Biedri

InCSR biedri veido atbildīgu uzņēmēju kopienu, kas ir gatava ar savu piemēru, zināšanām un ieguldījumu sekmēt uzvedības maiņu ne tikai uzņēmējdarbības vidē, bet arī sabiedrībā kopumā.

Pievienojies

Iegūsti īpašu pieeju ekspertu atbalstam, kā arī iespēju iesaistīties dialogā ar valdību un citām svarīgām ietekmes pusēm.

"Līdzīgi kā cilvēks, arī uzņēmums nav vientuļa sala, tāpēc, lai paveiktu lielus darbus, mums ir nepieciešami sadarbības partneri, draugi un iedvesmotāji, ar kuriem varam lepoties. Uzņēmuma darba plānošana kļūst stipri jēgpilnāka tajā brīdī, kad ir tāds partneris kā Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, kas iedvesmo atbildīgam darbam."

Arnis Vērzemnieks photo

Arnis Vērzemnieks | GOLIN Riga valdes priekšsēdētājs

Ieguvumi

Atbalsts un zināšanas korporatīvās atbildības principu ieviešanā

  • Iespēja regulāri piedalīties dažādos tematiskajos semināros, apmeklēt uzņēmumus.
  • Iespēja saņemt ekspertu konsultācijas, piekļūt dažādiem informatīvajiem resursiem (arī starptautiskajiem).
  • Iespēja iepazīties ar citu biedru pieredzi dažādu ilgtspējas jautājumu risināšanā.

Dalīšanās savā pieredzē

  • Iespēja publicēt savu informāciju InCSR tīmekļvietnē www.incsr.eu vai sociālo tīklu kontos: Facebook, YouTube, LinkedIn, Slideshare u.c.
  • Iespēja iekļaut savus komentārus (t.sk. labās prakses piemērus) InCSR ziņu relīzēs vai citās publiskās komunikācijas aktivitātēs.
  • Iespēja sniegt prezentāciju InCSR organizētajos pasākumos vai pasākumos, kuros InCSR pārstāvji ir aicināti piedalīties kā lektori.

Atbildīga uzņēmuma reputācija

  • Biedra statuss var tikt izmantots uzņēmuma komunikācijā ar klientiem, darbiniekiem, sadarbības partneriem un citām ietekmes pusēm.
  • Biedri, to aktivitātes un labās prakses piemēri tiek izmantoti InCSR publiskajā komunikācijā, tostarp pasākumos un sociālajos tīklos.

Iesaiste atbildīgas biznesa vides veidošanā reģionā

  • Iespēja veidot InCSR nostāju, iniciēt tēmas un sniegt komentārus dialogam ar LR Ekonomikas ministriju un citām svarīgām ietekmes pusēm jautājumos, kas skar uzņēmējdarbības vides attīstību.
  • InCSR ir partneris nacionālās politikas izstrādē korporatīvās atbildības jomā.

Biedru ieguldījums

Biedru naudas apmērs tiek aprēķināts, ņemot vērā uzņēmuma gada apgrozījumu vai darbinieku skaitu.

Jūsu uzņēmuma gada apgrozījums (milj. EUR)