Resursu katalogs

Rezultāti nav atrasti.

Informatīvie dokumenti

Uzņēmēja Diena 2019

Pievienošanas datums

14.06.2019

Tēmas:

Darba vide, Līdztiesība, Stratēģiskā plānošana

Katru gadu Atbildīga biznesa nedēļas ietvaros tiek izdota īpaša Uzņēmēja Diena, kurā apkopoti Ilgtspējas indeksa rezultāti, ekspertu viedokļi, uzņēmumu stāsti un labie piemēri. Izpratni par ilgtspēju palīdz veicināt Eco Baltia grupa, Latvenergo, Latvij...
Video

Ieskats izstādes “Izvēles slazdā” tapšanā

Pievienošanas datums

06.06.2019

Tēma:

Dažādības vadība

Atklājot atbildīga biznesa nedēļu, tiks atklāta fotogrāfa Māra Ločmeļa izstāde “Izvēles slazdā”, aktualizējot šo jautājumu. Video sniegts ieskats izstādes tapšanā.
Informatīvie dokumenti

Ilgtspējīgu apģērbu mērķauditorijas identificēšana un mārketinga komunikācija Latvijā

Pievienošanas datums

01.06.2019

Tēma:

Tirgus attiecības

Laumas Legzdiņas maģistra darbs par igtspējīgu apģērbu ražošanu Latvijā.
Informatīvie dokumenti

Latvenergo ilgtspējas un gada pārskats 2018

Pievienošanas datums

24.05.2019

Tēma:

Nefinanšu ziņošana

Latvenergo koncerna 2018. gada ilgtspējas pārskats sagatavots atbilstoši GRI Standards vadlīniju pamata līmeņa prasībām un ietver Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/95/ES un Finanšu instrumentu tirgus likumā noteikto nefinanšu informāciju.
Informatīvie dokumenti

Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Marts 2019

Pievienošanas datums

23.04.2019

Tēmas:

Dažādības vadība, Līdztiesība

Labklājības ministrijas apkopotās 2019. gada marta aktualitātes sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanā.
Informatīvie dokumenti

Labās prakses vadlīnijas iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveidei

Pievienošanas datums

18.04.2019

Tēmas:

Darba vide, Tirgus attiecības

2019. gada 1. maijā stājas spēkā Trauksmes celšanas likums (turpmāk – likums). Tas nosaka ikvienam tiesības celt trauksmi publiskajā un privātajā sektorā par darba vidē novērotu sabiedrības interešu apdraudējumu. Valsts kanceleja, pildot likumā no...
Informatīvie dokumenti

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa

Pievienošanas datums

18.04.2019

Tēmas:

Tirgus attiecības, Darba vide

Valsts kanceleja ir izstrādājusi trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapas paraugu. Šo paraugu iespējams piemērot organizācijas vajadzībām. Trauksmes cēlēja ziņojumu var sagatavot arī brīvā formā ar norādi “trauksmes cēlēja ziņojums” vai izteikt mu...
Video

Kā izveidot video subtitrus Youtube un Facebook platformās

Pievienošanas datums

17.04.2019

Tēma:

Tirgus attiecības

Cik bieži Tu izmanto subtitrus? Noskaties Piekļūstamība.lv sagatavoto video par subtitru pievienošanu un uzzini, kā padarīt video draudzīgāku ne tikai cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, bet arī daudziem citiem. Piemēram, tiem, kuri vēlas noskatīties video ...
Video

Skolu programma “Dzīvei gatavs”

Pievienošanas datums

16.04.2019

Tēma:

Vietējā kopiena

Skolu programma “Dzīvei gatavs” ir atbalsts skolotājiem un palīgs skolēniem dažādu mācību priekšmetu apguvē, lai gūtu izpratni par skolā apgūstamo zināšanu un prasmju pielietojumu dzīvē. Dažādu nozaru uzņēmumu un iestāžu eksperti vieslekcijā vai uzņēmuma/i...
Video

SEB bankas vadītāja Ieva Tetere par “Skatu Punkti”

Pievienošanas datums

08.04.2019

Tēma:

Darba vide

Saistītais pasākums:

Skatu Punkti: Ieguvumi I

Saistītais pasākums:

Skatu Punkti: Ieguvumi I
SEB bankas prezidente Ieva Tetere par dažādības vadību un tās ieguvumiem.
Video

Izdegot tev, sadeg arī tavi darbi

Pievienošanas datums

08.04.2019

Tēmas:

Labsajūta, Darba vide

Saistītais pasākums:

Izstāde «Izdeg-Tie»

Saistītais pasākums:

Izstāde «Izdeg-Tie»
Vairāk nekā puse jeb 54% Latvijas darba ņēmēju atklāj, profesionālās izdegšanas dēļ pēdējā gada laikā ir saskārušies ar problēmām iemigt, savukārt 28% stresa mazināšanai regulāri lieto alkoholu, liecina Kooperatīvās ilgtspējas un atbildības institū...
Video

RSU atbalsts bērnu pieskatīšanai

Pievienošanas datums

08.04.2019

Tēmas:

Darba vide, Labsajūta

Saistītais pasākums:

Skatu Punkti: Ieguvumi I

Saistītais pasākums:

Skatu Punkti: Ieguvumi I
Lai palīdzētu sabalansēt darbinieku privāto un profesionālo dzīvi, Rīgas Stradiņa univeristātē izveidota bērnu pieskatīšanas telpa.
Video

Iniciatīvas patstāvīgiem bērniem un mierīgiem vecākiem

Pievienošanas datums

08.04.2019

Tēma:

Darba vide

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2018

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2018
Bite Latvija pieredzes stāsts 2018. gada Atbildīgu ideju tirgū. Katru vasaru, rūpējoties par darbiniekiem, kuriem nav iespēju nodrošināt atvasēm pieskatīšanu laikā, kad bērnudārzu personāls dodas ikgadējā atvaļinājumā, BITES centrālā biroja telpā...
Video

Šis ir autobuss

Pievienošanas datums

08.04.2019

Tēma:

Vide

Scania Group video stāsts par transporta ietekmi ne tikai uz vidi, bet arī produktivitāti un dzīves kvalitāti.
Informatīvie dokumenti

Labās prakses balvas darba aizsardzībā nolikums 2019

Pievienošanas datums

27.03.2019

Tēma:

Darba vide

2019. gadā Valsts darba inspekcija sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu organizē labās prakses konkursu darba aizsardzībā „Zelta ķivere”, kurā tiek aicināti piedalīties Latvijas uzņēmumi un organizācijas, kas efektīvi īsteno pasākumus sa...
Informatīvie dokumenti

Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Februāris 2019

Pievienošanas datums

23.03.2019

Tēmas:

Dažādības vadība, Līdztiesība

Labklājības ministrijas apkopotās 2019. gada februāra aktualitātes sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanā.
Informatīvie dokumenti

Atbildīgs bizness 2015

Pievienošanas datums

07.03.2019

Atbildīga biznesa nedēļas ietvaros izdotais žurnāla IR pielikums.
Informatīvie dokumenti

Atbildīgu ideju katalogs 2015

Pievienošanas datums

07.03.2019

Katalogā apvienotas Latvijas uzņēmumu iniciatīvas un ekspertu komentāri par dažādiem atbildīga biznesa aspektiem.
Pētījums

Dažādības vadība – nākotnes potenciāls

Pievienošanas datums

07.03.2019

Sabiedrības integrācijas fonda materiāls ietver pētījumu , kura mērķis: iegūt datus par izpratnes līmeni un apstākļiem, kas ietekmē dažādības vadības pieejas īstenošanu uzņēmumos Latvijā, un apzināt 10 Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstu...
Informatīvie dokumenti

Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība.

Pievienošanas datums

07.03.2019

Buklets “Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība. Principi un piemēri”, kas izdots ar ES un LR Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu Eiropas gada attīstībai 2015 Nacionālās darba programmas ietvaros.
Informatīvie dokumenti

OECD vadlīnijas sociāli atbildīgai uzņēmējdarbībai

Pievienošanas datums

07.03.2019

2013. gada 30. maijā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organisation for Economic Co-operation and Development, turpmāk tekstā – OECD) Ministru padomes sēdē Parīzē OECD dalībvalstis pilnvaroja organizācijas ģenerālsekretāru uzsākt sa...
Pētījums

Latvijas lielo uzņēmumu atklātība: iespējas un izaicinājumi

Pievienošanas datums

07.03.2019

Pasaulē un Eiropā pēdējos gados arvien aktuālāks kļuvis jautājums par lielo uzņēmumu atklātību un atskaitīšanos par savu sociālo, ekonomisko un vides ietekmi. Top 500 uzņēmumi ir gan ekonomiski, gan sociāli un politiski ļoti nozīmīgi, tomēr veiktā izpēte a...
Pētījums

Biznesa ētikas loma uzņēmumos. Latvijas lielo uzņēmumu atklātība.

Pievienošanas datums

07.03.2019

Pasaulē un Eiropā pēdējos gados arvien aktuālāks kļuvis jautājums par lielo uzņēmumu atklātību un atskaitīšanos par savu sociālo, ekonomisko un vides ietekmi. Top 500 uzņēmumi ir gan ekonomiski, gan sociāli un politiski ļoti nozīmīgi, tomēr veiktā izpēte a...
Informatīvie dokumenti

Atbildīgu ideju katalogs 2016

Pievienošanas datums

07.03.2019

2016. gada Atbildīgu ideju katalogs ar uzņēmumu piemēriem kategorijās Izglītība, Dialogs un Labsajūta. Izpratni par ilgtspēju palīdz veicināt Swedbank, Latvijas dzelzceļš un Ceļu satiksmes drošības direkcija.
Informatīvie dokumenti

Uzņēmēja Diena 2016

Pievienošanas datums

07.03.2019

Sadarbībā ar laikrakstu Diena veidotais izdevums par atbildīgu biznesu un 2016. gada Ilgtspējas indeksu.
Informatīvie dokumenti

Atbildīgu ideju katalogs 2017

Pievienošanas datums

07.03.2019

2017. gada Atbildīgu ideju katalogā apkopoti 15 uzņēmumu pieredzes stāsti un ekspertu komentāri par dažādiem atbildīga biznesa aspektiem.
Informatīvie dokumenti

Uzņēmēja Diena 2017

Pievienošanas datums

07.03.2019

Īpašais 2017. gada Uzņēmēja Dienas izdevums, kas tapis Atbildīga biznesa nedēļas ietvaros ar Swedbank un Latvijas Dzelzceļa atbalstu.
Prezentācija

Automašīna vs. autobuss – kas ir video draudzīgāks transporta veids?

Pievienošanas datums

07.03.2019

Estonian, Latvian & Lithuanian Environment vides konsultantes Jūlijas Doktorovas prezentācija par kalkulatoru “Nosver savus kilometrus” un automašīnas/ autobusa izmaksām un ietekmi uz vidi.
Informatīvie dokumenti

7 ieteikumi labam miegam

Pievienošanas datums

07.02.2019

Tēma:

Darba vide

Biohacking. lv līdzdibinātāja Kaspara Vendeļa uzstāšanās Pasaules garīgās veselības dienai veltītā konferencē “Labsajūta darbā un veselība”, kura norisinājās Ogrē 2018. gada 10. oktobrī. Konferenci organizē Korporatīvās ilgtspējas un atbil...
Prezentācija

Cik atvērti un iekļaujoši ir Latvijas darba devēji?

Pievienošanas datums

13.12.2018

Tēmas:

Darba vide, Tirgus attiecības

Daces Helmanes ievadslaidi seminārā “Digitālās vides piekļūstamība – būtiska dažiem, noderīga visiem” 2018. gada 13. decembrī Rīgā
Prezentācija

Digitālās vides piekļūstamība

Pievienošanas datums

13.12.2018

Tēma:

Tirgus attiecības

Turn Digital vadītāja Pētera Jurčenko prezentācija seminārā “Digitālās vides piekļūstamība – būtiska dažiem, noderīga visiem” 2018. gada 13. decembrī Rīga
Informatīvie dokumenti

Iekļaujoša darba vide – organizācijas panākumu atslēga

Pievienošanas datums

01.12.2018

Tēmas:

Darba vide, Tirgus attiecības

Saistītais pasākums:

Skatu Punkti: Ieguvumi I

Saistītais pasākums:

Skatu Punkti: Ieguvumi I
Materiāls ir izstrādāts mācību programmas Skatu Punkti ietvaros, lai veicinātu aktivitātes ilgtspēju, kā arī vienkāršā un viegli saprotamā veidā apkopotu pasniedzēju sagatavotos datus, atziņas un atsauces uz iedvesmojošiem piemēriem, materiāliem un avotiem...
Prezentācija

Darbinieku motivēšanas pasākumu nodokļu aspekti

Pievienošanas datums

22.11.2018

Tēma:

Darba vide

Sandijas Novickas prezentācija InCSR un Valsts kontroles seminārā “Darbinieku piesaistes un noturēšanas pasākumi – iespējas un ierobežojumi valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās”, 2018. gada 22. novembrī.
Informatīvie dokumenti

Atbildīgu ideju katalogs 2018

Pievienošanas datums

16.11.2018

Tēmas:

Darba vide, Stratēģiskā plānošana, Tirgus attiecības, Vide, Vietējā kopiena

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2018

Saistītais pasākums:

Atbildīgu ideju tirgus 2018
2018. gada Atbildīgu ideju katalogs ar datiem un praktiskiem stāstiem, kas veltīti darbinieku labsajūtai un ne tikai.
Prezentācija

Vai valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības zaudē cīņā par talantiem?

Pievienošanas datums

07.11.2018

Tēma:

Darba vide

Daces Helmanes prezentācija InCSR un Valsts kontroles seminārā “Darbinieku piesaistes un noturēšanas pasākumi – iespējas un ierobežojumi valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās”, 2018. gada 22. novembrī.
Prezentācija

Biohacking |MEISTARKLASE

Pievienošanas datums

10.10.2018

Tēma:

Labsajūta

Biohacking.lv līdzdibinātājs Kaspars Vendelis par iespējām uzlabot savu veselību un labsajūtu
Informatīvie dokumenti

Uzņēmēja Diena 2018

Pievienošanas datums

26.06.2018

Tēmas:

Darba vide, Stratēģiskā plānošana, Tirgus attiecības, Vide, Vietējā kopiena