Strādājošo apmierinātība ar darbu palielinās

Globālā pandēmija ir satricinājusi ne vien pasaules ekonomiku, bet arī darba tirgu, radot jaunus izaicinājumus personālvadības jomā. Pētījumu kompānijas “Kantar” nule kā veiktā pētījuma dati liecina, ka Latvijā darba devēji ar šiem izaicinājumiem ir tikuši galā teicami, jo vairums jeb 76% strādājošo norāda, ka ar pašreizējo darbu ir apmierināti.

Mērlentē ietīts burkāns

Darbinieki ir viens no uzņēmuma veiktspējas stūrakmeņiem, jo apmierināts darbinieks ne vien strādā produktīvāk un kvalitatīvāk, bet ir arī lojāls sava uzņēmuma zīmola vēstnesis. Tāpēc viņu labsajūtai darbā ir ļoti nozīmīga loma. Īpaši šajā globālās nenoteiktības laikā.

Pētījuma dati atklāj, ka kopējā strādājošo apmierinātība ar darbu pēdējā gada laikā nav būtiski mainījusies. Tomēr par 6% ir pieaudzis “ļoti apmierināto” darbinieku īpatsvars, sasniedzot 22%, kas ekspertu vērtējumā ir augsts rādītājs.

“Katra uzņēmuma specifika un to darbinieku vajadzības atšķiras, tomēr apmierināts darbinieks ir un paliks uzņēmuma resurss numur viens. Līdz ar to ikvienai uzņēmuma vadības komandai sev ir jāuzdod jautājums – cik apmierināti šobrīd ir mūsu darbinieki, kas ir būtiskākie apmierinātību ietekmējošie faktori manā uzņēmumā un kā man visefektīvāk rīkoties pašreizējos darba tirgus apstākļos darbinieku piesaistības jomā?” uzsver “Kantar” klientu attiecību vadītāja Ilze Gansone.

Salīdzinoši vislielāko apmierinātību ar pašreizējo darbu pauž strādājošie vecuma grupā no 25 līdz 34 gadiem, organizāciju vadītāji un dažādu līmeņu speciālisti, cilvēki ar augstākiem personīgajiem ienākumiem (virs 700 EUR mēnesī), kā arī tie, kuri savu darba slodzi vērtē kā atbilstošu. Savukārt zemāka apmierinātība ar darbu raksturīga pakalpojumu un tirdzniecības sektora darbiniekiem, kvalificētiem un nekvalificētiem strādniekiem un amatniekiem, cilvēkiem ar zemāku izglītību un zemākiem personīgajiem ienākumiem, kā arī tiem, kuri norāda, ka nav apmierināti ar privātās un darba dzīves līdzsvaru.

Aspekts, kas strādājošo apmierinātību ar darbu ārkārtas situācijā ir veicinājis salīdzinoši visvairāk, ir jaunie darba apstākļi. Teju puse jeb 43% aptaujāto atzīst, ka viņa apmierinātību ar darbu ir veicinājusi iespēja daļēji vai pilnībā veikt darba pienākumus attālināti.

Jāpiebilst, ka salīdzinoši retāk to, ka darbs jaunajos apstākļos ir veicinājis viņu apmierinātību ar darbu, norāda strādājošie vecumā no 18 līdz 24 gadiem, pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki, nekvalificēti strādnieki, kā arī tie, kuri uzskata, ka viņiem ir pārāk augsta darba slodze. Eksperti uzskata, ka tas varētu būt saistīts ar faktu, ka gados jaunāki nozīmīgu lomu piešķir socializēšanās iespējām, kas sociālās distancēšanās periodā ir ļoti ierobežotas.

Plašāka informācija par “Kantar” pētījumu pieejama šeit.

Publicēšanas datums

26.05.2020

Tēma

Darba vide Stratēģiskā plānošana

Tapis sadarbībā ar