Konference “Strādā gudri, nevis smagi – daba aizsardzības sistēmas digitalizācija”

2020. gada 30. oktobris

10:00

Digitalizācija strauji ienāk visās dzīves jomās. Arī darba aizsardzībā. Proti, dažādos uzņēmumos un iestādēs aizvien biežāk tiek ieviesti dažādi digitālie risinājumi efektīvākai dokumentu apritei, darba laika uzskaitei, obligāto veselības pārbaužu organizēšanai, individuālo aizsardzības līdzekļu izsniegšanai un uzskaitei, elektroniskai darbinieku apmācībai un zināšanu pārbaudei, darbinieku iesaistei darba aizsardzības jautājumu risināšana, ziņošanai par bīstamām situācijām darba vidē utt. Kas motivē organizācijas ieviest šos risinājumus un kādas priekšrocības tie nodrošina?

Portatīvā datora tastatūra tuvplānā.

Valsts darba inspekcija ir apkopojusi virkni labās prakses piemēru, ar kuriem jums būs iespēja iepazīties, ja šā gada 30. oktobrī apmeklēsiet konferenci “Strādā gudri, nevis smagi – darba aizsardzības sistēmas digitalizācija”. Tos papildinās arī Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta veiktā pētījuma dati par globālās pandēmijas ietekmi uz darba vides digitalizācijas procesiem Latvijā.

Tāpat pasākuma ietvaros tiks apbalvoti arī konkursa “Zelta ķivere 2020” laureāti.

Pasākums norisināsies tiešsaistē – Valsts darba inspekcijas YouTube kontā. To moderēs TV personība Uģis Joksts.

Detalizētāka pasākuma programma pieejama “Strādā vesels” tīmekļvietnē.

Uz tikšanos 30. oktobrī laikā no plkst. 10.00 līdz 16.00!

Saistītie resursi

"Zelta ķivere 2021": uzņēmumu pieredzes stāsti

Pievienošanas datums

22.11.2021

Tēma:

Darba drošība