Darbinieku mācības: nozares attīstības tendences

Ierobežotās mācību iespējas vai to neesamība ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc strādājošie mūsdienās apsver iespēju mainīt darbu. Piemēram, “LinkedIn” pērn veiktā pētījuma dati liecina, ka 94% darbinieku mainītu darbavietas retāk, ja darba devēji investētu viņu apmācībās. Tāpēc darba devējiem vairāk uzmanības jāpievērš esošo un potenciālo darbinieku izaugsmei un attīstībai, kas ir būtisks priekšnosacījums ilgtspējīgai organizācijas attīstībai mūsdienās.

Bibliotēkas grāmatu plaukts

Ņemot vērā iepriekš minēto aspektu, personālvadības un arī daudzu citu saistīto jomu speciālisti visā pasaulē ik gadu ar lielu interesi gaida ASV lielākās personāla attīstības organizācijas – ATD (Asociation of Training and Development) – pētījumu* par mācību un personāla attīstības jomas aktualitātēm. Nule kā ir publicēti tā rezultāti, un tie atklāj divas būtiskas nianses.

Pirmkārt, lai arī neklātienes apmācību popularitāte strauji pieaug, klātienes mācības joprojām ir daudz efektīvākas.

Otrkārt, lai varētu runāt par kvalitatīvu, ilgtspējīgu izaugsmi un attīstību, darbiniekiem mācībām ir jāvelta vidēji viena nedēļa gadā. Turklāt ir svarīgi ņemt vērā, ka mūsdienās mācības neaprobežojas ar semināru, kursu utt. apmeklēšanu. Mācīšanās procesā ietilpst arī grāmatu lasīšana, erudīcijas spēļu spēlēšana un daudzas citas šķietami nenozīmīgas aktivitātes, kas veicina cilvēka redzesloka paplašināšanos,” skaidro Jānis Gredzens, organizāciju attīstības centra “Spring Valley” valdes loceklis, pārmaiņu un personālvadības eksperts.

Viņš norāda, ka galvenie secinājumi par ATD pētījuma rezultātiem ir šādi:

  • Aptaujātās organizācijas 2018. gadā investēja apmācībās vidēji 1299 ASV dolāru uz vienu darbinieku. Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu izmaiņas nav vērojamas (vidēji 1296 ASV uz darbinieku 2017. gadā).
  • Atšķirība mācībām paredzēto investīciju apjomā uz vienu darbinieku ir vērojama starp lielajām (≥10 000 darbinieki) un mazajām (≤499 darbinieki) organizācijām. Lielajās organizācijās tie ir 707 ASV dolāri, bet mazajās – 2400 ASV dolāru uz vienu darbinieku. Tas ir saistīts ar to, ka lielās organizācijas veic kopīgus iepirkumus un daudz plašāk izmanto iekšējo mācību iespējas.
  • Darbinieku apmācību izmaksu sadalījums organizācijās: iekšējās mācību programmas – 62%, ārējie pakalpojumu sniedzēji – 27%, mācību maksas augstskolās, sertifikācija – 11%.
  • Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, ir nedaudz palielinājušās iekšējās mācību programmu izmaksas. Savukārt ārējo mācību pakalpojumu sniedzēju un mācību izmaksas augstskolās ir nedaudz samazinājušās.
  • Lai arī mācību process kļūst aizvien digitālāks un aizvien biežāk tiek piedāvātas iespējas mācīties attālināti, e-vidē, klātienes mācības, ko vada pasniedzēji un treneri, joprojām ir efektīvākas – tās sastāda aptuveni 55% no kopējo mācību apjoma.
  • Vidējais mācību aktivitāšu ilgums organizācijās pēdējos gados ir nemainīgs – 2018. gadā tas sastādīja  34 stundas uz vienu darbinieku.
  • E-mācību īpatsvaram ir tendence pieaugt – 2018.gadā tas sastādīja 22% no kopējā mācībām veltīto stundu skaita.
  • 43% gadījumu e-mācību aktivitātēs darbinieki izmanto nevis savus darba datorus, bet viedierīces, piemēram, viedtālruņus un planšetdatorus.
  • Lai nodrošinātu efektīvāku mācību integrēšanu ar ikdienas darba jautājumiem, organizācijās palielina īpatsvaru mācībām darba vietā – 2018. gadā tas sasniedz 54% no kopējā mācību stundu apjoma.
  • Mācību nozīmīgums pēc to satura: vadītāju mācības – 14%, darba drošības u.tml. mācības – 13,3%, komunikācijas prasmes – 10,2%, profesionālās mācības – 10,1%, procedūras un biznesa procesi – 9,7%, jauno darbinieku mācības – 9,0% (jo lielāka organizācija, jo lielāks apjoms), IT mācības – 6,7%, augstākā līmeņa vadītāju mācības – 6,7%, klientu servisa mācības – 6,2%, zināšanas par produktiem un pakalpojumiem – 5,9%, pārdošanas mācības (bez pakalpojumu mācībām) – 5,5%, citas mācības – 1,7%, pamata prasmes – 1,1%.

* Pērn šajā pētījumā piedalījās 318 organizācijas no ASV privātā un publiskā sektora.

Publicēšanas datums

24.01.2020

Tēma

Darba vide Stratēģiskā plānošana

Tapis sadarbībā ar