Motivācijai ir nozīme

Atšķirībā no citiem novērtējumiem, kuru mērķis parasti ir noteikt labākos uzņēmumus noteiktās jomās, “Ilgtspējas indekss” ir veidots kā praktisks rīks organizāciju darbības izvērtēšanai korporatīvās ilgtspējas un atbildības jomā ar mērķi palīdzēt tām augt un pilnveidoties. Tieši tāpēc vairums šī novērtējuma dalībuzņēmumu norāda, ka galvenais to ieguvums no dalības “Ilgtspējas indeksā”, ir iespēja iegūt zināšanas, kā veicināt biznesa izaugsmi. Taču tā nav vienīgā motivācija.

Šis novērtējums ļauj arī nokļūt īpašā kopienā, kas apvieno līdzīgi domājošas organizācijas, iedvesmoties no citu uzņēmumu pieredzes un dalīties savā, iegūt statusu “Ģimenei draudzīgs komersants”, nostiprināt ārvalstu partnerības u.tml.

Sasniegt biznesa mērķus

Lidostas "Rīga" panorāma - lidlauks ar tālumā esošām lidmašīnām saulrietā

Lidosta “Rīga” vienmēr ir iestājusies par godīgu un atbildīgu uzņēmējdarbību, kas ilgtermiņā vairo ne vien uzņēmuma labklājību, bet arī piešķir tam caurspīdīga, atbildīgas un labi pārvaldītas organizācijas tēlu. Tādēļ jau daudzu gadu garumā “Ilgtspējas Indekss” ir viens no galvenajiem instrumentiem, ko lidosta izmanto, lai novērtētu savu sniegumu korporatīvās atbildības jomā.

“Mēs visi esam ieinteresēti ikdienā rūpēties par vidi, darbiniekiem, vietējo kopienu un sabiedrību kopumā, godprātīgām tirgus attiecībām un tālredzīgu stratēģiju. Bet reizēm ir nepieciešams skats no malas, lai novērtētu šo sniegumu. Ilgtspējas novērtēšanas process lidostai “Rīga” ir kļuvis par būtisku rīku uzņēmuma biznesa mērķu sasniegšanai, jo ļauj sakārtot un pilnveidot procesus, identificēt trūkumus un izstrādāt risinājumus to novēršanai,” norāda Laura Karnīte, starptautiskās lidostas “Rīga” Komunikācijas vienības vadītāja.

Viņa piebilst, ka arī rezultāti neizpaliek – līdz ar kopējiem biznesa rādītājiem uzlabojas arī uzņēmuma sniegums “Ilgtspējas indeksā”. Tā, ja 2011.gadā, kad lidosta “Rīga” šajā novērtējumā piedalījās pirmo reizi, uzņēmums iekļuva Bronzas kategorijā, ar katru nākamo gadu tas mērķtiecīgi uzlaboja savu sniegumu, kas pērn ļāva iegūt augsto Platīna kategoriju.

“Pateicoties “Ilgtspējas indeksam”, kurā tiek vērtēta un komunicēta uzņēmumu labā prakse, mēs redzam, cik noderīgs ir bijis mūsu izvēlētais virziens, kas ir līdzīgi domājošie Latvijas uzņēmumi un kā mēs varam sadarboties, lai veicinātu labklājību arī valstiskā līmenī. Mēs varam smelties iedvesmu un arī paši iedvesmot tos, kuri atrodas uz ilgtspējīgas attīstības ceļa. Tāpat šis novērtējums mums ir palīdzējis izprast saikni starp uzņēmuma finansiālo un nefinansiālo sniegumu, bet plašākai sabiedrībai – saprast organizācijas patieso – materiālo un nemateriālo – vērtību,” skaidro lidostas pārstāve.

Viņa arī uzsver, ka laikā, kad pamudinājums pēc sociāli atbildīgas rīcības nāk no ietekmes pusēm un no uzņēmuma tiek sagaidīta sociāli atbildīga uzvedība, tas nevar palikt vienaldzīgs – tam ir jāreaģē: ““Ilgtspējas indekss” palīdz lidostai “Rīga” arī vairot ieinteresēto pušu uzticēšanos, kas ir īpaši būtiska mūsu ārvalstu sadarbības partneriem. Dalība šajā novērtējumā ir pamudinājusi mūs spert nākamo soli – esam uzsākuši starptautiskajam nefinanšu ziņošanas standartam Global Reporting Initiative (GRI) atbilstošas ilgtspējas novērtēšanas sistēmas ieviešanu visos uzņēmuma darbības aspektos.”

Paaugstināt atbildības līmeni

AS "Balta" biroja ēka

Apdrošināšanas sabiedrība “BALTA” par vienu no lielākajām “Ilgtspējas indeksa” priekšrocībām uzskata neatkarīgo ekspertu vērtējumu, kas ļauj objektīvi paskatīties uz uzņēmumu “no malas” un saprast, kas jau paveikts un kas vēl jāattīsta. Šis novērtējums kalpo kā sava veida “termometrs” atbildības latiņas noteikšanai attiecībā pret saviem darbiniekiem, klientiem, sabiedrību un apkārtējo vidi.

“Patlaban ilgtspējīga domāšana uzņēmumiem un ikvienam no mums ir kļuvusi izšķirošāka nekā jebkad iepriekš. Esam gandarīti par to, ka ar katru gadu aug to uzņēmumu pulks, kas raugās uz pasauli un sava uzņēmuma lomu tajā plašāk par biznesa rezultātiem. Arī mēs paši aktīvi izmantojam iespēju iedvesmoties no kolēģiem, uzklausot citu uzņēmumu pieredzi. Fakts, ka mūsu darbinieki ikdienā aktīvi dalās ar korporatīvās sociālās atbildības veicināšanas idejām, apliecina, ka šāda domāšana pozitīvā nozīmē ir “lipīga”!” norāda Līna Lisnere, AAS “BALTA” komunikācijas vadītāja.

Mainīties, lai attīstītos

"Ventspils reiss" autobusi autoostā

“Jāatzīst, kad pirmo reizi uzzinājām par “Ilgtspējas indeksu”, mums pietrūka dūšas piedalītos, jo šķita – ko nu mēs, neliels uzņēmums no provinces, starp tādiem kā grandiem kā “Latvenego”, “Swedbank”, LMT u.c. Saņemties dalībai šajā novērtējumā mūs iedrošināja kvalitātes sistēmas ikgadējo auditu un resertifikācijas auditu rezultāti. Tā kā tie vairākus gadus pēc kārtas bija ļoti labi, radās pārliecība, ka mēs varam vairāk; ka ir pienācis laiks pārbaudīt sevi arī citās jomās, kas paliek ārpus auditiem,” atklāj pašvaldības uzņēmuma “Ventspils reiss” Personāldaļas vadītāja Ginta Rassa.

Viņa atzīst, ka rezultāti ir pat vairāk kā iepriecinoši – pateicoties šim novērtējumam, kurā tiek norādīts ne vien uz nepilnībām uzņēmuma darbībā, bet arī sniegti praktiski ieteikumi uzņēmējdarbības attīstīšanai, “Ventspils reiss” ir uzlabojis daudzus procesus, kā arī ieviesis jaunus – daudz efektīvākus, kas ilgtermiņā ir veicinājis tā biznesa izaugsmi. Un, lai arī jau 2012. gadā, piedaloties šajā novērtējumā pirmo reizi, uzņēmums ieguva Sudraba kategoriju, gadu gaitā tam ir izdevies “izaugt” līdz Platīna kategorijai.

“Rainis reiz ir teicis – “Pastāvēs, kas pārvērtīsies!”. Dalība “Ilgtspējas indeksā” mudina strādāt, ievērojot šo principu. Tas arī ir mūsu lielākais ieguvums,” uzsver G.Rassa.

Neapstāties pie sasniegtā

"Kurbads" kravas automašīna, kas pārvadā vieglās automašīnas

Kravas un pārvadājumu kompānija “Kurbads” ir viens no uzņēmumiem, kuri piedalīsies “Ilgtspējas indeksā” pirmo reizi. Galvenā tā motivācija startēt šajā novērtējumā ir vēlme augt un attīstīties līdz ar laiku.

“Mūsu uzņēmumam šogad aprit 25 gadi. Pārfrāzējot zināmo Raiņa citātu, mēs sakām – pastāvēs, kas attīstīsies. Strādājam ar moto – vienmēr var labāk. Domājam, ka dalība “Ilgtspējas indeksā”  mums palīdzēs labāk izanalizēt jau padarīto un dos ierosmi, pamudinājumu jauniem izaicinājumiem,” atklāj “Kurbads” valdes locekle Kristīne Rīmene.

Publicēšanas datums

19.02.2020

Tēma

Nefinanšu ziņošana

Tapis sadarbībā ar