“Ilgtspējas indekss” šķērsgriezumā

Desmit gadu pastāvēšanas laikā “Ilgtspējas indekss” ir ievērojami attīstījies, par ko liecina gan izmaiņas dalībuzņēmumu vērtēšanas metodoloģijā, gan arī fakti un skaitļi. Piemēram, vai zinājāt, ka vismaz vienu reizi šajā novērtējumā ir piedalījušies 227 uzņēmumi, bet dalībuzņēmumu vidējais sniegums gadu gaitā ir pieaudzis par teju 30%?

Zīmīgākie fakti un skaitļi par “Ilgtspējas indeksu”:

  • Vismaz vienu reizi šajā novērtējumā ir piedalījušies 227 uzņēmumi.
  • Katru gadu tajā piedalās vidēji 95 uzņēmumi.
  • Visos desmit līdz šim īstenotajos “Ilgtspējas indeksa” novērtējumos piedalījušies 7 uzņēmumi, turklāt 6 no tiem ir sasnieguši Platīna kategoriju.
  • Dalībuzņēmumu sniegums ar katru gadu uzlabojas. Kopš 2010.gada vidējais rezultāts ir pieaudzis no 47.9% līdz 76.3%.
  • Uzņēmumu vidējais sniegums 2019.gada novērtējumā katrā no novērtējuma sadaļām: atbildīgas tirgus attiecības – 83.6%, ieguldījumi vietējā kopienā – 81.2%, stratēģiskā plānošana – 77.3%, attieksme pret darbiniekiem – 75.4%, vides aizsardzība – 67.9%.
  • Katru gadu “Ilgtspējas indeksa” dalībuzņēmumus vērtē vismaz 30 dažādu jomu eksperti.
  • Bronzas apliecinājums “Ilgtspējas indeksa” dalībuzņēmumiem līdz šim ir piešķirts 108 reizes, Sudraba apliecinājums – 206 reizes, Zelta apliecinājums – 110 reizes, bet Platīna apliecinājums – 50 reizes.
  • Jaunums! No 2020.gada tiek ieviesta jauna “Ilgtspējas indeksa” dalībuzņēmumu snieguma apliecinājuma kategorija – DIMANTA.

Publicēšanas datums

19.02.2020

Tēma

Nefinanšu ziņošana

Tapis sadarbībā ar