Eco Baltia VIDE pasaka

#PasakasParDarbu – KĀ SKUDRAS APGUVA LĪDZSVARA MĀKSLU

Pašā mūža meža viducī ECO BALTIA VIDE saimes skudras bija uzslējušas lielu jo lielu skudru pūznis, kurā dzīvoja vairāk nekā 850 čaklas skudras. Katrai no tām bija savi pienākumi, taču visas kopā skudras centās sakopt mežu, vācot citu zvēru, kā arī putnu atstātos atkritumus. Tie katru dienu tika nogādāti uz pārstrādi citos pūžņos, kas atradās meža nomalē.

Skudru Karaliene bija novērojusi, ka darbi pūznī vislabāk veicas tad, kad viss ir līdzsvarā – visās sešās pūžņa daļās ir vienāds skaits kambaru, visos kambaros dzīvo vienāds skaits skudru, visas skudru komandas savāc vienādu atkritumu daudzumu u.tml. Tāpēc viņa ļoti uzmanīja, lai šis līdzsvars netiktu izjaukts. Tomēr tas nebija nemaz tik viegli, jo skudras pēc dabas ir darbaholiķes – daudzām no tām labpatika ziedot darbam savu brīvo laiku.

Reiz Karalienei radās brīnišķīga doma, kā panākt to, lai viņas skudras nepārstrādājas…

Pasakas turpinājums jeb “Eco Baltia vide” pieredzes stāsts par darbinieku labsajūtas un iesaistes veicināšanu – pievienotajā Atbildīgu ideju tirgus 2021 video ierakstā.

Publicēšanas datums

13.06.2021

Tēma

Darba vide Labsajūta

Saistītais pasākums

Atbildīgu ideju tirgus 2021