Noderīga informācija darba devējiem labākai cilvēkresursu un darba vides pārvaldībai

Lai darba devējiem vienkopus būtu pieejama visa aktuālā informācija par Eiropas Savienības fondu atbalstu uzņēmējiem un darba ņēmējiem, kā arī vērtīgas atgādnes par drošu darba vidi, Labklājības ministrija ir sagatavojusi brošūru “Noderīga informācija darba devējam labākai cilvēkresursu un darba vides pārvaldībai uzņēmumā”.

Tajā pieejama plaša informācija par personāla piesaistes un cilvēkresursu pārvaldības tēmu – Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumi darba devējiem, atbalsts subsidēto darba vietu izveidei, pakalpojumi cilvēkiem ar invaliditāti, sociālās uzņēmējdarbības un ārzemnieku nodarbināšanas iespējas u.tml.

Ņemot vērā, ka cilvēks darbā pavada lielu daļu savas dzīves, ne mazāk svarīgs jautājums ir drošas darba vides nodrošināšana – no elementāru darba aizsardzības prasību ieviešanas līdz veselīgai darba videi. Tādēļ brošūrā iekļauta arī informācija par iespējām saņemt Valsts darba inspekcijas un Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta konsultācijas, par darba vides riskiem un to novēršanas vai mazināšanas iespējām un par bezmaksas rīku OiRA darba vides risku novērtēšanai.

Tāpat tajā iespējams uzzināt plašāk par Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta piedāvātajiem pakalpojumiem atbildīga biznesa principu ieviešanai un ne tikai.

Publicēšanas datums

15.12.2021

Tēma

Darba vide Stratēģiskā plānošana Darba drošība Dažādības vadība

Tapis sadarbībā ar