“Conexus” 30 dienu izaicinājums komandas saliedēšanai

Situācija:

AS “Conexus Baltic Grid” (turpmāk Conexus) izveidota 2016. gada nogalē pēc AS “Latvijas Gāze” reorganizācijas. Laikā no 2017. līdz 2020. gadam uzņēmumā ir veikta iekšējā reorganizācija ar funkciju pārdali un centralizēšanu, kā arī darbā pieņemti 30% jaunu darbinieku. Lai veicinātu viņu veselību, ražīgumu, iesaisti un lojalitāti, kā arī saliedētu kolektīvu, 2019. gada rudenī tika pieņemts lēmums par veselības veicināšanas kampaņas organizēšanu.

Iniciatīva:

Conexus 30 dienu izaicinājums – iekšējās komunikācijas kampaņa, kurā tika akcentēti Conexus stratēģijas, vērtību, veselības veicināšanas, darba drošības, vides pārvaldības un ilgtspējības jautājumi.

Tās ietvaros ikviens uzņēmuma darbinieks tika aicināts reģistrēties digitālajā platformā un piedalīties dažādos praktiskos izaicinājumos, kas sastāvēja no padomiem, teorētiskās informācijas un praktiskajiem uzdevumiem. Uzdevumi bija jāpilda katru dienu un to izpilde bija jāapliecina ar fotogrāfijām, kas veidoja īpašu digitālo “foto sienu”.

Conxus Baltic Grid 30 dienu izaicinājuma plakāts, kurā iekļauta informācija par to, ka izaicinājums sāksies 23.aprīlī, tajā būs iekļauti vides, prāta, fizisko aktivitāšu, kolēģu un uztura uzdevumi, kā arī informācija par reģistrēšanās iespējām.

Rezultāts:

Lai novērtētu kampaņas ietekmi uz darbinieku apmierinātību un iesaisti, izmantojot Employee Net Promoter Score metodi, tika noteikts uzņēmumu Darbinieku apmierinātības indekss. Secinājumi? Šī indeksa rezultāti ir uzlabojušies – ja iepriekš tie bija kategorijā «Jāsāk satraukties», pēc kampaņas tie sasniedza kategoriju «Normāls rādītājs».

Kopumā darbinieku iesaiste vērtējama kā samērā zema (23%). Tomēr aktīvākie šo iniciatīvu vērtē ļoti atzinīgi un labprāt to atkārtotu.

Nākotnes izaicinājumi:

Turpināt meklēt, atrast un īstenot vairumam darbinieku saistošas vispārējās labsajūtas veicināšanas iniciatīvas, kas veicinātu kopējo darba produktivitāti, iesaisti un lojalitāti.

Publicēšanas datums

08.06.2020

Tēma

Darba vide

Saistītais pasākums

Atbildīgu ideju tirgus 2020

Tapis sadarbībā ar