Iedvesma + Idejas + Attīstība = Izcilība

AS Latvenergo pieredzes stāsts Atbildīgu ideju tirgū 2019. gada 11. jūnijā.

Darbinieku iesaiste un spēja attīstīties ir izšķiroši faktoriem, kas nosaka uzņēmuma ilgtspēju. Darbinieku viedokļu aptaujas vairāku gadu garumā apliecinājušas, ka AS “Latvenergo” darbiniekiem ir svarīga attīstība un iespējas pielietot savu potenciālu dažādās jomās. Lai sniegtu plašākas attīstības un izaugsmes iespējas, veicinot izcilības kultūru, zināšanu apmaiņu un inovācijas, uzņēmums AS “Latvenergo” ir uzsācis programmu darbam ar augsta potenciāla darbiniekiem – Izcilības programmu.

Publicēšanas datums

11.06.2019

Tēma

Darba vide Labsajūta Dažādības vadība

Saistītais pasākums

Atbildīgu ideju tirgus 2019