Kāpēc piedalīties Ilgtspējas indeksā? Vadītāju viedoklis

Mēdz sacīt – ir jāskrien ātri, lai paliktu uz vietas, bet divtik ātri, lai tiktu tālāk. Šis princips darbojas ne tikai sportā. Tas ir tieši attiecināms arī uz jebkuras organizācijas attīstību. Tāpēc Ilgtspējas indekss ir veidots kā praktisks rīks dažādu uzņēmumu un iestāžu darbības izvērtēšanai korporatīvās ilgtspējas un atbildības jomā ar mērķi palīdzēt tām augt un pilnveidoties. Ar mērķi palīdzēt tām palielināt sava “skrējiena” tempu ceļā uz augstākajām virsotnēm.

Par šī novērtējuma priekšrocībām līdz šim praksē ir pārliecinājusies virkne Latvijas organizāciju – vismaz vienu reizi Ilgtspējas indeksā līdz šim ir piedalījušies 249 uzņēmumi un iestādes. Pateicoties iespējai iegūt ne vien jaunas un noderīgas zināšanas, bet arī neatkarīgu ekspertu vērtējumu par to, kas korporatīvās ilgtspējas un atbildības jomā ir paveikts līdz šim un cik kvalitatīvi, kā arī – kas vēl ir paveicams un kā to izdarīt ātrāk, labāk, dalība šajā ikgadējā ilgtspējas “maratonā” daudziem dalībniekiem jau ir kļuvusi par tradīciju. Piemēram, septiņas komercsabiedrības ir piedalījušās visos 12 līdz šim īstenotajos novērtējumos.

AS “Latvenergo” ir viena no šīm komercsabiedrībām. Kas ir būtiski – gadu laikā tā ir kļuvusi par vienu no šī novērtējuma līderiem, iedvesmojot aizvien jauniem sasniegumiem korporatīvās ilgtspējas un atbildības jomā ne vien citus Ilgtspējas indeksa dalībniekus, bet teju jebkuru Latvijas organizāciju, kas domā par kvalitatīvu izaugsmi. Proti, “Latvenergo” koncerns jau deviņus gadus pēc kārtas ir ieguvis Ilgtspējas indeksa augstāko – PLATĪNA – kategoriju. Šī novērtējuma ekspertu vērtējumā tas pārliecinoši kvalificējas jaunizveidotajai DIMANTA kategorijai, kuras ieguvēji tiks noteikti 2022.gada novērtējumā.

Kā norāda “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čakste, uzņēmuma augsto novērtējumu atbilstoši starptautiskām prasībām visos korporatīvās sociālās atbildības virzienos veicina ilgtspējīgi kapitālieguldījumi, atbildība pret klientu, vidi un darbiniekiem, starptautiskai praksei atbilstoša pārvaldība.

AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētāja M.Čakstes portreta foto.

“Mēs piedalāmies Ilgtspējas indeksā kopš tā izveides 2010.gadā. Tas sniedz mums iespēju nemitīgi pilnveidoties un kļūt vēl atbildīgākiem pret ekonomiku, vidi un sabiedrību. Turpinām attīstīt enerģijas ražošanu no atjaunīgiem energoresursiem un elektrotransporta uzlādes punktus, ieviešam elektrotransportu uzņēmuma autoparkā, kā arī piedāvājam klientiem un konsultējam par saules paneļiem, siltumsūkņiem un citām bezemisiju tehnoloģijām. Nepārtraukti mazinām savas darbības ietekmi uz vidi. Atbalstām izglītību un veicinām sociālo palīdzību, tajā skaitā pilnveidojam fizikas kabinetus Latvijas skolās un uzstādām saules paneļus uz sociālas palīdzības organizāciju ēkām. Šis novērtējums veicina virzību uz ilgtspējīgu tautsaimniecību un dzīves kvalitātes uzlabošanu kopumā,” tā M.Čakste.

Lai gan Ilgtspējas indekss ir tikai viens no daudziem apbalvojumiem, kas apliecina SIA “Narvesen Baltija” aktīvo darbu un ideju augsto vērtību korporatīvās ilgtspējas un atbildības jomā, tam ir ļoti nozīmīga loma uzņēmuma ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, jo iniciatīvas, kas vērstas uz ilgtspējas veicināšanu, ir neatņemama šīs organizācijas biznesa procesu sastāvdaļa.

SIA "Narvesen Baltija" valdes priekšsēdētājas D.Dovidenas portreta foto

Kā skaidro “Narvesen Baltija” valdes priekšsēdētāja Dace Dovidena: “Mums kā vadošajam mazumtirdzniecības franšīzes tīklam Latvijā ir būtiski īstenot atbildīgu uzņēmējdarbību. Mēs ticam, ka ilgtspējīga attīstība ir veids, kā likt pamatus nākotnes izaugsmei un mazināt savu ekoloģisko nospiedumu vidē. Lai sasniegtu šo mērķi, būtiska mūsu uzņēmuma DNS sastāvdaļa ir aktivitātes, kas vērstas uz atbildīgu patēriņu, planētas aizsardzību un dažādības veicināšanu. Dalība Ilgtspējas indeksā mums sniedz iespēju novērtēt paveikto, iegūt jaunas zināšanas un veiksmīgāku pieredzi.”

Apvienoto Nāciju Organizācija definē ilgtspēju kā šā brīža vajadzību apmierināšanu, neapdraudot nākamo paaudžu labklājību, tāpēc visas iniciatīvas, ko īsteno SIA “Balticovo”, ir vērstas uz globālu problēmu risināšanu. Ne velti šīs organizācijas misija ir domāt ilgtermiņā ne vien par sevi (piemēram, par peļņas rādītājiem), bet arī par cilvēkiem, kas tajā strādā un strādās nākotnē. Tāpat arī par vistām, vidi, dabu un sabiedrību kopumā.

AS "Balticovo" valdes locekļa T.Auškāpa portreta foto

“Ilgtspējīga uzņēmējdarbība ir vienīgais ceļš, ja mums rūp nākotne. Mūsu gadījumā tas primāri nozīmē aprites ekonomikas principu ievērošanu. Tās ir arī rūpes par produktu kvalitāti, vistu labturību, darbiniekiem un labu pārvaldību kopumā. Ilgtspējas indekss ir brīnišķīga iespēja un labas pārvaldības rokasgrāmata vienlaicīgi. Tas ļauj ieraudzīt sevi no malas un saprast, kuras jomas ir uzlabojamas,” uzsver “Balticovo” valdes loceklis Toms Auškāps.

Lai gan RP SIA “Rīgas Satiksme” ir viens no jaunākajiem Ilgtspējas indeksa dalībniekiem, jau pirmajā dalības gadā (2021.gads) tai izdevās iekļūt šī novērtējuma SUDRABA kategorijā. Taču pie sasniegtā jo ilgtspējas jautājumiem uzņēmumā tiek pievērsta aizvien lielāka vērība – mērķtiecīgi tiek pilnveidoti gan dažādi iekšējie, gan arī ārējie procesi, tostarp ieviesti atklātības un caurskatāmības principi. Ņemot vērā “Rīgas Satiksmes” darbības specifiku, īpaši liela vērība tiek pievērsta atbildīgai uzņēmuma rīcībai attiecībās ar klientiem, sadarbības partneriem un sabiedrību kopumā, kā arī attieksmi pret apkārtējo vidi.

RP SIA “Rīgas satiksme” valdes priekšsēdētājas Dž.Innusas portreta foto.

“Šodienas lēmumi ir jāpieņem, izvērtējot un apzinoties to nākotnes ietekmes nozīmi. Dalība Ilgtspējas indeksā sniedz pārliecību, ka attīstāmies pareizā virzienā. Esošās situācijas novērtējums un apziņa, ka ikviens darbinieks ietekmē uzņēmuma darbību un sniedz būtisku pienesumu tā ilgtspējīgai attīstībai, ļauj definēt mūsu mērķus, būt efektīvākiem, videi draudzīgākiem,” uzskata “Rīgas Satiksme” valdes priekšsēdētāja Džineta Innusa.

Arī SIA “Liepājas RAS”, līdzīgi kā “Latvenergo” koncerns, ir uzskatāma par vienu no Ilgtspējas indeksa “veterāniem”, jo piedalās šajā novērtējumā kopš 2013.gada. Šo gadu laikā ilgtspējas jomā gan paveikts, gan sasniegts ļoti daudz, tostarp izstrādāta jauna biznesa attīstības stratēģija, kurā nozīmīga loma atvēlēta ar korporatīvo ilgtspēju un atbildību saistītajiem jautājumiem. Kas nav mazsvarīgi – darbs saskaņā ar šo stratēģiju ir būtiski veicinājis “Liepājas RAS” komandā pārliecību par tās spēkiem un palīdzējis tai attīstīt stabila, uzticama droša un sadarbībai atvērta uzņēmuma tēlu.

"Liepājas RAS" valdes locekļa N.Niedola portreta foto

Kā norāda “Liepājas RAS” valdes loceklis Normunds Niedols, šis darbs vainagojies arī ar vērā ņemamiem panākumiem Ilgtspējas indeksā – vietu šī novērtējuma PLATĪNA kategorijā: “Ilgtspējas indeksa vadlīnijas pilnībā atbilst mūsu uzņēmuma identitātei un arī manai kā vadītāja izpratnei par to, kas ir ilgtspējīga un atbildīga uzņēmuma attīstības pamats. Fokusējoties savā darbā uz ilgtspējas jautājumiem, mēs esam spējuši attīstīt sevī izpratni daudzās uzņēmuma vadības jomās, atraisīt entuziasmu, radošumu un aizrautību.”

Dažādi globalizācijas procesi, ieskaitot digitalizāciju un mērķtiecīgu pasaules virzību uz klimatneitralitāti, veicina pārmaiņas visās regulējamajās nozarēs, tāpēc korporatīvās ilgtspējas un atbildības jautājumi, bet īpaši – rūpes par sabiedrisko pakalpojumu lietotāju labklājību mainīgajos tirgus apstākļos, ir iekļauti arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas dienas kārtībā. Tomēr īpaša uzmanība pēdējos gados tiek pievērsta efektīvas, ilgtspējīgas tirgus darbības un infrastruktūras attīstības veicināšanai. Ņemot vērā, ka ceļā uz ambicioziem mērķiem lieti noder objektīvs skats “no malas”, kas sniedz plašāku izpratni par organizācijas pārvaldības modeļa, kā arī tās īstenoto aktivitāšu atbilstību korporatīvās ilgtspējas un atbildības principiem.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētājas A.Ozolas portreta foto

“Ilgtspējas veicināšana regulētajās nozarēs ir Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas prioritāte, dodot ieguldījumu vides, ekonomisko mērķu īstenošanā un sabiedrības interešu līdzsvarošanā. Tādēļ ilgtspējas aspektus mērķtiecīgi integrējam organizācijas stratēģijā un ikdienā. Dalība Ilgtspējas indeksā ir iespēja mums pilnveidot savus darbības principus, ļaujot paskatīties uz tiem plašāk,” skaidro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja Alda Ozola.

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Ilgtspējas indeksā piedalās jau četrus gadus. Šajā īsajā laikā uzņēmums sevi ir parādījis ļoti jaudīgi – no BRONZAS kategorijas 2018.gadā tas šajā novērtējumā ir pakāpies līdz PLATĪNA kategorijai 2021.gadā, jo, rūpējoties par valstij piederošo īpašumu pārvaldību un attīstību, ievēro atbildīgas saimniekošanas principus. Īpaša vērība tiek pievērsta ilgtspējīgiem risinājumiem būvniecības jomā, tā sekmējot līdzsvarotu pieeju ekonomiskajiem, vides un sociālās atbildības aspektiem Latvijas publiskajā sektorā.

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" valdes locekļa A.Vārnas portreta foto

“Ilgtspējīga darbība ir kļuvusi par racionālu apsvērumu, pieņemot lēmumus ikdienā, kā arī plānojot valsts biroju attīstību nākotnē. Mūsu atbildīgā darbībā ir ieguldījums valsts pārvaldes efektivitātē un Latvijas ilgtspējīgā attīstībā. To ar savu lojalitāti novērtē darbinieki, klienti, partneri un citas ieinteresētās puses,” uzver “Valsts nekustamie īpašumi” valdes loceklis Andris Vārna.

Ilgtspējīgas organizācijas pārvaldības principiem ir ļoti nozīmīga loma arī SIA “Eco Baltia vide” – Baltijā lielākā atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmuma – darbībā. Īpaši šobrīd, kad pasaulē daudz un plaši tiek runāts par klimata krīzi, tās sekām, kā arī nepieciešamību virzīties uz klimatneitralitāti. Tas nemitīgi ievieš jaunus procesus ar mērķi nodrošināt efektīvu un videi saudzīgu uzņēmuma darbību ilgtermiņā. Ilgtspējas indekss ir rīks, ko “Eco Baltia vide” izmanto savas darbības kvalitātes novērtēšanai.

"Eco Baltia vide" valdes priekšsēdētāja J.Aizblata portreta foto

“Mums kā vides apsaimniekošanas uzņēmumam ilgtspējīga attīstība ir viens no svarīgākajiem stratēģiskajiem virzieniem. Pēdējā laikā īpašu uzmanību veltām vides ietekmes mazināšanai, sociālajai atbildībai, darbinieku lojalitātes stiprināšanai un citiem aspektiem, kas veido “Eco Baltia vide” iekšējo kultūru un atsaucas uz ārējiem vides un ekonomiskajiem faktoriem. Ir ļoti vērtīgi paraudzīties uz savu veikumu no malas,” uzsver “Eco Baltia vide” valdes priekšsēdētājs Jānis Aizbalts.

Plašāk par novērtējumu: https://www.incsr.eu/novertejumi/ilgtspejas-indekss/

Publicēšanas datums

22.04.2022

Tēma

Stratēģiskā plānošana

Tapis sadarbībā ar