Labās prakses vadlīnijas iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveidei

2019. gada 1. maijā stājas spēkā Trauksmes celšanas likums (turpmāk – likums). Tas nosaka ikvienam tiesības celt trauksmi publiskajā un privātajā sektorā par darba vidē novērotu sabiedrības interešu apdraudējumu.

Valsts kanceleja, pildot likumā noteikto trauksmes cēlēju kontaktpunkta pienākumu, izstrādā labās prakses vadlīnijas iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveidei. Vadlīnijās sniegti ieteikumi un labās prakses piemēri iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveidei un pilnveidošanai.