Kā efektīvi mazināt nelaimes gadījumus darba vietā?

Neraugoties uz to, ka ar darba aizsardzību saistītajiem jautājumiem ir jābūt ikviena darba devēja dienas kārtībā, Latvijā darba vietā reģistrēto nelaimes gadījumu skaits saglabājas augsts. Saskaņā ar Valsts darba inspekcijas datiem*, pēdējo piecu gadu laikā kopējais darba vietā nelaimes gadījumos cietušo skaits palielinājies par 19,6%, bet šajos nelaimes gadījumos bojā gājušo skaits – par 61,9%.

Lai gan lielāko daļu jeb 72% šo negadījumu izraisa strādājošo neuzmanība un pārgalvība, vienlīdz liela atbildība par nelaimes gadījumiem darba vietā ir jāuzņemas arī darba devējiem, jo pieredze rāda, ka to attieksme pret darba aizsardzību mēdz būt ļoti pavirša.

Infografika, kurā atspoguļoti Valsts darba inspekcijas aktuālie dati par darba vietā reģistrētajiem nelaimes gadījumiem Latvijā - šo negadījumu dinamika pēdējo piecu gadu laikā, galvenie cēloņi, nozares, kurās negadījumi notiek visbiežāk u.c.

Šie dati neiedvesmo. Tomēr labā ziņa ir tā, ka situāciju var risināt. Kā to izdarīt vislabāk?

PIRMKĀRT, ir jāatrod un jānovērš katra negadījuma patiesie cēloņi, jo tikai tā var panākt, ka līdzīgas situācijas neatkārtojas. Piemēram, ir izpētīts, ka darbinieku neuzmanību var veicināt:

  • Nogurums, ko izraisa gan nesamērīga darba slodze, gan arī grūtības novilkt robežas starp privāto un darba dzīvi.
  • Steiga, ko rada spiediens no vadības puses vai paša darbinieka vēlme pabeigt darbu ātrāk (tiekšanās pēc atzinības, iespēja izmantot brīvo laiku sadzīves jautājumu risināšanai u.tml.) vai paveikt noteiktajā laikā lielāku darba apjomu, lai nopelnītu vairāk (tipiski t.s. akorda algas gadījumos).
  • Tā dēvētais “multitāskings” u.c. faktori.

OTRKĀRT, ir jāņem vērā, ka darba vide pēdējo divu gadu laikā ir būtiski mainījusies. Arī darba aizsardzības speciālistu funkcijas mainās. Tā, ja globālās pandēmijas laikā šie speciālisti pildīja COVID-19 “menedžeru” funkcijas, risinot ar epidemioloģiskajiem ierobežojumiem saistītos jautājumus, šobrīd viņiem ir jāatgriežas pie darba aizsardzības tās klasiskajā izpratnē, fokusējoties uz jaunās darba vides izraisītajiem riskiem, to novēršanas metodēm.

TREŠKĀRT, ir jāatceras, ka ļoti nozīmīga loma ar darba aizsardzību saistīto izaicinājumu pārvarēšanā ir kvalitatīvai darba aizsardzības speciālistu, darba devēju un darbinieku mijiedarbībai.

Jāpiebilst, ka darba aizsardzības jautājumu sakārtošana ir jebkura darba devēja interesēs, jo nevērīga attieksme pret šiem jautājumiem rada ne tikai drošības riskus. Tā arī bremzē organizācijas ilgtspēju. Kā nekā, uz ilgtspējīgu attīstību orientētu uzņēmumu un iestāžu vienīgais mērķis darba aizsardzībā var būt tikai viens – 0 negadījumu darba vietā!

.

* Valsts darba inspekcijas operatīvie dati, 2022

Publicēšanas datums

28.04.2022

Tēma

Darba drošība Darba vide

Tapis sadarbībā ar