#PasakasParDarbu – AUGUSTS, KURŠ SLĒPĀS NO BRĪVDIENĀM

Vai jūs maz zināt, ka bija tāds darbinieks Augusts, kurš vismundrākais bija pirmdienās, bet piektdienās sāka uztraukties aizvien vairāk un vairāk? Jā, tāds nu viņš bija, jo viņam nepatika brīvdienas, citiem vārdiem – viņš allaž gribēja padarīt vēl kādu darbu arī sestdienā un svētdienā. Bet tas vēl nebūtu nekas. Kad kāds ierunājās par atvaļinājumu, Augusts tikai atmeta ar roku:

“Nevaru, mums taču šis lielais projekts jāpabeidz.”

Un tā tas bija vienmēr – vienmēr kaut kas bija jāiesāk, jānoved līdz galam, jāsagatavo, jāpilnveido… Jo neviens cits jau nezināšot, kā tur tās lietas darāmas.

“Es ātrāk izdarīšu pats nekā izskaidrošu citam,” tāda bija Augusta nebeidzamā atruna.

Tad vadītājs Tālis teica:

“Klausies, August! Tu mums esi izcils darbinieks, bet tava darba produktivitāte pēdējā laikā strauji krītas. Uzkrājumi ir laba lieta, taču labāk ir krāt naudu zeķē, nevis atvaļinājuma dienas darbā. Tev obligāti jāizņem savas 50 atvaļinājuma dienas. Visi durvju kodi ir nomainīti, bet visi kolēģi un apsargi ir brīdināti tev to neizpaust. Agrāk par šīm 50 dienām tu darbā netiksi iekšā. Ja izturēsi visas 50 dienas, neko nedarot, saņemsi paaugstinājumu darbā. Lai tev jauks atvaļinājums!”

Augusts stāvēja kā zemē iemiets. No pārsteiguma viņš gandrīz aizmirsa, ka jāelpo.

“Es domāju, ka esmu labs, jo tik daudz strādāju, bet izrādās – varu būt vēl labāks, jo atpūšos?”

“Tieši tā,” laipni atbildēja Tālis.

Nākamās 50 dienas Augusts atpūtās pēc sirds patikas. Atgriežoties darbā, visi viņu sagaidīja ar platiem smaidiem un skandināja:

“Au-gusts at-pū-ties! Au-gusts at-pū-ties!”

Atsākot darbu, viņš ātri vien saprata, ka strādā ar trīskāršu jaudu, par ko Tālis viņu nemitīgi slavēja. Taču vislielāko pārsteigumu Tālim Augusts sagādāja savā trešajā nedēļā pēc atvaļinājuma, kad sapulcē prezentēja kādu ģeniālu ideju uzņēmuma pakalpojumu klāsta pilnveidošanai. Šī ideja viņam bija radusies atvaļinājuma noslēgumā, kad Augusts bija devies putnu vērošanas ekspedīcijā skaistajos Latgales mežos.

.

🎧 Klausīties pasaku audio formātā: https://soundcloud.com/incsr

Akvareļu tehnikā veidots zīmējums ar grafikas elementiem. Vīrietis jūras malā sēž pludmales smiltīs zem palmas. Viņš ir ģērbies kā atpūtnieks - šortos, T-kreklā un salmu cepurē. Taču rokās tur datoru.

Pasaka – InCSR eksperti.

Ilustrācijas – māksliniece Zane Veldre.

Šī pasaka izstrādāta Atbildīga biznesa nedēļas 2021 informatīvās kampaņas ietvaros.

_____

EKSPERTA VIEDOKLIS

Advokātu biroja “COBALT” zvērināts advokāts un darba tiesību eksperts Ivo Maskalāns:

“Atvaļinājuma galvenais mērķis ir ļaut darbiniekiem pilnvērtīgi atpūsties un ievērot veselīgu privātās un darba dzīves līdzsvaru. Šī mērķa sasniegšanai kalpo arī Darba likumā ietvertais darbinieku pienākums izmantot atvaļinājumu regulāri. Turklāt atruna, ka darbiniekam ir jāizmanto atvaļinājums reizi gadā vismaz divu nepārtrauktu nedēļu garumā, šim pienākumam nav pievienota nejauši. Ir izpētīts, ka darbinieks var pilnvērtīgi atpūsties tikai tad, ja vismaz reizi gada laikā dodas brīvdienās, kas ilgst vismaz divas nepārtrauktas nedēļas. Tādējādi, domājot par darbinieku darba efektivitāti un produktivitāti, darba devēja interesēs ir parūpēties par to, lai darbinieki izmanto atvaļinājumu regulāri un pilnā apmērā.

Par atvaļinājuma izmantošanas laiku darba devējam un darbiniekam būtu jāvienojas savlaicīgi un labticīgi, ņemot vērā abu pušu intereses. Darbiniekam būtu jārespektē darba devēja vēlme nepiešķirt atvaļinājumu brīžos, kad uzņēmumam vai iestādei ir noslogots darba režīms, savukārt darba devējam būtu jāņem vērā no darbinieka personiskās dzīves izrietošās vajadzības. Turklāt likums pieļauj iespēju gan sastādīt atvaļinājuma grafikus ilgākam laika periodam (piemēram, gadam), gan vienoties par atvaļinājumu atsevišķi – katru reizi, kad rodas tāda vajadzība.

Ja darbinieks ilglaicīgi neizmanto atvaļinājumu pēc savas iniciatīvas, darba devējs drīkst nosūtīt viņu atvaļinājumā “piespiedu kārtā”. Šim nolūkam nepieciešams izdodot attiecīgu rīkojumu.

Nevajadzētu aizmirst arī to, ka šobrīd Darba likums paredz darbiniekam tiesības saņemt kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu par visu darba attiecību periodu. Arī šī apsvēruma dēļ darba devējam ir izdevīgi parūpēties, lai darbinieki izmanto atvaļinājumu laicīgi. Pretējā gadījumā tam var nākties izmaksāt darbiniekam iespaidīgu kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu brīdī, kad darba attiecības starp abām pusēm tiks izbeigtas.”       

Publicēšanas datums

20.06.2021

Tēma

Darba vide Līdztiesība Labsajūta