Misija nulle SCHWENK Latvija piegādes ķēdē

SCHWENK Latvija ir viena no modernākajām un “zaļākajām” cementa ražotnēm Eiropā. Uzņēmumam ir svarīgi, lai produkts, ko tas ražo, ir ilgtspējīgs – cilvēkiem, videi draudzīgs. Taču tikpat  nozīmīga loma ir arī apstākļiem, kādos tas tiek ražots, piegādāts u.tml. Tāpēc viena no uzņēmuma vērtībām un galvenajām prioritātēm ir veselība un drošība piegādes ķēdē – nulle negadījumu darba vietā un ārpus tās.

Caurule, kuras galā redzama roze

“Latvijā mēs nodarbinām aptuveni 350 darbinieku un vairāk nekā 500 apakšuzņēmēju pārstāvju, kā arī sadarbojamies ar virkni piegādātāju. Tie visi ir mūsu cilvēki, mūsu ģimene. Veselība un drošība ir mūsu prioritāte jau ilgus gadus, pēdējā laikā arvien plašāk cenšamies iedzīvināt drošības kultūru arī personīgā līmenī,” skaidro Linda Šedlere, SCHWENK Latvija valdes locekle, Personāla un administrācijas direktore.

Viņa norāda, ka pirmais nosacījums, lai tas izdotos – korporatīvā vērtība ir jāpārvērš par personisku vērtību un apziņu, cik veselība un dzīvība ir unikāla un trausla. Ir ļoti būtiski, lai veselība un drošība būtu demokrātisks pašizpausmes veids, nevis birokrātisks slogs. Tāpēc viens no SCHWENK Latvija aktivitāšu mērķiem ir veicināt sajūtu, ka tā ir vērtība, kas jāsargā sevis un sev tuvo cilvēku, nevis kādas juridiskas personas dēļ. Kad tas izdodas, darbinieki kļūst par šīs vērtības vēstnešiem.  

Otrs priekšnoteikums – ir skaidri jāpauž uzņēmuma nostāja un prioritātes, jānodrošina atbalsts, kā arī jāievēro konsekvence un stingrība noteikumu ieviešanā, piemērošanā un uzraudzībā. Būtiski, lai katrs piegādes ķēdes dalībnieks saprot – noteikumi ir vienādi visiem. Lai darbinieki apzinās, ka drīkst atteikties veikt darbu nedrošos apstākļos gan uzņēmuma teritorijā, gan ārpus tās, piemēram, piegādāt betonu uz būvlaukumu, kur nav nodrošināti atbilstoši apstākļi smagā auto iebraukšanai un darbam. 

Speciālas prasības līgumos, darba aizsardzības auditi, darba laika kontrole, iekārtu un aprīkojuma prasības un regulāras instruktāžas ir tikai dažas no aktivitātēm veiksmīgai sadarbībai ar piegādātājiem un apakšuzņēmējiem. Taču tām ir nozīmīga loma cilvēka veselības un drošības nodrošināšanā.

“Tie ir reti gadījumi, kad potenciālais partneris atsakās no sadarbības, jo uzskata mūsu prasības par pārmērīgām. Vairumā gadījumu viņi pierod pie mūsu drošības standarta un akceptē to. Piemēram, materiālu pārvadātāji atzīst – sākotnēji stingrās drošības prasības bija apgrūtinošas, bet tagad ieguvumi ir jūtami – samazinājusies darbinieku mainība, negadījumu skaits un auto remontu izmaksas. Arī jaunus darbiniekus izdodas atrast ātrāk,” skaidro L.Šedlere.

Viņa piebilst, ka SCHWENK Latvija lielākais izaicinājums turpmākajos gados būs noturēt drošības kā prioritāras vērtības apziņu visās iesaistītajās pusēs un paplašināt šo kultūru arī citos uzņēmumos: “Darbiniekiem un apakšuzņēmējiem, kas jau tagad ievēro mūsu drošības standartus, lielākais ienaidnieks ir rutīna. Veicot vienu un to pašu darbu katru dienu vairāku gadu garumā, cilvēks zaudē modrību, tādēļ ir nemitīgi jāstrādā, lai pamanītu potenciālos riskus. Mums to palīdz nodrošināt riska kartīšu sistēma – ziņošanas mehānisms, kura ietvaros ikviens var iesniegt informāciju par potenciāli riskantu situāciju, uzlabojumu nepieciešamību u.tml. Pēdējo 12 gadu laikā esam saņēmuši vairāk nekā 13 000 kartīšu no mūsu un apakšuzņēmēju darbiniekiem.”

Pašreizējos apstākļos darba drošības kultūrai uzņēmumā ir īpaši liela nozīme, jo viens no galvenajiem priekšnosacījumiem koronavīrusa COVID-19 izplatības ierobežošanai ir kvalitatīva sadarbība. Proti, ar iniciatīvu no darba devēja puses mainīt ikdienas paradumu maiņu (rūpnīcās noteikti stingri ierobežojumi, administratīvais personāls strādā pēc iespējas attālināti u.tml.) vien šajā gadījumā nepietiek. Ir nepieciešama izpratne un iesaiste arī no darbinieku puses.

“Katra droši aizvadīta diena mums ir gandarījums. Tāpat milzu gandarījums ir dzirdēt, ka bijušie darbinieki savās jaunajās darba vietās pieprasa rūpes par drošību. Tas nozīmē, ka viņiem drošība ir vērtība; ka mūsu pūliņiem iedzīvināt darba drošības kultūru personīgā līmenī ir pozitīvi rezultāti!” tā L.Šedlere.

Plašāka informācija par SCHWENK Latvija misiju – nulle negadījumu darba vietā un ārpus tās, tostarp darba drošības risinājumiem uzņēmuma piegādes ķēdē, pieejama zemāk pievienotajā video.

Publicēšanas datums

28.04.2020

Tēma

Darba drošība Darba vide Stratēģiskā plānošana

Tapis sadarbībā ar