Pensionāru klubs un rūpes par ilgtspējīgu darba mūžu

Cēsu alus pieredzes stāsts Atbildīgu ideju tirgū 2019. gada 11. jūnijā.

2013. gada 12.decembrī pēc Cēsu alus vadības iniciatīvas tika nodibināts Pensionāru klubu. Tā dalībnieki ir ilggadēji Cēsu alus darbinieki, kas ir pensionējušies un nostrādājuši uzņēmumā ne mazāk kā 10 gadus. Kluba dalībnieki var būt arī strādājošie pensionāri. Pensionāru kluba misija ir veidot un uzturēt kluba dalībnieku piederību uzņēmumam, emocionālo un sociālo saikni ar uzņēmumu, kā arī ar dažādu pasākumu starpniecību pateikties ilggadējiem darbiniekiem par viņu ieguldījumu un pozitīvi ietekmēt senioru sabiedriskās dzīves kvalitāti. Rūpējoties par ilgtspējīgu darba mūžu, uzņēmums organizē arī īpašus pasākumus – veselīga dzīvesveida meistarklases senioriem.

Publicēšanas datums

11.06.2019

Tēma

Darba vide Dažādības vadība

Saistītais pasākums

Atbildīgu ideju tirgus 2019