Par cilvēku ar dzirdes traucējumiem nodarbināšanu

Gudrā un atvērtā sabiedrībā ikvienam cilvēkam ir iespēja savā darbā izmantot savas stiprās puses, pārliecināta Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem direktore Kristiāna Pauniņa. #MainiSkatuPunktu

Publicēšanas datums

01.02.2018

Tapis sadarbībā ar