Korporatīvo dāvanu kultūra šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sadarbību jēgpilni?

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta ekspertu sagatavots apkopojums par korporatīvo dāvanu kultūru, tiesiskajiem aspektiem un ilgtspējīgām alternatīvām.