Katram pēc nopelniem vai visiem vienādi? Atalgojums un sociālās garantijas

Sabiedrības izpratne par dzimumu lomām Latvijā mainās. Par to liecina dažādi faktori, tostarp tas, ka gan sieviešu kopējais nodarbinātības līmenis, gan viņu īpatsvars vadošos amatos un netipiskās profesijās palielinās. Neraugoties uz to valstī joprojām ir novērojama virkne izaicinājumu dzimumu līdztiesības jomā, tostarp vienlīdzīga atalgojuma prakses īstenošanā – vīrieši par vienādas vai līdzīgas vērtības darbu mēdz saņemt augstāku algu.

Kā norāda Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Dace Helmane, ļoti būtisks nosacījums situācijas uzlabošanai ir datos un faktos balstīti lēmumi, jo, līdzīgi kā mūsu attieksmi pret dažādiem cilvēkiem, arī mūsu sajūtas attiecībā pret vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu ikvienam, ietekmē pieņēmumi un aizspriedumi. Viņas vērtējumā kvalitatīvu datu vākšanas un apstrādes sistēmu izstrāde darba devējiem ļaus īstenot vienlīdzīga atalgojuma praksi daudz efektīvāk. Tieši pateicoties šādām sistēmām arī viņu centieni citos ilgtspējas aspektos būs efektīvāki un jēgpilnāki.

Plašāk – zemāk pievienotajā Sabiedrības integrācijas fonda organizētās ekspertu diskusiju “Katram pēc nopelniem vai visiem vienādi? Atalgojums un sociālās garantijas”, kas norisinājās 2022.gada 8.novembrī, video ierakstā.

Publicēšanas datums

10.11.2022

Tēma

Dažādības vadība Līdztiesība

Tapis sadarbībā ar