Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-Maijs 2019

Labklājības ministrijas apkopotās 2019. gada aprīļa-maija aktualitātes sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanā.