Korporatīvās pārvaldības kodekss: ieteikumi uzņēmumiem Latvijā

Lai palīdzētu Latvijas uzņēmumiem* veicināt to ilgtspēju, Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome LR Tieslietu ministrijas uzdevumā ir izstrādājusi Korporatīvās pārvaldības kodeksu, kurā apkopoti ieteikumi labas korporatīvās pārvaldības prakses īstenošanai.

Mūsdienās uzņēmumi nedarbojas izolētā vidē un nav pasargāti no ārējo spēku ietekmes. Tāpēc investorus un citas ietekmes puses, vērtējot to darbību, aizvien biežāk pievērš uzmanību vides aizsardzības, sociālās atbildības un ilgtspējas jautājumiem, kam nereti tiek piešķirta tikpat nozīmīga loma kā finanšu rādītājiem.

Uz galda stāv puzzle ar 100 dolāru banknotes attēlu. Tā ir gandrīz salikta, atlikuši vēl daži gabaliņi, kas jāieliek īstajās vietās.

Šī tendence tiešā veidā ietekmē uzņēmumu korporatīvo pārvaldību, liekot tiem pārvērtēt līdzšinējos procesus un pielāgoties ietekmes pušu prasībām, kā arī paplašināt korporatīvās pārvaldības jēdzienu, tostarp mainīt tradicionālo uzskatu, ka akcionārs ir organizācijas galvenā ietekmes puse. Tāpēc Korporatīvās pārvaldības kodekss sastāv no 17 principiem, kuri veicina uzņēmuma ilgtermiņa vērtības pieaugumu, tā efektīvu pārvaldību un darbības caurskatāmību. Savukārt katram no šiem principiem ir noteikti kritēriji, kas palīdz novērtēt, vai un cik lielā mērā konkrētais princips ir ievērots.

Plašāka informācija par Korporatīvās pārvaldības kodeksu pieejama zemāk pievienotajā dokumentā.

.

_____

Ar jēdzienu “uzņēmums” Korporatīvās pārvaldības kodeksā tiek apzīmētas komercsabiedrības, kuras darbojas Latvijā neatkarīgi no to darbības formas. Tajā ietvertie principi ir vairāk orientēti uz uzņēmumiem, kuros ir izveidota padome, taču šo kodeksu var piemērot arī uzņēmumiem, kuros padomes nav – tās uzdevumus daļēji pilda dalībnieku sapulce un valde.

Publicēšanas datums

11.02.2021

Tēma

Stratēģiskā plānošana

Tapis sadarbībā ar