Ilgtspējīgi iepirkumi: JĀ vai NĒ?

2023. gada 08. februāris

13:00

Ilgtspējīgi iepirkumi jeb atbildīga piegādātāju izvēle ir nozīmīgs instruments gan Eiropas Savienības kopējo, gan arī tās dalībvalstu individuālo ilgtspējas mērķu sasniegšanai. Ne velti arī Eiropas Zaļais kurss ietver priekšlikumu mainīt tā dēvēto “zaļo” iepirkumu regulējumu no brīvprātīga uz obligātu.

Tieši stingrāks regulējums ir veicinājis intereses pieaugumu par ilgtspējīgiem iepirkumiem Latvijas korporatīvajā vidē. Kā nekā – tas ir ne tikai veids, kā sagatavoties gaidāmajām pārmaiņām savlaicīgi. Tas ir arī veids, kā demonstrēt atbildīgu attieksmi pret vidi, sabiedrību un citiem nozīmīgiem ilgtspējas aspektiem vārdos un darbos. Tomēr praksē ilgtspējīgi iepirkumi Latvijā joprojām nav izplatīti – 2020.gadā tā dēvētie “zaļie” iepirkumi veidoja vien 15,4% no visiem valstī īstenotajiem publiskajiem iepirkumiem.

Ar ko tas ir saistīts un kā efektīvi veicināt ilgtspējīgu iepirkumu praksi? Tieši galvenajiem izaicinājumiem ilgtspējīgu iepirkumu prakses īstenošanā Latvijā un to efektīvākajiem novēršanas mehānismiem pievērsīsimies bezmaksas seminārā “Ilgtspējīgi iepirkumi: JĀ vai NĒ?”, kas norisināsies šā gada 8.februārī plkst. 13.00-16.00 attīstības finanšu institūcijas “ALTUM” konferenču zālē (Doma laukums 4, Rīga). Tajā līdztekus uzņēmumu uzņēmumu pieredzes stāstiem uzklausīsim arī dažādu jomu ekspertu, tostarp Valsts kontroles padomes locekļa Edgara Korčagina, viedokli.

Interesenti ir aicināti reģistrēties pasākumam, aizpildot pieteikuma formu.

Semināra "Ilgtspējīgi iepirkumi: JĀ vai NĒ?" afiša, kurā ietverta informācija par tā norises laiku un saturu:  šādu iepirkumu priekšrocības un trūkumi, uzņēmumu izaicinājumi un risinājumi, tiesiskais regulējums un prakse. To papildina attēls, kurā uz skrejceliņa viena aiz otras ir novietotas trīs barjeras.