Resursi

InCSR jau kopš dibināšanas darbojas kā zināšanu un pieredzes banka, kurā katrs var atrast sev atbilstošāko saturu, idejas un piemērus. Šo gadu laikā ir tapusi virkne materiālu, video stāstu un noderīgu prezentāciju, kas bez maksas pieejami jebkuram interesentam.

PRAKTISKI PADOMI ORGANIZĀCIJĀM: kā īstenot atbildīgu praksi vides jomā?

Ilgtspēja šķērsgriezumā: MAINIES vai MIRSTI!

Vai arodslimības ir 21.gs. epidēmija?

Resursi

Laiks mosties #3: Misija – noturība pret klimata pārmaiņām. Ar ko sākt?

Pievienošanas datums

11.05.2023

Tēmas:

Darba vide, Darba drošība

Lai gan objektīvu iemeslu dēļ Latviju klimata pārmaiņas skars mazāk nekā citus reģionus, tās mūs skars jebkurā gadījumā. Patiesībā process ir sācies – vidējā gaisa temperatūra mainās, siltuma periodi kļūst garāki, bet ekstremāli klimata notikumi bi...

PĒTĪJUMS: Latvijas darba devēju izpratne par dažādības vadības priekšrocībām joprojām nav pietiekama

Pievienošanas datums

09.05.2023

Tēma:

Dažādības vadība

Neraugoties uz to, ka atvērtību dažādībai pauž teju visi Latvijas darba devēji, būtiskākos dažādības aspektus iekļaujošu darba vidi veicinošu pasākumu īstenošanā ņem vērā vien 47%. Iemesls – sabiedrībā valdošie stereotipi, kuru pamatā ir zināšanu t...

Mūsdienīgas darba vides indikatori – kā no datiem nokļūt līdz lēmumiem?

Pievienošanas datums

05.05.2023

Datu loma pārdomātu un kvalitatīvu biznesa lēmumu pieņemšanas procesā šobrīd strauji palielinās. Tas attiecas arī uz darba aizsardzību, jo nelaimes gadījumu un arodslimību skaits vairs nav katram uzņēmumam raksturīgs indikators. Taču, kā labāk iden...