Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Februāris 2019

Labklājības ministrijas apkopotās 2019. gada februāra aktualitātes sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanā.