Ilgtspējas indekss 2023: īpašo balvu laureāti

Ilgtspējas indeksa pēdējo gadu rezultāti uzskatāmi parāda, ka cīņa par ilgtspējas augstākajām virsotnēm kļūst aizvien sīvāka, jo gan interese par šo novērtējumu Latvijas korporatīvajā vidē strauji palielinās, gan arī tā dalībnieku sniegums nemitīgi uzlabojas. Līdz ar to arī Ilgtspējas indeksa īpašo apbalvojumu pretendentu rindas kļūst aizvien plašākas 2023.gadā uz šīm četrām balvām pretendēja 81 dalībnieks. Kuru sabiedrotā veiksme bija šoreiz?

Plašāka informācija par Ilgtspējas indeksa 2023 īpašo balvu laureātiem, kā arī par šī novērtējuma dalībniekiem, kuri ieguvuši kādu no piecām tā kategorijām – DIMANTA, PLATĪNA, ZELTA, SUDRABA un BRONZAS – pieejama apbalvošanas ceremonijas video ierakstā.

Ilgtspējas čempions 2023

Šis ir vienīgais Ilgtspējas indeksa īpašais apbalvojums, kura ieguvēju nenosaka eksperti. Tā pamatā ir matemātisks aprēķins, un tas nepārprotami liecina, ka balvu Ilgtspējas čempions 2023 godam ir nopelnījis uzņēmums “Rīgas meži”, jo tas pērnā gada laikā uzrādījis vislielāko izaugsmi visos piecos šī novērtējuma kritērijos.

Kā norāda Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta InCSR vadītāja Dace Helmane: “Šī uzņēmuma sasniegtais rezultāts uzskatāmi parāda, ka ar mērķtiecīgu, neatlaidīgu darbu un saliedētu profesionāļu komandu iespējams ir viss. Tāpēc man ir prieks, ka tas apliecina savus centienus ilgtspējas jomā, gan daloties labajā praksē, gan arī atklāti runājot ceļā uz ilgtspējīgu izaugsmi pieļautajām kļūdām.”

"Rīgas meži" valdes priekšsēdētāja Anita Skudra saka uzrunu pēc balvas "Ilgtspējas čempions 2023" saņemšanas. Vienā rokā viņa tur balvu, otrā - mikrofonu.

“Mēs esam pierādījums tam, ka ar saliedētu komandu, augstiem mērķiem, apņēmību, izciliem sadarbības partneriem un pašvaldības atbalstu īsā laikā iespējams sasniegt čempionu cienīgas virsotnes. Ļoti lepojamies ar savu rezultātu, taču pie tā neapstāsimies! Mēs iesim tālāk, jo es esmu pārliecināta, ka varam vēl labāk un vēl augstāk!” tā “Rīgas mežu” valdes priekšsēdētāja Anita Skudra.

Inovāciju līderis 2023

Mēdz sacīt, ka uzņēmējdarbības mūžīgais dzinējs ir inovācijas, jo tās veicina konkurētspēju un liek peļņas rādītājiem augt aritmētiskā progresijā. Tomēr inovācijām ir arī ļoti nozīmīga loma jebkuras organizācijas un arī valsts ilgtspējas veicināšanā. Tāpēc Ilgtspējas indeksa ietvaros īpaši tiek godināti dalībnieki, kuri nopietni strādā pie to attīstības mūsu kopīgās nākotnes vārdā.

Balva Inovāciju līderis 2023 piešķirta uzņēmumam “SCHWENK Latvija”, kas jau ilgstoši izmanto inovācijas dažādu savas darbības jomu attīstībai, turklāt dara to ar ļoti augstu atbildības sajūtu pret sevi, citiem un arī vidi.

“Lai gan daudzi inovācijas joprojām saista tikai ar dažādiem tehnoloģiskiem risinājumiem, strauji palielinās komersantu skaits, kuri skatās uz šo jautājumu plašāk. “SCWHENK Latvija” uz to fona izceļas īpaši, jo aktīvi attīsta un ievieš mūsdienīgus risinājumus, kas rada augstu pievienoto vērtību ne vien biznesa, bet arī nozares ilgtspējīgai attīstībai,” uzsver D.Helmane.

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītājas Daces Helmanes kopbilde ar "SCHWENK Latvija" valdes loceklēm Lindu Šedleri un Evitu Gošu. L.Šedlere tur rokās balvu "Inovāciju līderis 2023".

“Ilgtspējīga attīstība un inovācijas ir vienīgais veids, kā varam iedomāties savu nākotni, un absolūti nepieciešams priekšnoteikums, lai rūpētos par cilvēku, vidi un ražotu būvmateriālus ne tikai šodien, bet arī pēc desmit, piecdesmit un simts gadiem. Esam gandarīti par iespēju iesaistīties nākotnes produktu un nozares veidošanā kopā ar kolēģiem citās valstīs, citu nozaru uzņēmumiem, zinātniekiem un pētniekiem. Priecājos un lepojos par mūsu cilvēkiem, kas ar nerimstošu profesionālo zinātkāri nemitīgi domā par to, kā kļūt labākiem un ar savu darbu iedvesmo arī citus,” tā “SCHWENK Latvija” valdes locekle Linda Šedlere.

Godīgas tirdzniecības balva 2023

Lai arī tirdzniecība izsenis ir bijis veids, kā gūt peļņu, mūsdienās ilgtspējīga uzņēmuma izaugsme, koncentrējoties tikai uz peļņas rādītājiem, nav iespējama. Tāpēc jau devīto gadu InCSR sadarbībā ar LR Ārlietu ministriju Ilgtspējas indeksa ietvaros īpaši godina uzņēmumus, kuri ievēro ārējā tirdzniecībā vai ražošanā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) korporatīvās atbildības standartus.

Godīgas tirdzniecības balvu 2023 ieguva uzņēmums “Reitan Convenience Latvia”, kas izceļas ar ļoti pārdomātu pieeju biznesa pārvaldības procesiem, jo ne vien veido cieņpilnas attiecības ar visām ietekmes pusēm, bet arī iedrošina ražotājus īstenot ilgtspējīgas iniciatīvas vides aizsardzībai un klimata pārmaiņu ietekmi mazināšanai.

Kā norāda ministrijas Ekonomisko attiecību un attīstības sadarbības politikas departamenta direktore Alise Balode: “Šāda uzņēmējdarbības prakse ir gudra izvēle, kas ikvienam uzņēmumam nodrošina iespēju izvirzīties līderos. Vienlaikus tā ļauj saglabāt fokusu uz ilgtspējas virsmērķiem – veidot ekonomiskās sistēmas, kas ļauj mūsu pasauli atstāt apdzīvojamu nākamajām paaudzēm, kā arī attīstīt iekļaujošu, solidāru un līdzjūtīgu sabiedrību.”

LR Ārlietu ministrijas Ekonomisko attiecību un attīstības sadarbības politikas departamenta direktores Alises Balodes kopbilde ar uzņēmuma "Reitan Convenience Latvia" valdes priekšsēdētāju Daci Dovidenu. Uzņēmēja tur rokās Godīgas tirdzniecības balvu.

“Atbildīga uzņēmējdarbība nozīmē ne tikai pienākumu un atbildību pret klientiem, bet arī godīgu attieksmi un cieņu pret darbiniekiem, sadarbības partneriem un konkurentiem. Tomēr mums ir svarīgi savā izaugsmes ceļā radīt arī, cik vien iespējams, mazāku ietekmi uz vidi. Tāpēc būtiska mūsu mazumtirdzniecības franšīzes tīkla “Narvesen” un kafejnīcu ķēžu “Caffeine” DNS daļa ir aktivitātes, kas vērstas ne vien uz godīgu tirdzniecību, atbildīgu patēriņu, dzimumu līdztiesību un daudzveidības veicināšanu, bet arī planētas aizsardzību,” uzsver “Reitan Convenience Latvia” valdes priekšsēdētāja Dace Dovidena.

Dzimumu līdztiesīgākais uzņēmums 2023

Dzimumu līdztiesībai ir daudz būtisku priekšrocību, kas pozitīvi ietekmē gan darba vidi, gan sabiedrību, gan arī biznesa un valsts kopējo ekonomisko izaugsmi. Tāpēc arī šis ir viens no aspektiem, kas Ilgtspējas indeksā tiek izcelts īpaši, godinot organizācijas, kuras dzimumu līdztiesības veicināšanas jomā izceļas ar īpaši augstiem rezultātiem. Balva Dzimumu līdztiesīgākais uzņēmums 2023 piešķirta uzņēmumam “Swedbank”.

Kā norāda Latvijas veselības ministre Līga Meņģelsone, jebkura uzņēmuma izaugsme ir cieši saistīta ar tā vērtību sistēmu, un pieredze rāda, ka veiksmīgāki ir tie, kuri ne vien domā par peļņas rādītājiem, bet arī rūpējas par vidi un cilvēkiem.

“Šī balva pienākas uzņēmumam, kas uzskatāmi demonstrē atvērtību dažādībai katru dienu, sniedzot dažādām pusēm iespēju sevi parādīt praksē. “Swedbank” ir tieši šāds uzņēmums, jo ar savu pieeju biznesa procesiem nemitīgi cenšas likvidēt visus iespējamos “stikla griestus”, kādus vien varam iedomāties. Tāpat tas aktīvi dalās pieredzē par to, kādas priekšrocības sniedz iekļaujoša darba vide, sabalansēta valde un komanda utt. Novēlu “Swedbank” komandai veiksmi arī turpmāk šīs līdztiesības un vienlīdzības “ledlauža” misijas īstenošanā!” tā ministre.

"Swedbank" Personāla un infrastruktūras pārvaldes vadītāja Agita Jākobsone un veselības ministre Līga Meņģelsone kopīgi tur rokās balvu "Dzimumu līdztiesīgākais uzņēmums 2023", ko ministre pasniedza uzņēmumam.

“Dzimumu līdztiesība un īpaši taisnīga atalgojuma noteikšanas politikas īstenošana ir viena no pamata tēmām dažādības un iekļaušanas jomā, ar kuru strādājam jau vairākus gadus. Tajā pašā laikā šī ir tēma nemainīgi paliks mūsu uzmanības fokusā, jo to ietekmē gan izmaiņas kolēģu darba dzīvē, gan daudzi citi faktori – sabiedrībā pieņemtās normas par dzimumiem vai situācija darba tirgū. Rūpes par līdztiesību ir nozīmīga mūsu uzņēmuma attīstībai, izaugsmei un spējai izmantot visu tirgus potenciālu. Komandas dažādība ir “Swedbank” viedokļu, ideju un talantu bagātība!” uzsver “Swedbank” Personāla un infrastruktūras pārvaldes daļas vadītāja Agita Jākobsone.

Publicēšanas datums

25.06.2023

Tēma

Stratēģiskā plānošana Tirgus attiecības Līdztiesība

Saistītais pasākums

ILGTSPĒJAS INDEKSS 2023: apbalvošanas ceremonija

Tapis sadarbībā ar