Veselības ministrijas “Paldies!” spēks

Situācija:

Darbinieku labsajūtas veicināšana ir viens no galvenajiem stūrakmeņiem, lai sasniegu labus rezultātus un izpildītu iestādes izvirzītos mērķus. Veselības ministrija šobrīd aktīvi strādā pie vērtību pārskatīšanas, kas veicinātu iestādes stratēģisko mērķu sasniegšanu un atgriezeniskās saites veidošanos.

Lai arī visi organizācijas darbinieki ir vienota komanda, mūsdienās cilvēku dzīves ritms ir ļoti straujš, tāpēc mēs ikdienā nereti aizmirstam pateikties kolēģiem par labajām lietām, kas ir notikušas.

Izpētīts, ka pateicība ne vien sagādā cilvēkiem prieku un gandarījumu par paveikto, bet arī motivē viņus darīt darbu vēl labāk, veicina viņu iesaisti organizācijas aktivitātēs. Tāpēc Veselības ministrijā tika pieņemts lēmums veicināt kolektīvā “Paldies!” kultūru.

Iniciatīva:

“Paldies!” spēks – iniciatīva, kuras ietvaros Veselības ministrijā ar mērķi veicināt darbinieku labsajūtu darba vietā īstenotas vairākas aktivitātes:

  • Izveidots iekšējais “pasts”, kuru darbinieki var izmantot, lai pateiktos kolēģiem par darbu, sadarbību, atbalstu u.tml., ar īpašas “Paldies!” kartītes starpniecību. Jāpiebilst, ka šīs kartītes pavisam īstas, ar roku rakstītas, nevis digitālas. Tāpēc Veselības ministrijas darbinieku vajadzībām birojā ir ieviesta arī īpaša pastkaste.
  • Izstrādāts video ar pateicības vārdiem no ministrijas darbinieku bērniem COVID-19 darba grupās iesaistītajiem.
  • Sarūpēts pārsteigums COVID-19 darba grupai pirms kārtējās sanāksmes – svaigu augļu grozs jeb Paldies vitamīni.
Informatīvs plakāts, uz kura grafikas tehnikā uzzīmēta lauva. Tā vēstījums: "Dārgie kolēģi, paldies jums! Par jūsu izturību, viedumu, straujo reakciju un neatlaidību cīņā ar COVID-19!" Patiesā lepnumā būt jūsu kolēģiem, VM kolektīvs"

Rezultāts:

Ņemot vērā pašreizējo situāciju (globālo pandēmiju), atsevišķām Veselības ministrijas darbinieku grupām ir strauji mainījušies darba uzdevumi. Pārējie darbinieki ir spiesti pielāgoties pie jaunās darba organizācijas. Akcijas “Paldies!” spēks aktivitātes parādīja darbiniekiem, ka novērtēts tiek ikviens no šiem darbiniekiem – gan tie, kuri strādā “frontes” pirmajās līnijās, gan arī visi citi.

Šī akcija ir uzskatāms apliecinājums tam, ka darbinieku labsajūtu var veicināt ar nelielām aktivitātēm, kas neprasa lielus līdzekļus, bet to panāktais efekts ir patiešām iespaidīgs.

Nākotnes izaicinājumi:

Veselības ministrija turpinās iesākto darbu pie vērtību pārskatīšanas projekta, lai turpinātu veidot organizācijas kultūru un veicinātu iestādes mērķu sasniegšanu arī turpmāk.

Publicēšanas datums

08.06.2020

Tēma

Darba vide

Saistītais pasākums

Atbildīgu ideju tirgus 2020

Tapis sadarbībā ar