DzINTRA – citāda komunikācijas “asistente”

Situācija:

Karantīna stacionārā nozīmē īpašu režīmu, kas attiecas ne vien uz pacientiem, bet arī darbiniekiem. Atceltas sapulces, svētku svinēšana, ierobežojumi apmeklēt kolēģus citās nodaļās, bet COVID-19 “sērgas” gadījumā – arvien jauni rīkojumi, neziņa par to, kā situācija mainīsies rīt, un pastiprināta spriedze, komunicējot ar pacientiem, kuri neizprot vai apstrīd ierobežojumus.

Darbiniekiem pietrūkst iespēju izrunāt savas raizes, dalīties pieredzē. Nepieciešamība pēc dzīvas, cilvēciskas komunikācijas krīzes laikā pieaug.

Iniciatīva:

Lai nodrošinātu kvalitatīvāku darbinieku komunikāciju sociālās distancēšanās laikā, kā arī veicinātu viņu socializēšanos un uzlabotu viņu emocionālo pašsajūtu, esošajai Rīgas Dzemdību nama iekšējās komunikācijas platformai DzIntra (Dzemdību nams+intranets=DzIntra) tika piešķirta balss (video), bet darbiniekiem –  komentēšanas iespējas. Bet tās jaunizveidotajā sadaļā Bez distances tika gan skaidroti gan sensitīvi lēmumi par izmaiņām darba organizācijā, gan publicētas personiskas uzrunas svētkos.

Saspringtākajā periodā, kad stacionārā sāka ienākt pirmās pacientes ar paaugstinātu inficēšanās iespējamības risku, kas veicināja spriedzes palielināšanos darbinieku vidū, lieti noderēja psihologa atbalsts – DzIntras sadaļā Bez distances tika publicēts psihologa sagatavots lekciju cikls ar praktiskiem padomiem, kā cīnīties ar dusmām, mazināt spriedzi, novērst izdegšanas riskus u.tml.

Rezultāti:

Darbiniekiem tika nodrošināta iespēja savām ausīm dzirdēt krīzes laika vadības lēmumus, kas ļāva samazināt informācijas interpretēšanas iespējas.

Tāpat šī iniciatīva ļāva organizācijai turpināt tās tradīcijas – sapulču organizēšanas, svētku svinēšanas. Piemēram, Zaļajā ceturtdienā, kurā citus gadus personāls allaž pulcējās kopā, lai ieskandinātu Lieldienas, kopā sanākšanu aizvietoja aizraujoša Rīgas Dzemdību nama galvenās ārstes, profesores Daces Rezebergas, video lekcija par olām un Lieldienu tradīcijām. 

Neprognozēta iniciatīvas “blakne” – pieaugusi darbinieku uzticība video formātā veidotiem materiāliem un atsaucība video veidā komunicēt ar auditoriju organizācijas Facebook lapā, efektīvi risinot pārslogotu telefonlīniju un pārblīvētu e-pastu problēmu. Viens situācijas skaidrojums video formātā, un zvani/rakstiskie jautājumi par kādu konkrētu jautājumu apsīkst!

Nākotnes izaicinājumi:

Panākt, lai darbinieki ar DzIntru sāktu diskutēt, proti, aktīvāk rakstītu komentārus, jo tie šobrīd paliek “aiz kadra”. Iespējams, tas ir tādēļ, ka, lai varētu komentēt kādu ierakstu, video u.tml., darbiniekiem ir jāautorizējas. Tajā pašā laikā – diezin vai iespēja komentēt anonīmi būtu labākais risinājums! Bet – kādas vēl ir alternatīvas?!

Publicēšanas datums

11.06.2020

Tēma

Darba vide

Saistītais pasākums

Atbildīgu ideju tirgus 2020

Tapis sadarbībā ar