Dzīves cikla analīze

Estonian, Latvian & Lithuanian Environment (ELLE) prezentācija seminārā par dzīves cikla analīzi 2017. gada 22. februārī.