam

Pievienošanas datums

26.11.2020

Tēma:

Stratēģiskā plānošana

Lai gan kiberuzbrukumi mūsdienās nav nekas jauns, līdz ar globālās pandēmijas izplatību to īpatsvars strauji palielinās. Tiesībsargājošās iestādes un dažādas starptautiskās organizācijas jau vairākkārt ir paudušas bažas par tempu, kādā kibernoziedz...
Video

Līdzsvara efekts

Pievienošanas datums

28.10.2020

Tēmas:

Darba vide, Labsajūta

Par privātās un darba dzīves līdzsvaru līdz šim ir runāts daudz un plaši. Tomēr universāla līdzsvara recepte tā arī nav atrasta. Un globālā pandēmija šīs receptes meklējumus ir padarījusi tikai sarežģītākus, jo līdz ar #PaliecMājās “režīma...

Ledus ir sakustējies!

Pievienošanas datums

09.09.2020

Tēmas:

Dažādības vadība, Stratēģiskā plānošana

Šobrīd publiskajā telpā daudz un plaši tiek runāts par valsts un pašvaldību iestāžu vienot...
Informatīvie dokumenti

Kā palielināt peļņu? Elementāri, Vatson!

Pievienošanas datums

09.09.2020

Tēmas:

Dažādības vadība, Stratēģiskā plānošana

Lai gan 92% Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka ir saskārušies ar ierobežojumiem digitālaj...
Informatīvie dokumenti

Piekļūstams sociālo tīklu saturs veicina konkurētspēju un izaugsmi

Pievienošanas datums

09.09.2020

Tēmas:

Dažādības vadība, Stratēģiskā plānošana

Mūsdienās viens no galvenajiem organizāciju un zīmolu komunikācijas kanāliem ir sociālie tīkli. Tā ir vide, kurā vēlamo informāciju mērķa auditorijai var nodot ātrāk un efektīvāk. Vide, kas palīdz stiprināt uzņēmumu, to vadītāju ekspertīzi un reput...
Video

Praktiski rīki efektīvai tehnoloģiju potenciāla izmantošanai biznesa izaugsmes veicināšanā

Pievienošanas datums

03.09.2020

Tēmas:

Dažādības vadība, Stratēģiskā plānošana

Gadu gaitā digitālās tehnoloģijas ir kļuvušas par neatņemamu mūsu dzīves sastāvdaļu. Mēdz sacīt – ja tevis nav internetā, tevis nav vispār. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc uzņēmumi gan ikdienas komunikācijā, gan domājot par biznesa att...

Vai dzimums ietekmē cilvēka atalgojumu? Fakti, skaitļi un pieredze

Pievienošanas datums

10.08.2020

Tēma:

Dažādības vadība

Viens no jautājumiem dzimumu līdztiesības jomā, kas sabiedrībā raisa “karstākās” diskusijas, ir atalgojums. Lai arī dažādu pētījumu dati liecina, ka sieviešu un vīriešu darba algas atšķirības Latvijā un pasaulē kopumā gadu no gada samazinās, tās pa...

Efektīvākie ieroči pret vientulību – fiziskas aktivitātes un kopābūšana ar tuviem cilvēkiem

Pievienošanas datums

26.06.2020

Tēma:

Labsajūta

Laikā, kad, pateicoties tehnoloģiju pieejamībai, saziņa kļūst arvien pieejamāka un intensīvāka, vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju jeb 58%* atzīst, ka jūtas vientuļi, turklāt katrs trešais šādi jūtas nevis vienatnē, bet gan citu cilvēku sabiedrī...

Ilgtspējas indekss 2020: tendences

Pievienošanas datums

18.06.2020

Tēma:

Nefinanšu ziņošana

Lai arī ilgtspējīgas un atbildīgas uzņēmējdarbības prakse Latvijā aizsākta salīdzinoši nesen, par to jau tagad varētu sarakstīt grāmatu, turklāt vairākos sējumos, jo nepilnu 15 gadu laikā šī “filozofija” ir kļuvusi par nozīmīgu vietējās...

Nefinanšu rezultātu ziņošana nodrošina priekšrocības konkurences cīņā

Pievienošanas datums

17.06.2020

Tēma:

Nefinanšu ziņošana

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības jautājumiem mūsdienās tiek pievērsta aizvien lielāka uzmanība, un īpaša loma tajā ir ietekmes pusēm – klientiem un sabiedrībai kopumā, kas pieprasa no uzņēmumiem atbildīgu attieksmi pret darbiniekiem, apkārtējo...

Vai karantīnā nonākušas arī ilgtspējas stratēģijas?

Pievienošanas datums

17.06.2020

Tēma:

Vide

Vēl nesenā pagātnē vārdu savienojums “klimata krīze” bija viens no karstajiem tematiem starptautiskajos medijos un globālo līderu dienaskārtībās. Gan vietējie, gan starptautiskā tirgus spēlētāji arvien biežāk izstrādāja, prezentēja un centās arī ie...

Vientulība darba vietā. Ko darba devējs var darīt, lai laimīgāks darbinieks un uzņēmums?

Pievienošanas datums

15.06.2020

Tēmas:

Darba vide, Dažādības vadība

Gan starptautiski, gan vietēja mēroga pētījumi liecina, ka cilvēki pasalē kļūst aizvien vientuļāki. Taču vientulība nav tikai katra individuāla problēma. Tā ir sabiedrības un darba devēju kopējs izaicinājums, jo darbinieka labsajūta tiešā veidā iet...

Sociālie tīkli: vientulības draugs vai ienaidnieks?

Pievienošanas datums

15.06.2020

Tēma:

Labsajūta

Vientulība ir kaut kas ļoti intīms, un cilvēki par to parasti izvēlas nerunāt, nereti pat neapzinoties, ka tas situāciju var padarīt vēl sliktāku. Neviens no mums nevēlas atzīt, ka esam vientuļi, un kur nu vēl atklāt to sociālajos tīklos, kur visi ...
Video

Kā sasniegt izcilību “Ilgtspējas indeksā”?

Pievienošanas datums

12.06.2020

Tēma:

Stratēģiskā plānošana

Līdzīgi kā sportā, arī “Ilgtspējas indeksā” sasniegt augstākās virsotnes nav vienkārši, ko apliecina gan uzņēmumu atsauksmes, gan statistika. Šogad Platīna kategorijai kvalificējās 19 uzņēmumi, taču grūtāk par virsotnes sasniegšanu ir noturēšanās tajā.

Krīzes vadība: Īpašās palīdzības komanda

Pievienošanas datums

11.06.2020

Tēmas:

Darba vide, Stratēģiskā plānošana, Labsajūta

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2020

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2020
Situācija: Ārkārtas situācijas parasti notiek negaidīti. Tās maina apstākļus, kādos mēs strādājam, un darba režīmu, kas prasa no cilvēkiem lielāku piepūli un rada lielāku stresu. Tādējādi, lai uzņēmums ...

Tev piedzima bērns! Un kopā ar viņu – vientulība…

Pievienošanas datums

11.06.2020

Tēma:

Labsajūta

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2020

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2020
Bērna piedzimšana sabiedrībā tiek uztverta kā skaists, laimes pilns un cilvēka dzīvi piepildošs notikums. Taču realitāte (vismaz pašā sākumā) ir ļoti atšķirīga no uzburtā mīta. Lai arī biežāk tās ir mātes, arī tēvi nokļūst tādā kā izolācijā. Tas saistīts g...
Informatīvie dokumenti

DzINTRA – citāda komunikācijas “asistente”

Pievienošanas datums

11.06.2020

Tēma:

Darba vide

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2020

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2020
Situācija: Karantīna stacionārā nozīmē īpašu režīmu, kas attiecas ne vien uz pacientiem, bet arī darbiniekiem. Atceltas sapulces, svētku svinēšana, ierobežojumi apmeklēt kolēģus citās nodaļās, bet COVID-19 “sērgas...
Video

RIMI dzīvi mēra pieredzē, nevis gados

Pievienošanas datums

10.06.2020

Tēmas:

Darba vide, Dažādības vadība

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2020

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2020
Situācija: Mazumtirdzniecībā darbinieku piesaiste un noturēšana ir viens no galvenajiem nozares izaicinājumiem. Latvijas darba tirgū teju 40% no kopējā bezdarbnieku daudzuma veido darba ņēmēji, kuri pār...
Video

Vērtības un tehnoloģijas

Pievienošanas datums

10.06.2020

Tēma:

Darba vide

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2020

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2020
Situācija: SQUALIO ir Latvijas uzņēmums, kas jau vairāk nekā 20 gadus palīdz dažādām organizācijām sasniegt vairāk, izmantojot datu tehnoloģijas un datos balstītus lēmumus. Šobrīd tas apvieno v...
Video

Digitālas kafijas pauzes digitālā virtuvē

Pievienošanas datums

10.06.2020

Tēma:

Darba vide

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2020

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2020
Situācija: “Wunder” ir seši biroji trīs dažādās pasaules valstīs, turklāt daudzi darbinieki ikdienā strādā attālināti. Pozitīva un draudzīga atmosfēra darba vietā labvēlīgi ietekmē gan darbiniekus, gan darba rezultātu. ...
Video

Iespēja “iekāpt kolēģu kurpēs” – Ēnu dienas

Pievienošanas datums

10.06.2020

Tēma:

Darba vide

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2020

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2020
Situācija: “Cēsu alus” uzņēmuma un personāla kultūru raksturo nepārtraukta attīstība. Bez ierasto apmācību formu īstenošanas, uzņēmums nereti veido oriģinālus apmācību un komandas saliedēšanas projektus...
Video

#kopāspēks arī sociālās distancēšanās laikā

Pievienošanas datums

10.06.2020

Tēma:

Darba vide

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2020

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2020
Situācija: Rūpes par cilvēkiem – gan darbiniekiem, gan klientiem, gan sadarbības partneriem – ir viena no BITES pamatvērtībām. To apliecina arī pērn veiktās uzņēmuma darbinieku apmierinātības a...
Video

Komandas saspēle kā uzņēmuma dzīvesveids – LEAN

Pievienošanas datums

10.06.2020

Tēma:

Darba vide

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2020

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2020
Situācija: Ar mērķi ir izveidot uzņēmumā dzīvotspējīgu ekosistēmu, kas spēj pastāvīgi ģenerēt un ieviest uzlabojumus darba vidē, darba drošībā un procesos, veicināt efektivitāti, produktivitāti, kā arī ...
Video

LMT komanda paliek vienota arī attālināti

Pievienošanas datums

10.06.2020

Tēma:

Darba vide

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2020

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2020
Situācija: Globālā pandēmija ir radījusi virkni izaicinājumu gan vadītājiem, gan darbiniekiem. Tāpēc viens no galvenajiem LMT mērķiem šajā sarežģītajā laikā ir panākt, lai ikviens darbinieks ju...
Video

“Swedbank” labbūtības koncepts

Pievienošanas datums

10.06.2020

Tēma:

Darba vide

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2020

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2020
Situācija: Rūpes par darbinieku labbūtību – jušanos labi darba vietā – sniedz uzņēmumam virkni ieguvumu: augstāka darbinieku apmierinātība, lojalitāte un produktivitāte, labāki pakalpojumi un reputācija, retāka prombūtn...
Video

“Gjensidige Vēstnieku programma” labākai dzīvei

Pievienošanas datums

09.06.2020

Tēma:

Darba vide

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2020

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2020
Situācija: Ikdienas darbos attiecības ar kolēģiem daudziem nav prioritāte, tādēļ, lai nezaudētu kopības sajūtu, uzturētu patīkamu iekšējo darba vidi un savstarpējo attiecību kultūru, aktīvākie uzņēmuma ...
Informatīvie dokumenti

Aptauja: Latvijā visvientuļākie ir gados jauni rīdzinieki ar augstiem ienākumiem

Pievienošanas datums

08.06.2020

Tēmas:

Darba vide, Vietējā kopiena

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2020

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2020
Vairāk nekā puse jeb 58% Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka pēdējā gada laikā ir jutušies vientuļi, turklāt katrs trešais vientuļi jūtas regulāri, liecina Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta un pētījumu kompānijas “Kantar” veik...
Video

“Fortum” darbinieku labsajūtas veicināšanas kampaņa “Stiprāki kopā!”

Pievienošanas datums

08.06.2020

Tēma:

Darba vide

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2020

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2020
Situācija: Nav noslēpums ka labs miegs, kvalitatīva atpūta, veselīgs un sabalansēts uzturs, ūdens un mērenas fiziskās aktivitātes labvēlīgi ietekmē cilvēka imūnsistēmu – tas ir galvenais priekšnosacījums tam, lai...
Video

Veselības ministrijas “Paldies!” spēks

Pievienošanas datums

08.06.2020

Tēma:

Darba vide

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2020

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2020
Situācija: Darbinieku labsajūtas veicināšana ir viens no galvenajiem stūrakmeņiem, lai sasniegu labus rezultātus un izpildītu iestādes izvirzītos mērķus. Veselības ministrija šobrīd aktīvi strādā pie vērtību pārskatīšan...
Video

“Conexus” 30 dienu izaicinājums komandas saliedēšanai

Pievienošanas datums

08.06.2020

Tēma:

Darba vide

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2020

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2020
Situācija: AS “Conexus Baltic Grid” (turpmāk Conexus) izveidota 2016. gada nogalē pēc AS “Latvijas Gāze” reorganizācijas. Laikā no 2017. līdz 2020. gadam uzņēmumā ir veikta iekšējā reorganizācija ar funkciju pā...
Video

Virtuālā enerģija gudrākai dzīvei – SmartEnerGo

Pievienošanas datums

08.06.2020

Tēmas:

Darba vide, Labsajūta

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2020

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2020
Situācija: Latvenergo koncerna komandu veido aptuveni 3000 darbinieki, kuri strādā 56 biroju ēkās, kas izvietotas 32 pilsētās, tāpēc ikdienā viņi tiekas reti un ir maz pazīstami. Tādējādi, tuvojoties tā 80 gadu...

21.gadsimta darba devēju lielākais izaicinājums – vientulības epidēmija

Pievienošanas datums

07.06.2020

Tēmas:

Darba vide, Labsajūta

Stress, neveselīgs uzturs un fizisko aktivitāšu trūkums mūsdienās neapdraud darbinieku labsajūtu tik ļoti kā vientulība, kas gluži kā epidēmija pārņem visu jo pasauli, tostarp Latviju, nopietni apdraudot ne vien cilvēku labsajūtu, bet arī dzīvības,...
Pētījums

Latvijas uzņēmumu energoefektivitāte augusi par 0,6 milj. MWh

Pievienošanas datums

29.05.2020

Tēma:

Vide

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) apkopojis Latvijas lielo uzņēmumu un lielo elektroenerģijas patērētāju sniegtos datus par energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem un to rezultātā iegūto enerģijas ietaupījumu valstī kopumā. 2018. gadā* ...

[Ne]varēšanas robeža. Vai dzimums ietekmē cilvēka darbaspējas?

Pievienošanas datums

28.05.2020

Tēma:

Līdztiesība

Lai arī dzīvojam šķietami modernā pasaulē, sabiedrībā pastāv virkne stereotipu, un liela daļa no tiem ir saistīti ar dažādiem dzimuma aspektiem. Piemēram, amati un profesijas joprojām tiek iedalītas t...
Pētījums

Dzimumu stereotipi ietekmē atalgojumu, bet ne vienmēr

Pievienošanas datums

28.05.2020

Tēma:

Līdztiesība

Viens no jautājumiem dzimumu līdztiesības jomā, kas sabiedrībā raisa “karstākās” diskusijas, ir atalgojums. Lai arī dažādu pētījumu dati liecina, ka sieviešu un vīriešu darba algas atšķirības Latvijā un pasaulē kopumā gadu no gada samazinās, tās pa...

Peldēt “pret straumi” un gūt panākumus – realitāte vai utopija?

Pievienošanas datums

27.05.2020

Tēmas:

Dažādības vadība, Līdztiesība

Cik dažādi ir cilvēki, tik dažādi ir arī viņu dzīves aicinājumi. Lai arī laiki, kad dzimumam bija izšķiroša nozīme cilvēku profesionālajā izaugsmē, ir pagātnē, sabiedrības attieksme pret cilvēkiem, kuri izvēlas apgūt viņu dzimumam šķietami nepiemēr...
Pētījums

Dzimumu stereotipi un reklāmas

Pievienošanas datums

27.05.2020

Tēma:

Līdztiesība

Kurš gatavo ēst, tīra māju, pieskata bērnus, bet kurš sporto, orientējas tehnoloģijās, gūst panākumus biznesā un bauda dzīvi? Kurš izklaidējas, kurš strādā un kurš – slimo? Ar dzimumu stereotipiem sastopamies ik uz soļa. Arī reklāmās. Ilgtermi...
Pētījums

Strādājošo apmierinātība ar darbu palielinās

Pievienošanas datums

26.05.2020

Tēmas:

Darba vide, Stratēģiskā plānošana

Globālā pandēmija ir satricinājusi ne vien pasaules ekonomiku, bet arī darba tirgu, radot jaunus izaicinājumus personālvadības jomā. Pētījumu kompānijas “Kantar” nule kā veiktā pētījuma dati liecina, ka Latvijā darba devēji
Pētījums

Ātrākai krīzes pārvarēšanai iedzīvotāji gatavi atbalstīt vietējos uzņēmējus

Pievienošanas datums

25.05.2020

Tēma:

Vietējā kopiena

Vairākums jeb 94% Latvijas iedzīvotāju ir pārliecināti, ka sabiedrībai būtu jāatbalsta krīzē nonākušie uzņēmēji, iegādājoties Latvijā ražotas preces. Tomēr 65% aptaujāto atzīst, ka priekšroku vietējām precēm un pakalpojumiem vairum...
Video

Kā pareizi izmantot tehnoloģiju potenciālu?

Pievienošanas datums

25.05.2020

Tēmas:

Dažādības vadība, Stratēģiskā plānošana

Korporatīvajā vidē par vienu no galvenajām progresa pazīmēm tiek uzskatīta digitalizācija. Un ilgtspējīga organizācijas izaugsme ir stāsts par jēgpilnu progresu, tostarp – par digitālo resursu un pakalpojumu piekļūstamības nodrošināšanu ikvienam li...
Pētījums

Pētījums: Latvijas pašvaldību tīmekļa vietnes nav pieejamas visiem lietotājiem

Pievienošanas datums

21.05.2020

Tēmas:

Dažādības vadība, Stratēģiskā plānošana, Vietējā kopiena

Lai gan pašvaldību galvenais uzdevums ir nodrošināt pakalpojumus, kas nepieciešami sabiedrības interesēm un vajadzībām, un to komunikāciju, lielākajā daļā jeb 87% pašvaldību tīmekļa vietņu pastāv būtiski ierobežojumi, kas liedz tās pilnvērtīgi izma...
Pētījums

54% strādājošo Latvijā ārkārtas situācijas laikā ir saskārušies ar taupības pasākumiem darba vietā

Pievienošanas datums

20.05.2020

Tēma:

Darba vide

20. maijā tiek atzīmēta Starptautiskā personāla vadības diena. Lai noskaidrotu, kādas aktualitātes personāla vadības jomā ir vērojamas Latvijā, kompānija “Kantar” veica pētījumu. Tas atklāj, ka uzņēmumi ārkārtas situāci...
Pētījums

Patērētāju paradumi COVID-19 ietekmē mainās. Kas jāņem vērā zīmoliem?

Pievienošanas datums

18.05.2020

Tēma:

Stratēģiskā plānošana

Vispārējā izolācija ir veicinājusi cilvēku ikdienas paradumu maiņu visā pasaulē, tostarp Latvijā, liecina “Kantar” COVID-19 barometra dati. Eksperti prognozē, ka atsevišķus “jaunos” paradumus cilvēki saglabās arī pēc globālā...
Informatīvie dokumenti

“Swedbank” ziedo 100 000 eiro ārkārtas situācijas skarto Latvijas iedzīvotāju emocionālās labklājības stiprināšanai

Pievienošanas datums

29.04.2020

Tēmas:

Stratēģiskā plānošana, Vietējā kopiena

Covid-19 krīzes apstākļos ziedojumi sabiedriskā labuma organizācijām samazinās, bet iedzīvotāju pieprasījums pēc to pakalpojumiem palielinās. Stiprinot nevalstiskā sektora iniciatīvas un iespējas plašam iedzīvotāju lokam apmierināt ne tikai pamata,...
Informatīvie dokumenti

ZAAO nefinanšu ziņojums 2019

Pievienošanas datums

29.04.2020

Tēma:

Nefinanšu ziņošana

SIA “ZAAO” (ZAAO) vairāk nekā divdesmit gadus veiksmīgi strādājusi savu pašvaldību teritorijās, nemitīgi tiecoties sasniegt vairāk, izpildot Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas plānu, meklējot piemērotākos risinājumus atkritumu apsaimniekošanā, sabie...
Video

Vai būt par vadītāju ir bīstami?

Pievienošanas datums

28.04.2020

Tēmas:

Darba drošība, Darba vide, Labsajūta

Atbilde uz šo jautājumu nav viennozīmīga, jo pārliecinošu pētījumu, kas to apliecinātu, nav. Tajā pašā laikā ir pierādīts, ka vadītājs var būt “toksisks” jeb bīstams saviem darbiniekiem, bet līdz ar to – savai organizācijai, norāda RSU ...

Misija nulle SCHWENK Latvija piegādes ķēdē

Pievienošanas datums

28.04.2020

Tēmas:

Darba drošība, Darba vide, Stratēģiskā plānošana

SCHWENK Latvija ir viena no modernākajām un “zaļākajām” cementa ražotnēm Eiropā. Uzņēmumam ir svarīgi, lai produkts, ko tas ražo, ir ilgtspējīgs – cilvēkiem, videi draudzīgs. Taču tikpat  nozīmīga loma ir arī apstākļiem, kādo...
Informatīvie dokumenti

Apsteigt laiku. Efektīvi

Pievienošanas datums

28.04.2020

Tēmas:

Darba drošība, Darba vide, Labsajūta, Stratēģiskā plānošana

Krīzes paredzēt ir teju neiespējami. Īpaši tādas, kā globālā pandēmija. Tomēr dažkārt, ieviešot kādu iniciatīvu, organizācijas, pašas to neapzinoties, apsteidz laiku. Piemēram, domājot par darba proce...

Atgriešanās darbā pēc ārkārtas situācijas. Kas mūs sagaida?

Pievienošanas datums

28.04.2020

Tēmas:

Darba drošība, Darba vide, Stratēģiskā plānošana

Globālā pandēmija ir stresa pilns laiks, kad mazinās cilvēku modrība un koncentrēšanās spējas, tāpēc darba aizsardzības jomā mēs pēc ārkārtas situācijas atslābt nevarēsim. Ivars Vanadziņš

10 vērtīgi padomi, kā sagatavot konkurētspējīgu pieteikumu konkursam “Zelta ķivere”

Pievienošanas datums

27.04.2020

Tēmas:

Darba drošība, Darba vide

Katru gadu pēc darba aizsardzības labās prakses balvas “Zelta ķivere” rezultātu paziņošanas mēs, organizatori, saņemam jautājumu – kāpēc par labāko atzīts konkrētais piemērs? Tāpat neizpaliek komentāri par to, ka līdzīgi risinājumi tiek izmantoti a...
Video

“Zelta ķivere”: laužam stereotipus

Pievienošanas datums

27.04.2020

Tēmas:

Darba drošība, Dažādības vadība

Skaidrojot, kāpēc nepiesakās darba aizsardzības labās prakses balvai “Zelta ķivere”, organizācijas nereti norāda, ka tās attur tikai viena lieta – sagatavot konkursa pieteikumu ir sarežģīti un laikietilpīgi. Taču šis uzskats ir ma...
Informatīvie dokumenti

Kā uzturēt pozitīvu noskaņojumu komandā ārkārtas situācijā?

Pievienošanas datums

17.04.2020

Tēmas:

Darba vide, Labsajūta

Šobrīd, kad publiskajā telpā tiek runāts gandrīz tikai par globālo pandēmiju, saglabāt možu garu un neieslīgt depresijā kļūst aizvien grūtāk. Tāpēc darba devēji izmanto dažādus risinājumus, lai uzturētu pozitīvu noskaņojumu savās komandās – s...

Dzimumu līdztiesības principu ievērošana veicina biznesa izaugsmi un uzlabo konkurētspēju

Pievienošanas datums

15.04.2020

Tēmas:

Dažādības vadība, Līdztiesība, Darba vide

Lai gan dzīvojam 21.gadsimtā, ir virkne stereotipu, ko nav spējis izskaust pat tehnoloģiskais progress. Piemēram, darba tirgū viens no organizāciju klupšanas “akmeņiem” joprojām ir sieviešu ierobežotās iespējas ieņemt vadošus amatus un saņemt vienl...
Pētījums

Latvijas iedzīvotāju reakcija uz COVID-19 radīto ārkārtas situāciju dažādām cilvēku grupām ir atšķirīga

Pievienošanas datums

09.04.2020

Tēmas:

Labsajūta, Vietējā kopiena

Ārkārtas situācijā no Latvijas uzņēmumiem iedzīvotāji šobrīd visvairāk sagaida praktisku un reālu palīdzību ikdienas dzīvē un to, ka tie izpratīs cilvēku vajadzības un palīdzēs mazināt trauksmi. Tā liecina “Kantar” COVID-19 barometra pē...
Informatīvie dokumenti

Praktiski padomi darba devējiem, kā ierobežot COVID-19 izplatīšanos darba vidē

Pievienošanas datums

01.04.2020

Tēmas:

Darba vide, Darba drošība

Epidemiologi norāda, ka viens no galvenajiem koronavīrusa COVID-19 izplatības ierobežošanas priekšnosacījumiem ir distancēšanās. Runājot par darba vidi, šādas rīcības mērķis ir samazināt kontaktu skaitu starp darbiniekiem. Kā šo “misiju” īstenot vi...

Krīze kā iespēju laiks biznesam

Pievienošanas datums

26.03.2020

Tēmas:

Darba vide, Stratēģiskā plānošana

Lai gan šobrīd korporatīvajā vidē un sabiedrībā kopumā prevalē bailes un neziņa, mums ir jātrenē apzinātība, jāplāno un jāmeklē veidi, kā pārvērst krīzi iespējās. Kā pareizi tikt galā ar krīzes radīto ietekmi, kad nākas samazināt i...
Video

Veiksmīga attālināta darba pamatā ir spēja pielāgoties

Pievienošanas datums

26.03.2020

Tēmas:

Darba vide, Labsajūta

Attālinātam darbam ir virkne priekšrocību. Īpaši, ja tā ir apzināta darbinieka izvēle, kas parasti ir saistīta ar privātās un darba dzīves līdzsvara meklējumiem. Taču globālās pandēmijas ietekmē darbs no mājām pēkšņi ir kļuvis par ikdienu daudziem ...
Informatīvie dokumenti

Kā organizēt komandas darbu attālināti?

Pievienošanas datums

26.03.2020

Tēmas:

Stratēģiskā plānošana, Darba vide

Ja līdz šim attālināts darbs Latvijā nebija īpaši izplatīts – tas bija viens no darbinieku piesaistes kritērijiem, ko labprāt izmantotu 18% strādājošo Latvijas iedzīvotāju,* krīzes apstākļos tas ir kļuvis par nepieciešamību. Tā ir jauna pieredze ne...

Cilvēkresursu “noma” – pagaidu risinājums darbinieku nodarbināšanai

Pievienošanas datums

23.03.2020

Tēmas:

Darba vide, Stratēģiskā plānošana, Tirgus attiecības

Pēc ārkārtas stāvokļa ieviešanas valstī vairāki uzņēmumi ir publiski pauduši bažas par iespēju turpināt nodarbināt savus darbiniekus vai pat jau ir veikuši darbinieku skaita samazināšanu. Tajā pašā laikā daži uzņēmumi, kas darbojas jomās, kurās šaj...
Informatīvie dokumenti

5 padomi, ko ņemt vērā, publicējot informāciju digitālajā vidē

Pievienošanas datums

20.03.2020

Tēmas:

Dažādības vadība, Stratēģiskā plānošana, Vietējā kopiena, Līdztiesība

Pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, dzīve neapstājas arī globālās pandēmijas laikā, jo uzzināt jaunāko informāciju, sazināties ar radiem, draugiem un paziņām, iegādāties primāri nepieciešamās lietas un...

Motivācijai ir nozīme

Pievienošanas datums

19.02.2020

Tēma:

Nefinanšu ziņošana

Atšķirībā no citiem novērtējumiem, kuru mērķis parasti ir noteikt labākos uzņēmumus noteiktās jomās, “Ilgtspējas indekss” ir veidots kā praktisks rīks organizāciju darbības izvērtēšanai korporatīvās ilgtspējas un atbildības jomā ar...

Pieci praktiski padomi, kā sasniegt izcilību “Ilgtspējas indeksā”

Pievienošanas datums

19.02.2020

Tēma:

Nefinanšu ziņošana

Mēdz sacīt, ka labākā dzīves skola ir mācīšanās no citu kļūdām, kas īpaši aktuāli ir korporatīvajā vidē, kur kļūdas var maksāt ļoti dārgi. Tomēr praksē pozitīva pieredze iedvesmo vairāk.
Informatīvie dokumenti

“Ilgtspējas indekss” šķērsgriezumā

Pievienošanas datums

19.02.2020

Tēma:

Nefinanšu ziņošana

Desmit gadu pastāvēšanas laikā “Ilgtspējas indekss” ir ievērojami attīstījies, par ko liecina gan izmaiņas dalībuzņēmumu vērtēšanas metodoloģijā, gan arī fakti un skaitļi. Piemēram, vai zinājāt, ka vismaz vienu reizi šajā novērtējumā ir piedalījuši...
Informatīvie dokumenti

Ilgtspējas indekss: biežāk uzdotie jautājumi

Pievienošanas datums

17.02.2020

Tēma:

Nefinanšu ziņošana

Kāpēc priekšrocības nodrošina dalība Ilgtspējas indeksā un kas ir jāņem vērā uzņēmumiem, kā arī jebkurai citai organizācijai, piedaloties šajā novērtējumā? Informācija atjaunota 2023.gada martā....

JĀ vai NĒ ilgtspējīga biznesa pieejai: vadītāju viedoklis

Pievienošanas datums

14.02.2020

Tēma:

Stratēģiskā plānošana

Tas ir dārgi, ilgi, neefektīvi un sarežģīti – argumenti, ko uzņēmēji min visbiežāk, skaidrojot, kāpēc tie nav gatavi integrēt korporatīvās ilgtspējas un atbildības principus savās biznesa stratēģijās. Tomēr pieredze liecina, ka šis uzskats ir maldī...
Informatīvie dokumenti

Darbinieku mācības: nozares attīstības tendences

Pievienošanas datums

24.01.2020

Tēmas:

Darba vide, Stratēģiskā plānošana

Ierobežotās mācību iespējas vai to neesamība ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc strādājošie mūsdienās apsver iespēju mainīt darbu. Piemēram, “LinkedIn” pērn veiktā pētījuma dati liecina, ka 94% darbinieku mainītu darbavietas retāk, ja darba d...
Informatīvie dokumenti

Privātās un darba dzīves līdzsvars, nevis otrādi

Pievienošanas datums

17.01.2020

Tēmas:

Darba vide, Labsajūta, Dažādības vadība

Kā, strādājot, neaizmirst par sevi – jautājums, kas darba ņēmēju prātus mūsdienās nodarbina visvairāk, tādēļ darba devējiem, kuri ir ieinteresēti ilgtspējīgā biznesa attīstībā, ir vairāk jādomā par to, kā veicināt darbinieku privātās un darba...
Informatīvie dokumenti

Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana

Pievienošanas datums

17.01.2020

Tēmas:

Līdztiesība, Dažādības vadība

Notikumi, politika un pētījumi 2019. gada septembris-decembris

Četras oriģinālas metodes mūsdienu darbinieku efektivitātes un produktivitātes veicināšanai

Pievienošanas datums

13.01.2020

Tēmas:

Darba vide, Labsajūta

Darbinieki ir uzņēmuma “mugurkauls” gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Tādēļ darba devējiem, kuri ir orientēti uz ilgtspējīgu attīstību, ir spiesti meklēt aizvien jaunus un inovatīvus risinājumus ne vien esošo un potenciālo darbinieku piesaistei un no...
Video

Darba vides tendences 2020.gadā

Pievienošanas datums

10.01.2020

Tēma:

Darba vide

Tehnoloģiju attīstība, aizvien pieaugošais informācijas aprites ātrums, dažādu paaudžu cilvēku dzīves uztveres atšķirības un daudzi citi faktori ir veicinājuši būtiskas izmaiņas darba tirgū. Dažādu jomu eksperti prognozē, ar kādiem izaicinājumiem darba de...
Video

Atskats uz domnīcu “Kā piesaistīt un noturēt vērtīgus darbiniekus”

Pievienošanas datums

09.01.2020

Tēma:

Darba vide

Atskats uz domnīcu “Kā piesaistīt un noturēt vērtīgus darbiniekus”, kas 2019. gada nogalē tika organizēta sadarbībā ar Attīstības finanšu institūciju Altum.

“Kolektīvisms” vairs nav modē. Darbinieku piesaistē un noturēšanā izšķiroša nozīme ir individuālai pieejai

Pievienošanas datums

07.01.2020

Tēma:

Darba vide

Nevienam nav noslēpums, ka darbinieki ir viens no vērtīgākajiem uzņēmumu resursiem. Tomēr, domājot par uzņēmumu attīstību 2020. gadā un nedaudz tālākā perspektīvā, darba devējiem ir jāņem vērā, ka darbinieku loma organizācijās būtiski palielinās.

Elastīgais darba laiks un attālinātais darbs – jaunākās tendences Latvijas likumu spīlēs

Pievienošanas datums

06.01.2020

Tēma:

Darba vide

Moderno tehnoloģiju attīstība kopsakarā ar paaudžu nomaiņu ir radījusi būtiskas izmaiņas darba tirgū. Lai saglabātu konkurētspēju esošo un potenciālo darbinieku acīs, kas arī turpmāk ļautu piesaistīt savam uzņēmumam labākos speciālistus, darba devē...
Informatīvie dokumenti

Dzīvnieki birojā veicina veselīgus paradumus

Pievienošanas datums

27.12.2019

Tēmas:

Darba vide, Labsajūta, Dažādības vadība

Darba vietu kultūra mainās, un mājdzīvnieku ņemšana līdzi uz darbu vairs neizraisa pārsteigumu. Anda Asere, laikraksts “Dienas Bizness”
Informatīvie dokumenti

Korporatīvo dāvanu kultūra šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sadarbību jēgpilni?

Pievienošanas datums

17.12.2019

Tēmas:

Tirgus attiecības, Vide

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta ekspertu sagatavots apkopojums par korporatīvo dāvanu kultūru, tiesiskajiem aspektiem un ilgtspējīgām alternatīvām.
Prezentācija

Nākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņām

Pievienošanas datums

16.12.2019

Tēmas:

Darba vide, Labsajūta

VAS «Valsts nekustamie īpašumi» personāla vadītājas Edītes Kalniņas prezentācija InCSR un Altum domnīcā “Kā piesaistīt un noturēt darbiniekus” 2019. gada 6. decembrī.

4 ieteikumi pārdomātas korporatīvo dāvanu politikas ieviešanai uzņēmumā vai organizācijā

Pievienošanas datums

16.12.2019

Tēma:

Tirgus attiecības

Vietējā ražojuma saldumus vai īpaši izturētu sarkanvīnu? Pildspalvu ar uzņēmuma logotipu vai krūzīti ieturētos toņos? Decembris noteikti ir tas gada mēnesis, kurā par korporatīvajām dāvanām atbildīgo darbinieku galvas kūp visvairāk. Un, lai arī jāp...
Prezentācija

Ceļā uz zaļo biroju

Pievienošanas datums

13.12.2019

Tēmas:

Vide, Darba vide

Swedbank Nekustamā īpašuma un administratīvo pakalpojumu daļas vadītājas Inetas Petrovskas prezentācija InCSR un Altum domnīcā “Kā piesaistīt un noturēt darbiniekus” 2019. gada 6. decembrī.
Prezentācija

Kā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidi

Pievienošanas datums

09.12.2019

Tēma:

Darba vide

Wunder biroja vadītājas Zandas Strungas-Balodes prezentācija InCSR un Altum domnīcā “Kā piesaistīt un noturēt darbiniekus” 2019. gada 6. decembrī.
Prezentācija

Jēgpilna un zaļi pakota korporatīvā dāvana

Latvijas Zaļā punkta ekspertes Lauras Bergas prezentācija InCSR pasākumā “Korporatīvās dāvanas šķērsgriezumā”.
Prezentācija

Korporatīvās dāvanas un likums

Pievienošanas datums

06.12.2019

Tēma:

Tirgus attiecības

COBALT zvērinātas advokātes Kristīne Patmalnieces prezentācija InCSR pasākumā “Korporatīvo dāvanu kultūra šķērsgriezumā”.

Vientulības epidēmija pārņem arī darbavietas

Pievienošanas datums

14.10.2019

Tēmas:

Darba vide, Labsajūta

Svaigi augļi birojā, jogas nodarbības, saliedēšanas pasākumi… Arvien vairāk darba devēju dara visu iespējamo un neiespējamo, lai darbinieki būtu veseli, justos droši un laimīgi. Tomēr izrādās, ka stress, neveselīgs uzturs un fizisko aktivitāšu trūk...
Informatīvie dokumenti

Latvijas dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018

Pievienošanas datums

01.10.2019

Tēma:

Nefinanšu ziņošana

VAS “Latvijas dzelzceļš” ilgtspējas un gada pārskats par 2018.gadu.
Prezentācija

Sustainability reporting that matters

Pievienošanas datums

27.09.2019

Tēma:

Nefinanšu ziņošana

Nefinanšu ziņošanas eksperta Marko Sillera (Sustinere) prezentācija Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta organizētajā pasākumā 2019. gada 26. septembrī.
Prezentācija

Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.

Pievienošanas datums

27.09.2019

Tēma:

Nefinanšu ziņošana

Baltic International Bank pieredzes stāsts Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta organizētajā pasākumā par nefinanšu ziņošanu 2019. gada 26.septembrī.