Iespēja “iekāpt kolēģu kurpēs” – Ēnu dienas

Situācija:

“Cēsu alus” uzņēmuma un personāla kultūru raksturo nepārtraukta attīstība. Bez ierasto apmācību formu īstenošanas, uzņēmums nereti veido oriģinālus apmācību un komandas saliedēšanas projektus, nodrošinot augstu darbinieku iesaistes līmeni un kvalitatīvu zināšanu apguvi. Tāpat tiek organizētas aktivitātes, kas ļauj darbiniekiem dalīties jaunās zināšanas vienam ar otru.

Ideja par iekšējo Ēnu dienu bija pašu darbinieku iniciatīva, ko vadīja interese iepazīt tuvāk citu kolēģu ikdienu un darba pienākumus.

Iniciatīva:

Projekta “Iekāp kolēģa kurpēs” jeb iekšējās Ēnu dienas bija veicināt uzņēmuma darbinieku izpratni par citu kolēģu un nodaļu darbu, amata pienākumiem, galvenajiem uzdevumiem un ikdienā risināmiem jautājumiem, kā arī uzlabot komandu un nodaļu savstarpējo sadarbību. Tā ietvaros ikvienam uzņēmuma darbiniekam bija iespēja vienu dienu ēnot jebkuru kolēģi, lai iepazītu viņa darba ikdienu un veicamos darba pienākumus.

Kolāža, kas veidota no "Cēsu alus" Ēnu dienās uzņemtajām fotogrāfijām.

Rezultāti:

Aktivitātē iesaistījās kopumā 50 “Cēsu alus” darbinieki, kuri divu nedēļu laikā ēnoja 29 uzņēmuma amatus. Kolēģi ļoti atbildīgi izturējās pret savu “ēnu” uzņemšanu un plānoja dienas kārtību tā, lai parādītu pēc iespējas daudzpusīgāku savu darba ikdienu.

Šī vienkāršā ideja pārtapa aizraujošā projektā, kas guva ievērojamu darbinieku atsaucību. Tās ietvaros darbinieki ieguva jaunas zināšanas, ieguva labāku izpratni par dažādiem darba procesiem un to saitību, savukārt uzņēmumam tā bija iespēja rast efektīvus risinājumus komandu savstarpējās sadarbības uzlabošanai.

Publicēšanas datums

10.06.2020

Tēma

Darba vide

Saistītais pasākums

Atbildīgu ideju tirgus 2020

Tapis sadarbībā ar