Izglītība un resursi

InCSR jau kopš dibināšanas darbojas kā zināšanu un pieredzes banka, kurā katrs var atrast sev atbilstošāko saturu, idejas un piemērus. Šo gadu laikā ir tapusi virkne materiālu, video stāstu un noderīgu prezentāciju, kas bez maksas pieejami jebkuram interesentam.

PRAKTISKI PADOMI ORGANIZĀCIJĀM: kā īstenot atbildīgu praksi vides jomā?

Ilgtspēja šķērsgriezumā: MAINIES vai MIRSTI!

Vai arodslimības ir 21.gs. epidēmija?

Resursi

Kā īstenot kvalitatīvu darba devēju un darba ņēmēju sadarbību mūsdienu strauji mainīgajos apstākļos?

Pievienošanas datums

05.08.2022

Tēmas:

Stratēģiskā plānošana, Darba vide

Lai gan globālā pandēmija ir iegājusi sava veida “pasīvajā” fāzē, tās ietekme uz dažādu uzņēmumu darba organizācijas procesiem ir jūtama joprojām. Jāsaka gan, ka tas nav tikai tāpēc, ka aizvien vairāk darbinieku vismaz daļu darba laika ...

Kā organizācijas var paust savu viedokli par tiesību aktiem?

Pievienošanas datums

05.08.2022

Tēmas:

Stratēģiskā plānošana, Vietējā kopiena

Ikvienas organizācijas, tostarp uzņēmumu, darbību regulē virkne normatīvo aktu – gan vispārējie, gan speciālie – konkrētajai nozarei saistošie. Tiek izdoti arī citi tiesību akti, piemēram, politikas plānošanas dokumenti ...

Maldināšanas cena ir ļoti augsta

Pievienošanas datums

25.07.2022

Tēmas:

Tirgus attiecības, Dažādības vadība, Vide

Valsts institūciju noteiktie sodi un kompensācijas patērētājiem var būt tikai neliela daļa no naudas summas, no kuras būs jāšķiras uzņēmumam, kas īstenojis jebkāda veida maldināšanas, tostarp zaļmaldināšanas, praksi. Kādam tie būs daži tūkstoši, kā...