“Gjensidige Vēstnieku programma” labākai dzīvei

Situācija:

Ikdienas darbos attiecības ar kolēģiem daudziem nav prioritāte, tādēļ, lai nezaudētu kopības sajūtu, uzturētu patīkamu iekšējo darba vidi un savstarpējo attiecību kultūru, aktīvākie uzņēmuma darbinieki ar uzņēmuma  atbalstu apvienojās, lai izveidotu Gjensidige Vēstnieku programmu, kas nu jau izaugusi par domubiedru grupu 26 cilvēku sastāvā. Tās mērķis ir veicināt “Gjensidige” darbinieku lojalitāti un iesaisti savstarpējo attiecību uzturēšanā, stiprināt sadarbību starp uzņēmuma nodaļām, kā arī realizēt sociālās atbildības iniciatīvas.

Iniciatīva:

Gjensidige Vēstnieku programmas ietvaros tās trīs gadu pastāvēšanas laikā ir īstenota virkne dažāda veida projektu, sākot ar kopīgu pasākumu organizēšanu kolēģiem un viņu ģimenēm un beidzot ar sociāli atbildīgām aktivitātēm – ciemošanos dzīvnieku patversmē vai veco ļaužu pansionātā. Ikviena ideja tiek ar prieku uzklausīta un kopīgi izskatīta.

Gjensidige Vēstnieku programmas dalībnieki.

Šobrīd šīs programmas dalībnieki jeb vēstnieki tiek iesaistīti arī dažādu uzņēmuma iekšējai kultūrai svarīgu lēmumu pieņemšanas procesos.

Rezultāti:

  • Noorganizēti daudzi neaizmirstami un iedvesmojoši pasākumi, kas saliedējuši un stiprinājuši “Grjensidige” kolektīvu.
  • Uzņēmumā ieviestas vairākas jaunas tradīcijas, piemēram, Ziemassvētku labdarības tirdziņš, ģimeņu diena, rudens pārgājiens.
  • Ir palielinājusies darbinieku iesaiste dažādos projektos, viņiem tiek nodrošinātas plašākas iespējas īstenot savas idejas, parādīt savus talantus.
  • Uzņēmumā ir nostiprinājusies pārliecība, ka ir ļoti daudz ideju, ko var realizēt, neieguldot lielus līdzekļus.
  • Darbinieki labprāt vēršas pie vēstniekiem ar savām idejām, dalās ar uzņēmumam nozīmīgu informāciju un palīdz veidot uzņēmuma kultūru.

Nākotnes izaicinājumi:

Uzturēt tradīcijas, jo “Gjensidige” kolektīvs nepārtrauktā mainās, bet kopīgi pavadīts laiks un tradīcijas ir svarīgs priekšnosacījums, lai uzturētu patīkamu vidi, kurā strādāt un attīstīties. Tāpat arī veicināt sadarbību un regulāru komunikāciju starp dažādām nodaļām, lai veicinātu vienotas informācijas apriti uzņēmumā.

Publicēšanas datums

09.06.2020

Tēma

Darba vide

Saistītais pasākums

Atbildīgu ideju tirgus 2020

Tapis sadarbībā ar