“Zelta ķivere 2021”: uzņēmumu pieredzes stāsti

Digitālās tehnoloģijas strauji ienāk visās dzīves jomās. Arī darba aizsardzībā. Proti, dažādos uzņēmumos un iestādēs aizvien biežāk tiek ieviesti dažādi digitālie risinājumi darba laika uzskaitei, obligāto veselības pārbaužu organizēšanai, individuālo aizsardzības līdzekļu izsniegšanai un uzskaitei, elektroniskai darbinieku apmācībai un zināšanu pārbaudei, darbinieku iesaistei darba aizsardzības jautājumu risināšana, ziņošanai par bīstamām situācijām darba vidē utt. Kas motivē organizācijas ieviest šos risinājumus un kādas priekšrocības tie nodrošina?

Kā izriet no uzņēmumu pieredzes stāstiem, kas izskanēja Valsts darba inspekcijas rīkotajā konferencē “Strādā gudri, nevis smagi – darba aizsardzības sistēmas digitalizācija” (2021.gada 30.oktobris), – lai arī korporatīvajā vidē darba drošības veicināšanai tiek izmantoti ļoti dažādi digitālie risinājumi, tie visi ir vērsti ne vien uz drošas darba vides izveidi, bet arī organizācijas darba efektivitātes palielināšanu.

Fokuss – droša darba vides kultūra

Būvmateriālu ražošana ir sarežģīts un bīstams darbs, tāpēc drošība ir SIA “SCHWENK Latvija” lielākā prioritāte – ikdienā daudz cilvēku un finanšu resursu tiek veltīti gan darba apstākļu uzlabošanai, gan darbinieku un apakšuzņēmēju apmācībām, gan arī drošas darba vides kultūras attīstībai. Pēdējā laikā šim mērķim aizvien biežāk tiek izmantoti dažādi digitālie risinājumi.

Piemēram, e-instruktāžas sistēmas izveide bija saistīta ne tikai ar “SCHWENK Latvija” modernizācijas plāniem. Uzņēmums bija aprēķinājis, ka katrs darba aizsardzības speciālists darbinieku un apakšuzņēmēju instruktāžām ik gadu velta vismaz divas nedēļas no sava darba laika. Ieviešot digitālas instruktāžas, to kvalitāte nav mazinājusies, jo ar dažādu dokumentu pārlasīšanu vien nepietiek – darbinieku un apakšuzņēmēju zināšanas darba aizsardzības jomā joprojām tiek pārbaudītas ar testiem. Tajā pašā laikā darba aizsardzības speciālistu darba efektivitāte ir būtiski uzlabojusies, jo tagad viņi vairāk laika var veltīt darba vides risku novērtēšanai un citiem ne mazāk nozīmīgiem uzdevumiem.

“SCHWENK Latvija” Integrētās drošības daļas vadītājs Andris Pommers atzīst, ka šķietami vienkārša, taču ļoti efektīva lieta izrādījusies arī personalizētās darbinieku kartes. Šīs kartes kalpo ne tikai kā caurlaides. Tām ir arī citas nozīmīgas funkcijas. Piemēram, ikviens uzņēmuma darbinieks jebkurā diennakts laikā var izmantot savu karti, lai izņemtu no darba aizsardzības līdzekļu “automātiem”, kas izvietoti visos “SCHWENK Latvija” birojos, viņam nepieciešamos darba aizsardzības līdzekļus. Tas ir ļoti noderīgi, ja kaut kas no darba aprīkojuma ir aizmirsies mājās.

Tāpat uzņēmums veiksmīgi izmanto termokameras un dronus. Termokameras tiek uzstādītas pie materiāliem, kuriem ir tendence uzkarst un pašaizdegties, kas ļauj savlaicīgi identificēt identificēt un novērst drošības riskus. Savukārt droni tiek izmantoti materiālu daudzuma aprēķināšanai, kas iepriekš tika darīts manuāli – ar mērlentu.

Uzmanības vērta ir arī “SCHWENK Latvija” sistēma, kas ļauj ne vien monitorēt šoferu darba un atpūtas laiku, bet arī izvērtēt viņu braukšanas paradumus (piemēram, cementa maisītājiem ir ļoti nevēlami strauji pagriezieni un strauja bremzēšana). Jāpiebilst, ka reitings, ko ģenerē šī sistēma, veicina sāncensību šoferu vidū, motivējot viņus uzlabot savus braukšanas paradumus.

Vadītāju iesaiste darba aizsardzības procesos

Arī AS “Sadales tīkls” darbības joma ir saistīta ar nopietniem darba drošības riskiem, tāpēc drošība ir viena no tās pamatvērtībām. Kā norāda uzņēmuma Inspekcijas un darba aizsardzības funkcijas Darba vides risku daļas vadītāja Diāna Ivanova, digitālās tehnoloģijas ir efektīvākais veids, kā nodrošināt veiksmīgu darba aizsardzības pasākumu īstenošanu, uzraudzību un kontroli organizācijā, kura nodarbina teju 2000 darbiniekus vairāk nekā 30 bāzēs visā Latvijā, kā arī praktizē attālināta darba modeli.

Lielākā daļa esošo “Sadales tīkla” digitālo drošības risinājumu ieviesti ar mērķi atvieglot un efektivizēt darba aizsardzības speciālistu darbu, nodrošināt kvalitatīvāku informācijas apriti uzņēmumā par aktuālajiem ar darba drošību saistītajiem jautājumiem un veicināt vadītāju iesaisti darba aizsardzības procesos. Piemēram, darba aizsardzības speciālistu ērtībām ir izstrādāta ne vien sistēma kvalitatīvai darbinieku elektrozināšanu pārbaudei, bet arī sistēma, kurā tiek uzturēti visi ar darba aizsardzību saistītie dati. Tajā tiek apkopota informācija par katru darbinieku – viņa darba riska faktori, darba pienākumu veikšanai nepieciešamie individuālie darba aizsardzības līdzekļi, obligātās veselības pārbaudes, darba aizsardzības instruktāžas utt. Šī informācija lieti noder ne vien drošas darba vides veidošanā, bet arī plānojot individuālo darba aizsardzības līdzekļu iepirkumus, tiem paredzēto budžetu un darbinieku darbus (līdztekus dažādām atskaitēm sistēmā tiek veidots arī darba aizsardzības aktivitāšu plāns tuvākajiem diviem mēnešiem, kas ir pieejams ikvienam vadītājam).

Tāpat “Sadales tīkls” aktīvi izmanto darba instrumentu (t.sk. elektrodrošības līdzekļu, ugunsdzēsības aparātu) uzskaites sistēmu, kas ļauj ērti izsekot to ciklam no iegādes brīža, regulārajām pārbaudēm, remontiem līdz norakstīšanai. Tādējādi nekas nevar pazust un vadītāji vienmēr zina, kāds aprīkojums ir viņu komandas rīcībā (t.sk. vai tas ir pārbaudīts un drošs), kas īpaši vērtīgi ir gadījumos, kad darbinieki maina struktūrvienības un amatus uzņēmuma ietvaros.

Atsevišķi digitālie risinājumi ieviesti arī sabiedrības informēšanai gan par uzņēmuma aktualitātēm, gan arī elektrodrošību – galvenās prasības, ar to neievērošanu saistītie riski u.c. Piemēram, “Sadales tīkls” regulāri publicē informāciju par elektrotīklā notikušajiem nelaimes gadījumiem. Tāpat uzņēmums savā tīmekļvietnē izveidojis digitālu karti, kurā tiek atspoguļota informācija par plānotajiem un neplānotajiem energoapgādes traucējumiem, trašu tīrīšanas un elektrotīkla rekonstrukcijas darbiem. Tā kā šī informācija atjaunojas ik pa 15 min, ikvienam interesentam (klientiem, sadarbības partneriem, medijiem u.c.) ir iespēja operatīvi sekot līdzi aktualitātēm.

Kvalitatīva mijiedarbība visos līmeņos

SIA “Trellebort Wheels Systems” Liepājas ražotne ikdienas darbā izmanto ļoti dažādas digitālās darba aizsardzības sistēmas, taču īpaši lepojas ar vienu, kuras izstrādē ievērotas visas uzņēmuma pamatvērtības – fokuss uz klientu, atbildība, inovācijas un sniegums.

Pateicoties automatizētajai ražošanas iekārta kuras izstrāde ilga trīs gadus, ir aizstāti pieci manuāli darba procesi, kas ļāva samazināt metāla apstrādes operatoru darba drošības riskus par 33%. Pirmkārt, paaugstinātas bīstamības darbus (metāla piegriešanu, metināšanu, iepresēšanu u.tml.), ko iepriekš veica atsevišķi darbinieki, šobrīd veic vairāki roboti. Otrkārt, šī iekārta veidota tā, ka darbinieki ir pilnībā nodalīti no ražošanas procesa – līdzko kāds ieiet tās darbības teritorijā, iekārta pārtrauc darbu. Arī šo darbinieku labsajūta un veselība ir būtiski uzlabojusies, par ko liecina ievērojamais darbnespējas lapu skaita samazinājums.

Vienlaikus metālapstrādes līnijas automatizēšana ir ļāvusi ievērojami palielināt darba efektivitāti. Piemēram, tā ne vien nodrošina augstāku darba precizitāti un standartizētu produktu kvalitāti, bet arī ļauj ietaupīt laiku – 117 stundas uz 1000 produkta vienībām. Turklāt, kā norāda “Trellebort Wheels Systems” personāla vadītāja Una Kasparoviča, šī iemesla dēļ štata samazināšana uzņēmumā nav veikta. Gluži pretēji – tas regulāri meklē papildu darba rokas, jo jaunā iekārta ļauj piesaistīt vairāk pasūtījumu.

Būtiski minēt, ka ļoti nozīmīga loma šīs iekārtas izstrādē, bet līdz ar to – arī darba vides drošības uzlabošanā, bija kvalitatīvai sadarbībai visos līmeņos. Uzņēmuma darbinieki gan radīja ideju, zīmēja skices un meklēja ražotāju, gan arī integrēja iekārtu ražošanas procesā un mācījās ar to strādāt (neraugoties uz bailēm no jaunā, nezināmā). Vadība viņus sadzirdēja un atbalstīja. Savukārt mātes uzņēmums nodrošināja finansējumu.

Vērtībās balstīta darba aizsardzības sistēma

AS “Latvijas Finieris” lepnums ir ne vien tās saražotā produkcija, bet arī darbinieki, bez kuriem līdzšinējie sasniegumi gan vietējā, gan starptautiskajā tirgū nebūtu iespējami. Tāpēc uzņēmuma ikdienas darbs ir balstīts tā vērtībās: drošība, cieņa, uzņēmība un attīstība. Šīs vērtības tiek ņemtas vērā arī darba aizsardzības sistēmu digitalizācijas procesos.

Domājot par darbinieku drošību un ērtībām, “Latvijas Finieris” ir izstrādājis vairākus digitālus drošības risinājumus kuru mērķis ir attīstīt mūsdienīgu un “gudru” darba (un arī vides) aizsardzības procesu pārvaldības sistēmu, kas ļautu uzlabot uzņēmumā informācijas apriti par aktuālajiem ar darba aizsardzību saistītajiem jautājumiem, efektivizēt darbinieku mācību procesus, automatizēt darba aizsardzības procesus u.tml., norāda uzņēmuma Drošības pārvaldības daļas vadītājs Mārtiņš Veidmanis.

Piemēram, izmantojot tikai iekšējos resursus, “Latvijas Finiera” darbinieku portālā ir izstrādāta sadaļa “Drošības pārvaldība”, kas tiek veidota kā dokumentu bibliotēka. Tajā ikviens darbinieks jebkurā viņam ērtā laikā var iepazīties ar informāciju (instrukcijām, veidlapām u.tml.) darba aizsardzības jomā, kas attiecas tieši uz viņu. Tāpat darbinieki šajā sadaļā var ātri un ērti ziņot par gandrīz notikušajiem nelaimes gadījumiem darba vietā un sekot līdzi situācijas risināšanas procesam.

Savukārt, lai efektivizētu darba instruktāžu procesu, kas, ņemot vērā iespaidīgo uzņēmuma darbinieku skaitu (ap 2450), prasīja ievērojamus darba aizsardzības speciālistu resursus, tika izstrādāta mācību platforma LF I-know. Lai arī sākotnēji tā bija paredzēta standartizētajām instruktāžām (ievadmācības, pakalpojumu sniegšanas standarts u.c.), laika gaitā šī sistēma ir būtiski attīstīta, papildinot to ar dažādā tematiskajām mācībām. Kas nav mazsvarīgi – minētā sistēma ir veidota uz bezmaksas mācību platformas Moddle bāzes, ko plaši izmanto dažādas augstskolas. Vienīgā uzņēmuma investīcija šī risinājuma izveidē ir cilvēkresursi – sistēmas administrators un satura veidotāji.

Augstāka darba vides uzraudzības kvalitāte

Darba aizsardzība ir viens no SIA “RIMI Latvia” daba aizsardzības fokusiem, jo līdzšinējā pieredze liecina, ka tas ir nozīmīgs priekšnoteikums gan klientu iepirkšanās pieredzes, gan arī darba vides uzlabošanai, bet līdz ar to – arī darbinieku labsajūtas, lojalitātes un produktivitātes veicināšanai. Tieši ar mērķi uzlabot darba vidi uzņēmums īpašu vērību pievērš darba procesu efektivizēšanai. Tā līdzšinējā pieredze rāda, ka mūsdienās biznesa efektivitāte iet roku rokā ar digitālajām tehnoloģijām.

Piemēram, digitālā mācību platforma ILearn nodrošina uzņēmuma darbiniekiem iespēju interaktīvā veidā ne vien apgūt un pilnveidot obligātās ikdienas darbu veikšanai nepieciešamās iemaņas, bet arī uzlabot zināšanas darba drošības jomā (piem., kā palīdzēt kolēģiem, pircējiem dažādās kritiskās situācijās) un iegūt profesionālajai izaugsmei nepieciešamās prasmes. Portālā Service Now viņi var reģistrēt problēmas, kuru novēršanai nepieciešama atbalsta dienesta darbinieku piesaiste, bet atsevišķā e-pastā – gan iesūtīt informāciju par dažādām bīstamām situācijām, gan arī savus priekšlikumus darba vides drošības uzlabošanai. Savukārt pašapkalpošanās skeneri un kases veikalos ļauj novērst vairākus kasieriem nozīmīgus darba vides riskus – viņiem ir mazāk jāpārvieto smagumi, mazāk laika jāpavada piespiedu darba pozā, kā arī mazāk jāveic monotonas un atkārtotas kustības.

Kā norāda “RIMI Latvia” darba aizsardzības speciāliste Elīna Kalašņikova, šiem un citiem digitālajiem risinājumiem, ko izmanto uzņēmums, ir vairākas būtiskas priekšrocības. Taču, ja runa ir par darba drošību, viens no galvenajiem ieguvumiem ir kvalitatīvāka darba vides uzraudzība.

Publicēšanas datums

22.11.2021

Tēma

Darba drošība

Saistītais pasākums

Konference "Strādā gudri, nevis smagi - daba aizsardzības sistēmas digitalizācija"

Tapis sadarbībā ar