Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa

Valsts kanceleja ir izstrādājusi trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapas paraugu. Šo paraugu iespējams piemērot organizācijas vajadzībām.

Trauksmes cēlēja ziņojumu var sagatavot arī brīvā formā ar norādi “trauksmes cēlēja ziņojums” vai izteikt mutiski.

Publicēšanas datums

18.04.2019

Tēma

Tirgus attiecības Darba vide

Tapis sadarbībā ar