Ilgtspējīgu apģērbu mērķauditorijas identificēšana un mārketinga komunikācija Latvijā

Laumas Legzdiņas maģistra darbs par igtspējīgu apģērbu ražošanu Latvijā.

Publicēšanas datums

01.06.2019

Tēma

Tirgus attiecības

Tapis sadarbībā ar