OECD vadlīnijas sociāli atbildīgai uzņēmējdarbībai

2013. gada 30. maijā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organisation for Economic Co-operation and Development, turpmāk tekstā – OECD) Ministru padomes sēdē Parīzē OECD dalībvalstis pilnvaroja organizācijas ģenerālsekretāru uzsākt sarunas ar Latviju par pievienošanos organizācijai. 2013. gada 15. oktobrī OECD Padome apstiprināja Latvijas iestāšanās sarunu „Ceļa karti”. Tā nosaka Latvijas pievienošanās plānu organizācijai, tai skaitā iestāšanās nosacījumus, komitejas un galvenos instrumentus, pēc kuriem tiks vērtēta atbilstība OECD standartiem, kā arī procedūras un citu procesa norisei nepieciešamo informāciju.