Ārkārtas situāciju vadība kā neatņemams uzņēmējdarbības izaugsmes elements

Maxima Latvija pieredzes stāsts Atbildīgu ideju tirgū 2019. gada 11. jūnijā.

Sadarbībā ar Kenyon, kas ir viens no pasaules vadošajiem uzņēmumiem ārkārtas situāciju vadībā, tika pārskatīti esošie uzņēmuma darbību un krīzes plāni, veikta to analīze un izveidota jauna ārkārtas situāciju vadības sistēma. Atbilstoši sistēmai tiks organizēts tās ieviešanas process – nepieciešamās dokumentācijas un procesu izstrāde, darbinieku apmācības un ārkārtas situāciju simulācijas kopā ar Kenyon vadošajiem ekspertiem.

Publicēšanas datums

11.06.2019

Tēma

Tirgus attiecības Darba vide

Saistītais pasākums

Atbildīgu ideju tirgus 2019