Līdzsvara efekts

Par privātās un darba dzīves līdzsvaru līdz šim ir runāts daudz un plaši. Tomēr universāla līdzsvara recepte tā arī nav atrasta. Un globālā pandēmija šīs receptes meklējumus ir padarījusi tikai sarežģītākus, jo līdz ar #PaliecMājās “režīma” ieviešanu valstī darbs ienāca mūsu mājās šī vārda vistiešākajā nozīmē. Vai tas nozīmē, ka privātās un darba dzīves līdzsvars neeksistē?

Atbilde uz šo jautājumu, kā norāda dažādu jomu eksperti, nav viennozīmīga, jo uz to var skatīties gan no juridiskā, gan arī filozofiskā viedokļa. Tāpēc ar mērķi paraudzīties uz privātās un darba dzīves līdzsvarošanas praktiskajiem jautājumiem no neierastāka skatu punkta, šā gada 9. oktobrī InCSR un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība organizēja diskusiju “Līdzsvara efekts: laimīgi darbinieki = ilgtspējīgi darba devēji”. Tās ietvaros gan nodarbinātie, gan darba devēji dalījās pieredzē par lietām, kas varbūt nenodrošina privātās un darba dzīves līdzsvaru, taču ļauj to būtiski veicināt.

Galvenās atziņas no šīs diskusijas:

  • Viens no lielākajiem izaicinājumiem ceļā uz privātās un darba dzīves līdzsvaru ir digitālās tehnoloģijas, jo tās ir vislielākais laika zaglis. Tieši pateicoties šīm tehnoloģijām mūsu privātuma robežas kļūst aizvien abstraktākas – mēs esam sasniedzami teju 24h diennaktī un teju jebkurā pasaules nostūrī. Turklāt ne vien ģimenei un draugiem, bet arī darba devējam, klientiem un partneriem.
  • Nav “pareiza” vai “nepareiza” laika, kad sākt privātās un darba dzīves līdzsvara meklējumus. Jo šie meklējumi ir nebeidzams ceļš. Turklāt tas nav tikai rozēm un dimantiem kaisīts – ar dažādiem izaicinājumiem nākas sastapties ik uz soļa.
  • Privātās un darba dzīves līdzsvaru var panākt noteiktās situācijās. Taču tas ir pārāk netverama lieta – var mainīties jebkurā brīdī. Tāpēc ir ļoti nopietni jāstrādā pie tā, lai šo līdzsvaru saglabātu ikdienā. Un šajā gadījumā ir svarīga kvalitatīva darbinieku mijiedarbība ar darba devējiem, jo viens, kā zināms, nav karotājs.
  • Ja darbs, ko dari, rada prieku un gandarījumu, novilkt robežu starp privāto un darba dzīvi ir ļoti grūti. Tomēr darbs nedrīkst kļūt par dzīves jēgu. Svarīgi ir veidot kvalitatīvas attiecības ar ģimeni. Dažkārt tas prasa drosmi pieņemt “nepopulārus” lēmumus.
  • Uzskats, ka problēmas ar privātās un darba dzīves līdzsvarošanu ir tikai vecākiem ar maziem bērniem, ir maldīgs! Šis jautājums ir aktuāls ikvienam darbiniekam neatkarīgi no viņa vecuma, dzimuma, ģimenes stāvokļa, interešu loka u.tml. Tāpēc, domājot par to, kā veicināt biznesa izaugsmi un ilgtspēju, ir būtiski pievērst uzmanību jautājumiem, kas veicina katra darbinieka, nevis noteiktas darbinieku grupas labsajūtu.

Lai uzzinātu vairāk, aicinām noskatīties pievienoto pasākuma video ierakstu.

Publicēšanas datums

28.10.2020

Tēma

Darba vide Labsajūta