Ziņojums “Viedāka sabiedrība dabai un ekosistēmām”

Pēdējo laikā ir vērojama dabas kapitāla samazināšanās. Piemēram, aprēķināts, ka cilvēku darbības rezultātā pēdējo četru desmitgažu laikā pasaulē par 60% samazinājušās savvaļas dzīvnieku populācijas, bet trīs ceturtdaļas zemes virsmas ir pārveidotas. Dabas kapitālam ir ļoti nozīmīga loma ilgtspējīgas pasaules attīstības veicināšanā, tāpēc to ir nepieciešams saglabāt. Aktuāls ir jautājums – kā to izdarīt visefektīvāk?

Vides ekspertu vērtējumā dabas kapitāla saglabāšana ir atkarīga no sabiedrības attieksmes, saprātīgiem lēmumiem resursu apsaimniekošanā, kā arī atbalsta dažādām dabas aizsardzības iniciatīvām un projektiem. Savukārt šīs attieksmes un izpratnes veidošanā liela nozīme ir atbildīgo institūciju izvēlētajai komunikācijas pieejai. Tāpēc biedrība “Baltijas Vides Forums” sadarbībā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību, Latvijas Dabas fondu un Pasaules Dabas Fondu izstrādājusi ziņojumu “Viedāka sabiedrība dabai un ekosistēmām”, kura mērķis ir sekmēt sabiedrības izpratnes un pozitīvas attieksmes veidošanu pret dabu, dabas kapitālu un ekosistēmām.

Ziņojuma galvenā mērķa auditorija ir Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, tās padotībā esošās iestādes, vides nevalstiskās organizācijas, pašvaldības un citas organizācijas, kas darbojas dabas aizsardzības sfērā. Tomēr šī ziņojuma saturs var būt aktuāls arī ikvienai personai, kuras intereses vai darba pienākumi ir saistīti ar komunikāciju.

Ziņojums izstrādāts projektā “Viedāka sabiedrība dabai un ekosistēmām” (Nr.1-08/48/2021).

Publicēšanas datums

05.06.2022

Tēma

Vide

Tapis sadarbībā ar