#kopāspēks arī sociālās distancēšanās laikā

Situācija:

Rūpes par cilvēkiem – gan darbiniekiem, gan klientiem, gan sadarbības partneriem – ir viena no BITES pamatvērtībām. To apliecina arī pērn veiktās uzņēmuma darbinieku apmierinātības aptaujas rezultāti – darbinieki uzņēmumā augstu novērtē tādus nemateriālos aspektus kā kolēģus, kolektīvu, labo atmosfēru, kā arī darba apstākļus un vidi.

Laikā, kad uzņēmumam ir jāpielāgojas ārējiem apstākļiem un darbiniekiem savi pienākumi ilgstoši jāveic attālināti – ikdienā netiekoties ar kolēģiem, jo īpaši būtiska kļūst BITEI raksturīgā iekšējā klimata uzturēšana, kas ietekmē gan darbinieku drošības sajūtu krīzes situācijāS, gan kopējo apmierinātību ar savu darbu, gan arī uzņēmuma mērķu sasniegšanu.

Iniciatīvas:

Ar mērķi uzturēt darbinieku vidū piederību uzņēmumam un #kopāspēku arī sociālās distancēšanās laikā tiešsaistē īstenots iekšējās komunikācijas pasākumu komplekss:

  • Regulāri veiktas darbinieku aptaujas par pielāgošanos jaunajiem apstākļiem un informācijas apmaiņas pietiekamību.
  • Organizēta tiešraide ar BITES vadības komandu par aktualitātēm uzņēmumā un nākotnes redzējumu. Tās laikā sniegtas arī atbildes uz darbinieku iesūtītajiem anonīmajiem jautājumiem.
  • Organizētas daudzpusīgas iekšējās aktivitātes tiešsaistē: vingrošana, apmācības un iedvesmojošas konferences, dalīšanās pieredzē ar jauno darba ikdienu un izaicinājumiem, kopīga video sveicienu veidošana svētkos, digitālas komandu saliedēšanās vakariņas u.c.
  • Papildināts darbinieku labumu grozs – lai saziņa neapstātos, katram darbiniekam nodrošināts neierobežota datu apjoma BITES Mājas internets.
Kolāža no BITES darbinieku fotogrāfijām, kurās viņi ir redzami tiešsaistē, strādājot no mājām. Attēlu papildina BITES logo un sauklis: "Fiziski tālu, bet #kopāspēkā tuvu".

Rezultāti:

BITES darbinieki pozitīvi vērtē komunikācijas operativitāti par pieņemtajiem lēmumiem līdz ar ārkārtas situācijas izsludināšanu Latvijā, kā arī uzturošo un uzmundrinošo komunikāciju attālinātā darba režīmā.

Tiešraides formāts ar vadības komandu ieguvis augstu darbinieku novērtējumu un iesaistes rādītāju, tāpēc to paredzēts turpināt neatkarīgi no situācijas valstī.

Nākotnes izaicinājumi:

Nemateriālos aspektus – kolēģus, kolektīvu, atmosfēru, kā arī darba apstākļus un vidi – noturēt darbinieku vidū kā vienu no visaugstāk novērtētajiem aspektiem, strādājot mainīgos un pielāgotos formātos atbilstoši valstī noteiktajiem ierobežojumiem.

Publicēšanas datums

10.06.2020

Tēma

Darba vide

Saistītais pasākums

Atbildīgu ideju tirgus 2020

Tapis sadarbībā ar