Stereotipu ietekme uz darba samaksas atšķirībām

Lai gan par nepieciešamību ieviest vienlīdzīga atalgojuma praksi tiek runāts jau sen, 100% vienlīdzība šajā jomā vēl nav panākta ne Latvijā, ne arī citviet Eiropā un pat pasaulē. Diemžēl ekspertu nākotnes prognozes šajā jautājumā nav ļoti optimistiskas – Globālā dzimumu līdztiesības ziņojuma veidotāju aprēķini liecina, ka vienlīdzību darba samaksas jautājumos izdosies panākt vien pēc 132 gadiem. Galvenais iemesls tam ir dzimtes stereotipi, kas sabiedrības apziņā ir iesakņojušies ļoti dziļi. Piemēram, pieņēmums, ka tieši vīrietim ir jāuzņemas atbildība par ģimenes materiālo labklājību.

Ekspertu vērtējumā tieši dzimtes stereotipu izskaušanai ir ļoti nozīmīga loma vienlīdzīgas darba samaksas prakses veicināšanā. Turklāt šim jautājumam liela vērība jāpievērš jau izglītības iegūšanas procesā. Proti uz cilvēka spējām, prasmēm, interesēm, nevis pieņēmumiem par to, kas būtu jāmāk, bet kas – meitenēm, ir svarīgi koncentrēties jau skolā un pat pirmskolā, kur sāk veidoties stereotipu iedīgļi. Dažādu risinājumu ieviešana darba vidē darba samaksas atšķirību mazināšanā jau ir cīņa ar sekām.

Plašāk par stereotipu ietekmi uz darba samaksas atšķirībām – pievienotajā dzimumu līdztiesības ekspertes un LU Sociālo zinātņu fakultātes docentes, asociētās profesores Maritas Zitmanes prezentācijas, kas izskanēja 2022.gada 15.septembrī Labklājības ministrijas un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta organizētajā seminārā “Vienlīdzīga darba samaksa: lielākie izaicinājumi un efektīvākie risinājumi”, video ierakstā.

Publicēšanas datums

05.10.2022

Tēma

Dažādības vadība Līdztiesība

Tapis sadarbībā ar