Uzņēmumi var apliecināt savu produkti ilgtspēju, iegūstot ekomarķējumu 

Aizvien biežāk uz dažādu uzņēmumu ražotajiem produktiem var sastapt pašpasludinātus vides marķējumus un paziņojumus, ko nozarē plašāk apzīmē ar terminu “zaļmaldināšana”, tomēr produktu ražotājiem ir iespējams pieteikties sertificētam ekomarķējumam – Eiropas Savienības ekomarķējumam – “Ekopuķītei”, kas ir visā Eiropas Savienībā atzīts I tipa ISO 14024 ekomarķējums. Šāds marķējums patērētājiem palīdz izdarīt ilgtspējīgas izvēles un sniedz garantiju, ka visos preces ražošanas un produkta pārstrādes posmos, uzņēmums darbojas ilgtspējīgi, bet paši produkti efektīvi pilda savu primāro funkciju. Vides pārraudzības valsts birojs ir izstrādājis noderīgus materiālus uzņēmumiem, kas palīdz orientēties vides paziņojumu un ekomarķējumu “jūrā” un izprast kritērijus, pēc kādiem tiek piešķirts Eiropas Savienības ekomarķējums. 

Latvijā Eiropas Savienības ekomarķējuma sertifikātu ir saņēmuši 3 uzņēmumi AS “Spodrība”, SIA “KVADRO” un “Sonata Enterprise Inc.” filiāle Latvijā (TRI-BIO) kopumā 92 dažādiem tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļiem. Vairāk informācijas par produktiem, kuriem piešķirts ES ekomarķējums pieejama Vides pārraudzības valsts biroja mājaslapā

2023. gada 15. novembrī Vides pārraudzības valsts birojs organizēja semināru uzņēmumiem par ekomarķējuma saņemšanas kritērijiem un par ilgtspēju marķējumu tendencēm Latvijā. Semināra galvenās atziņas ir apkopotas šajā video. Seminārs palīdzēja izprast Eiropas Savienības ekomarķējuma un citu ekomarķējumu priekšrocības, kā arī iepazīties ar uzņēmumu pieredzi. Seminārā ar savu pieredzi “Ziemeļvalstu ekomarķējuma” jeb “Zaļais gulbis” iegūšanā  iepazīstināja mēbeļu ražotnes uzņēmums “Dižozols”. Uzņēmuma ilgtspējas vadītāja Ella Ancāne atzina, ka eksporta tirgos trešo pušu sertificēts ekomarķējums ir svarīgs, jo to pieprasa gan sadarbības partneri, gan klienti, un uzņēmumam svarīgi ne tikai apgalvot, ka uzņēmums ir ilgtspējīgs, bet arī pierādīt šo apgalvojumu ar atbilstošo dokumentāciju un sertifikātu, tāpēc šim nolūkam ir iegūts “Zaļais gulbis” ekomarķējums.  

Vides pārraudzības valsts birojs ir radījis arī izglītojošu materiālu (buklets) par ekomarķējuma kritērijiem katrā no produktu grupām. Buklets var palīdzēt uzņēmumiem labāk izprast Eiropas Savienības ekomarķējuma principus, kā arī produktu īpašības un kritērijus, kas tiek vērtēti, lai produkts tiktu sertificēts. Uzņēmumi, kas vēlas iegūt ekomarķējumu var pieteikties Vides pārraudzības valsts birojā konsultācijai, lai noskaidrotu precīzus sava ražotā produkta grupas kritērijus.  

Eiropas Savienības ekomarķējums ir starptautiski atzīta sistēma, kuras mērķis ir popularizēt produktus, kuru ietekme uz vidi visā aprites ciklā ir iespējami maza. Šāds marķējums informē patērētājus ar precīzu, zinātniski pamatotu informāciju par produkta īpašībām. Šobrīd Eiropas Savienības ekomarķējuma iegūšana ir brīvprātīga. 

Eiropas Savienības ekomarķējums var tikt piešķirts produktiem kopumā 11 produktu grupās, kas ietver: 1) mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļus, tajā skaitā, iekštelpu tīrīšanas pakalpojumus, 2) papīra izstrādājumus, 3) iekšdarbiem un ārdarbiem paredzētās krāsas un lakas, 4) tekstila izstrādājumus (apavi un tekstils), 5) cietos segumus (akmens, keramikas vai betona bāze, koksnes, korķa un bambusa grīdas segumi), 6) mēbeles un matračus, 7) elektroniskos displejus, 8) augu augšanas substrātus un augsnes ielabotājus, 9) smērvielas, 10) kosmētiskie un higiēnas produkti, 11) tūristu mītnes. 

Rakstā norādītās publikācijas izveidotas projekta “Izglītojoša kampaņa “Aizsargā vidi kopā ar Eiropas Savienības Ekomarķējumu!”” (Reģ.Nr.1-08/40/2023) ietvaros, kas finansēts no Latvijas vides aizsardzības fonda Valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00. “NOZARES VIDES PROJEKTI” līdzekļiem. 

Publicēšanas datums

05.02.2024

Tēma

Tirgus attiecības Vide

Tapis sadarbībā ar