Vienlīdzīga attieksme = Līdzvērtīga samaksa

Swedbank pieredzes stāsts Atbildīgu ideju tirgū 2019. gada 11. jūnijā. Pēdējo trīs gadu laikā izveidota atalgojuma politika un īstenoti sistēmiski atšķirību mazināšanas pasākumi, kas ietver: situācijas novērtējumu bankā un tirgū, dažādības mācību izveidi izpratnes veidošanai, amatu līmeņošanas un atalgojuma pārskatīšanas procesu, komunikāciju par atalgojuma veidošanās principiem un “algas šķērēm” amatā.

Publicēšanas datums

11.06.2019

Tēma

Dažādības vadība Darba vide Līdztiesība

Saistītais pasākums

Atbildīgu ideju tirgus 2019