“Swedbank” labbūtības koncepts

Situācija:

Rūpes par darbinieku labbūtību – jušanos labi darba vietā – sniedz uzņēmumam virkni ieguvumu: augstāka darbinieku apmierinātība, lojalitāte un produktivitāte, labāki pakalpojumi un reputācija, retāka prombūtne slimošanas dēļ. Tāpēc “Swedbank” labbūtības koncepta centrā ir ideja par to, ko nozīmē būt cilvēkam, aptverot garīgo, fizisko, finanšu un sociālo darba dzīves dimensiju. Tiesa, politikas un principi vēl nav labbūtība – ir nepieciešams veidot kultūru,  kas veicina rūpes par sevi un labbūtību ikdienā!

Iniciatīva:

Attēlā atspoguļots ANO ilgtspējīgas attīstības mērķis nr.3 - laba veselība. Tā vizualizācijai izmantota cilvēka sirds kardiogrammas līkne.

Lai veicinātu atbalstošu sadarbību, rosinātu darbiniekus rūpēties par privātās un darba dzīves līdzsvaru un savu labbūtību:

  • “Svedbank” labbūtības platformā publicēti materiāli par labbūtības dimensijām un iespējām darbavietā (mācības, vingrinājumi ar treneri, ekspertu padomi, vadītāju sadaļa, svaigi augļi u.c.), kas pieejami ikvienam uzņēmuma darbiniekam.
  • Komandas tek aicinātas organizēt neformālas tikšanās – Fika (no zviedru val. – saruna pie kafijas).
  • Regulāri tiek organizētas dažādas labbūtību veicinošas aktivitātes, piemēram, Labbūtības nedēļa un dažādi semināri, kā arī dabinieki tiek aicināti dalīties savās sajūtās.

Rezultāts:

Uzņēmumā regulāri tiek mērīti dažādi labbūtības aspekti darba vidē, kas apliecina, ka darbinieki “Swedbank” jūtas labi (dati no 04.2020. aptaujas):  

  • “Swedbank” kā darba devējs rūpējas par mani: 8,5 punkti (no 10).
  • Mana privātā un darba dzīve ir līdzsvarā: 7,7 punkti (no 10).
  • Ilgtspējīga darbinieka indekss (sastāv no 3 jautājumiem): 81 punkts (no 100).

COVID-19 laikā daudzas no labbūtības aktivitātēm tika pārceltas uz digitālo vidi un uzņēmums mainīja tās fokusu uz atbalstu dabiniekiem izaicinošā laika pārvarēšanai.

Nākotnes izaicinājumi:

Turpinoties vai atkārtojoties attālināta darba režīmam, nepieciešams risināt jautājumu, kā digitālajā vidē uzturēt darbinieku neformālu tīklošanos kā svarīgu labbūtības daļu un turpināt rūpēties par nepieciešamo balansu.

Publicēšanas datums

10.06.2020

Tēma

Darba vide

Saistītais pasākums

Atbildīgu ideju tirgus 2020

Tapis sadarbībā ar