Iekļaujoša darba vide – organizācijas panākumu atslēga

Materiāls ir izstrādāts mācību programmas Skatu Punkti ietvaros, lai veicinātu aktivitātes ilgtspēju, kā arī vienkāršā un viegli saprotamā veidā apkopotu pasniedzēju sagatavotos datus, atziņas un atsauces uz iedvesmojošiem piemēriem, materiāliem un avotiem.

Izglītojoši un atbalsta pasākumi darba devējiem par iekļaujošas darba vides jautājumiem nodrošināšana veikti Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā eiropas Sociālā fonda projekta “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/i/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda, 15% finansē Latvijas valsts.