Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana

Notikumi, politika un pētījumi 2019. gada septembris-decembris

Publicēšanas datums

17.01.2020

Tēma

Līdztiesība Dažādības vadība

Tapis sadarbībā ar