Biedri

InCSR biedri veido atbildīgu uzņēmēju kopienu, kas ir gatavi ar savu piemēru, zināšanām un ieguldījumu sekmēt uzvedības maiņu ne tikai uzņēmējdarbības vidē, bet sabiedrībā kopumā.

Pievienojies

Iegūsti īpašu pieeju ekspertu atbalstam, kā arī iespēju iesaistīties dialogā ar valdību un citām svarīgām ietekmes pusēm.

"Līdzīgi kā cilvēks, arī uzņēmums nav vientuļa sala, tāpēc, lai paveiktu lielus darbus, mums ir nepieciešami sadarbības partneri, draugi un iedvesmotāji, ar kuriem varam lepoties. Uzņēmuma darba plānošana kļūst stipri jēgpilnāka tajā brīdī, kad ir tāds partneris kā Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, kas iedvesmo atbildīgam darbam."

Arnis Vērzemnieks photo

Arnis Vērzemnieks | GOLIN Riga valdes priekšsēdētājs

Ieguvumi

Atbalsts un zināšanas korporatīvās atbildības principu ieviešanā

  • Regulāri semināri un vizītes uzņēmumos;
  • Pieeja ekspertiem un dažādiem informatīvajiem resursiem (arī starptautiskajiem);
  • Iespēja iepazīties ar citu biedru pieredzi.

Dalīšanās savā pieredzē

  • Iespēja publicēt savu informāciju InCSR elektroniskajā ziņu lapā, interneta vietnē www.incsr.eu vai sociālo tīklu kontos: Facebook, Youtube, Slideshare, etc.;
  • Iespēja iekļaut savus komentārus vai piemērus InCSR ziņu relīzēs vai citās publiskās komunikācijas aktivitātēs;
  • Iespēja sniegt prezentāciju InCSR organizētajos pasākumos vai pasākumos, kuros InCSR ir aicināti uzstāties.

Atbildīga uzņēmuma reputācija

  • Biedra statuss var tikt izmantots uzņēmuma komunikācijā ar klientiem, darbiniekiem, sadarbības partneriem un citām ietekmes pusēm;
  • Biedri, to aktivitātes un labās prakses piemēri tiek izmantoti InCSR komunikācijā, tai skaitā, pasākumos un sociālajos tīklos.

Iesaiste atbildīgas biznesa vides veidošanā reģionā

  • Iespēja veidot InCSR nostāju, iniciēt tēmas un sniegt komentārus dialogam ar Ekonomikas ministriju un citām svarīgām ietekmes pusēm jautājumos par uzņēmējdarbības vides attīstību;
  • InCSR ir partneris nacionālās politikas izstrādē korporatīvās atbildības jomā.

Biedru ieguldījums

Biedru naudas apmērs tiek aprēķināts, pamatojoties uz gada apgrozījumu vai darbinieku skaitu.

Jūsu uzņēmuma gada apgrozījums (milj. EUR)