Darbinieki ir vērtība

Nav noslēpums, ka darbinieku efektivitāti un produktivitāti būtiski ietekmē viņu labsajūta. Mūsdienās tā ir cieši saistīta ar viņu iespējām panākt privātās un darba dzīves līdzsvaru. Tieši ar mērķi veicināt šo līdzsvaru darba devēji ģimenēm draudzīgas politikas īstenošanu skaidro visbiežāk.

Pieredze gan rāda, ka, uzņēmuma vai iestādes rūpes par darbiniekiem nereti iet roku rokā ar tās rūpēm par klientiem, partneriem un sabiedrību kopumā, jo visa pamatā ir rūpes par cilvēkiem, bet cilvēku vēlmes un vajadzības ir ļoti līdzīgas. To apliecina arī InCSR aptaujāto uzņēmumu pārstāvji.

"Swedbank" Personāla pārvaldes vadītājas Agitas Jākobsones portreta foto.

“Mēs “Swedbank” apzināmies, ka veiksmīgai darbībai un izaugsmei ir svarīgi cilvēki, kas strādā un veido mūsu kolektīvu. Rūpes par mūsu darbiniekiem sākas ar izpratni par to, ka līdzīgi kā arī mūsu klienti – katrs ir individualitāte, ar atšķirīgu pieredzi, zināšanām, viedokli, ģimenes modeli un dzīves veidu – tādēļ, nemainīgi mūsu mērķis ir veidot ilgtspējīgu un iekļaujošu darba vidi, kur katrs kolēģis var justies labi, kvalitatīvi veikt savu darbu, kā arī rūpēties par savu attīstību un labbūtību,” skaido “Swedbank” Personāla pārvaldes vadītāja Agita Jākobsone.

Latvijas Televīzijas valdes locekļa Ivara Priedes portreta foto.

“Latvijas Televīzijas vēsture un tas, ka šeit teju burtiski ir izauguši daudzi mūsu kolēģi, ir vislielākais dzinulis turpināt un pilnveidot ģimenēm draudzīgu politiku. Mēs zinām, ka, strādājot mūžīgi mainīgajā mediju vidē, bieži ir grūti atrast līdzsvaru starp darbu un ģimeni. Tādēļ mums prieks, ka pasākumi, ko īstenojam, un iespējas, ko sniedzam darbiniekiem, ir būtisks atbalsts viņu ģimenēm un paraugs, kuram līdzināties,” norāda Latvijas Televīzijas valdes loceklis Ivars Priede.

Savukārt “Kantar” Ražošanas un attīstības direktore Santa Tolka uzsver, ka darbinieki – viņu zināšanas, prasmes, pieredze un intelektuālā kapacitāte – ir uzņēmuma lielākā vērtība, jo “Kantar” kā pētījumu tirgus līderim ir svarīgi rādīt piemēru ģimenisko vērtību stiprināšanai sabiedrībā. No tā ir atkarīga ne tikai uzņēmuma izaugsme, bet arī kopējā iekļaujošas darba vides attīstība Latvijā.

Pētījumu kompānijas "Kantar" Ražošanas un attīstības direktores Santas Tolkas portreta foto.

“Mums ir svarīgi, lai viņi ikdienā jūtas novērtēti, spēj saglabāt dzīves un darba prieku. Un mēs apzināmies, ka to vislabāk ļauj nodrošināt privātās un darba dzīves līdzsvars, ko veicina ģimenēm draudzīga darba vide. Domāju, fakts, ka “Kantar” darbinieku ģimenes kļūst aizvien kuplākas un tā dēvēto ilggadīgo darbinieku skaits mūsu kolektīvā gadu no gada palielinās, uzskatāmi parāda, ka ģimenēm draudzīgas darbavietas politika mūsu uzņēmumā nav tikai formalitāte. Ka tā reāli darbojas!” tā S.Tolka.

Darbinieki ir arī “Rīgas Siltums” vērtība, jo, tieši pateicoties viņu godprātīgi veiktajiem pienākumiem, uzņēmums spēj sasniegt stratēģiskos mērķus virzībā uz zaļo enerģiju, drošu un nepārtrauktu siltuma pārvadi, kā arī energopratību. Tāpēc šis uzņēmums jau pirms vairāk nekā desmit gadiem kā vienu no galvenajiem stratēģiskajiem mērķiem ir noteicis virzību labas pārvaldības un atbildīgas uzņēmējdarbības virzienā.

“Mēs apzināmies, ka darbā nereti pavadām vairāk laika nekā mājās, tādēļ svarīgi rast līdzsvaru starp abām šīm dzīves sadaļām. Rūpes par darbinieku ilgtspēju apliecinām arī darbos. Tā ir gan mūsu darbinieku dažādības apzināšanās un izpratnes par tās nozīmību veicināšana, gan izstrādātais koplīgums, gan darbinieku labbūtības atbalstīšana, veicinot veselīgas aktivitātes, atbalstot ģimeņu kopā būšanu, tā stiprinot komandu.  Esam gandarīti, ka nereti jauniešu nākotnes profesijas izvēli ir pozitīvi ietekmējušas arī vecāku vai vecvecāku iepazītās darba vietas,” atklāj “Rīgas Siltums” valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis.

Publicēšanas datums

14.05.2021

Tēma

Darba vide

Tapis sadarbībā ar