Korporatīvās dāvanas un likums

COBALT zvērinātas advokātes Kristīne Patmalnieces prezentācija InCSR pasākumā “Korporatīvo dāvanu kultūra šķērsgriezumā”.