Cilvēka loma ceļā uz ilgtspēju

Kas īsti ir ilgtspēja – bizness vai biznesa iespēja? Kādi ir šā brīža lielākie izaicinājumi ilgtspējas jomā dažādās nozarēs? Kāds sakars ir ilgtspējai ar dažādību un klimatneitralitāti? Kāda loma organizāciju ceļā uz ilgtspēju ir ambīcijām, kāda – datiem un cilvēkiem? Kas raksturo ilgtspējīgu komandu un kā tādu izveidot?

Šogad biznesa forumā “Ilgbūtība” izskanēja virkne pieredzes stāstu, kā arī vairākas ekspertu diskusijas, kuru mērķis bija rast atbildes uz nozīmīgākajiem ar ilgtspēju saistītiem jautājumiem. Secinājumi? Tikai viens. Lai arī ilgtspējai ir daudz dažādu šķautņu un šobrīd īpaši aktuāli ir vides jautājumi, galvenais priekšnoteikums ilgtspējīgai un tālredzīgai organizācijas darbībai joprojām ir darbinieki.

Kā vienā no diskusijām norādīja Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Dace Helmane, darba tirgus globalizācijas procesu ietekmē strauji mainās. Ignorēt šīs pārmaiņas nozīmē bremzēt organizācijas izaugsmi, jo konkurencē, līdzīgi kā evolūcijā, “izdzīvo” tie, kuri spēj pielāgoties visātrāk.

“Ņemot vērā, ka jebkuras organizācijas ilgtspējas pamats ir darbinieki, darba devējiem šobrīd vairāk nekā jebkad agrāk ir jāinvestē viņos, īpašu vērību pievēršot individuāliem atbalsta mehānismiem. Tāpat ir kritiski svarīgi attīstīt divvirziena komunikāciju, motivējot darbiniekus ģenerēt uz organizācijas attīstību vērstas idejas un dalīties tajās,” tā D.Helmane.

Plašāk – pievienotajā diskusijas video ierakstā.

Publicēšanas datums

19.05.2022

Tēma

Stratēģiskā plānošana Darba vide

Tapis sadarbībā ar