Komandas saspēle kā uzņēmuma dzīvesveids – LEAN

Situācija:

Ar mērķi ir izveidot uzņēmumā dzīvotspējīgu ekosistēmu, kas spēj pastāvīgi ģenerēt un ieviest uzlabojumus darba vidē, darba drošībā un procesos, veicināt efektivitāti, produktivitāti, kā arī darbinieku savstarpējo komunikāciju un sadarbību, 2018. gadā “Eco Baltia grupas” uzņēmumos tika uzsākta LEAN kultūras ieviešana. Līdz šim praksē īstenotas jau vairākas LEAN metodes.

Iniciatīva:

Lai nodrošinātu komandu sadarbību un visu darbinieku iespējami plašāku iesaisti, kopš 2019. gada novembra visi “Eco Baltia grupas” uzņēmuma SIA “Eco Baltia vide” administrācijas darbinieki darbojas četrās LEAN komandās, kuras pašu izvēlēta līdera vadībā rūpējas par konkrētās LEAN metodes iedzīvināšanu uzņēmumā, uzdevumu atsekošanu, darbinieku apmācībām. To tikšanās norit vismaz reizi nedēļā, lai savstarpējā sadarbība un komunikācija būtu raita, varētu risināt problēmjautājumus un kopīgi diskutēt par risinājumiem.

Vīrietis guļ uz aktritumu kaudzes. Attēls papildināts ar japāņu inženiera Shigeo Shingo atziņu: "The most dangerous kind of waste is th waste we do not recognize."

Rezultāti:

  • Uzņēmumā pastāvīgi tiek veikti uzlabojumi darba drošības, efektivitātes un produktivitātes un drošības veicināšanai. Piemēram, SIA “Eco Baltia vide” KAIZEN ideju realizācijas ieguvums gadā pārsniedz 50 000 EUR.
  • 2020. gadā, pateicoties aktīvam LEAN komandu darbam, uz pusi samazinājies arī negadījumu skaits darba vietās. 
  • Šo komandu darbs palīdzējis izveidot un nostiprināt arī iekšējās komunikācijas plūsmu un darbinieku savstarpējo sadarbību, identificējot un īstenojot uzlabojumus, pirms tie kļūst par problēmām.
  • LEAN kultūras un metožu iedzīvināšana uzņēmumā ir kļuvusi par komandas “saspēli”, kas nodrošina sadarbību starp dažādiem darbiniekiem no atšķirīgiem departamentiem.

Nākotnes izaicinājumi:

LEAN metožu ieviešanā svarīgi ir sajust un novērtēt rezultātu darba vidē un ikdienas procesos. Ņemot vērā, ka lielākā daļa uzņēmuma administrācijas darbinieku šobrīd strādā attālināti, izaicinošāks kļuvis arī komandu darbs.

Publicēšanas datums

10.06.2020

Tēma

Darba vide

Saistītais pasākums

Atbildīgu ideju tirgus 2020

Tapis sadarbībā ar