OECD Ieteikumi uzticamības pārbaudes veikšanai atbildīgas uzņēmējdarbības īstenošanai

OECD ieteikumu par uzticamības pārbaudes veikšanu atbildīgas uzņēmējdarbības īstenošanai (Ieteikumi) mērķis ir nodrošināt praktisku atbalstu uzņēmumiem, kas īsteno OECD vadlīnijas multinacionālajiem uzņēmumiem, vienkāršā valodā sniedzot skaidrojumus par rekomendācijām uzticamības pārbaudes veikšanai un saistītajiem noteikumiem. Šo rekomendāciju īstenošana ļauj uzņēmumiem ne tikai izvairīties no negatīvām ietekmēm uz darba ņēmējiem, cilvēktiesībām, vidi, kukuļošanu, patērētājiem un korporatīvo pārvaldību, kas var būt attiecināmas uz uzņēmumu darbību, piegādes ķēdēm un citām darījumattiecībām, bet arī novērst šīs negatīvās ietekmes. Ieteikumu pielikumā ir sniegti papildu skaidrojumi, padomi un ilustratīvi uzticamības pārbaudes veikšanas piemēri.
Vēl viens Ieteikumu mērķis ir veicināt valstu valdību un ieinteresēto personu vienotu izpratni par uzticamības pārbaudes veikšanu atbildīgas uzņēmējdarbības īstenošanai. Ieteikumi uzticamības pārbaudes veikšanai ir iekļauti arī ANO Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipos un Starptautiskās darba organizācijas trīspusējā deklarācijā par principiem attiecībā uz starptautiskiem uzņēmumiem un sociālo politiku, un šie Ieteikumi var palīdzēt uzņēmumiem tos īstenot.

Teksta oriģinālu angļu valodā OECD ir publicējusi ar šādu nosaukumu: OECD (2018), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct, http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidancefor-Responsible-Business-Conduct.pdf © Šo izdevumu latviešu valodā 2019. gadā publicēja Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.